The Scandinavian
Jules Verne Portal.

Hjemmeside for
"Det Danske Jules Verne-selskab"

Jules Gabriel Verne 

8.02 1828 - 24.03 1905

Tilføjelser eller kommentarer modtages meget gerne, og vi svarer på ethver spørgsmål vedr. Jules V: 

 selskabet@jules-verne.dk

Det Danske Jules Verne-selskab:

Om selskabet
Bestyrelsen
Nyhedsbreve mm

In the neighbourhood of Verne:

The Rider Haggard Portal
Blandede bolcher
Bogindbinding, bogsamlinger
Brug og misbrug af Verne
Per B's sider om fantazy mm

Vernecitat:

I året 1872 beboedes huset nr. 7 i Saville-Row, Burlington Gardens - det var der, Sheridan døde i 1814 - af Phileas Fogg esq., et af de ejendommeligste og mest omtalte medlemmer af Reformklubben i London, skønt han gjorde sit bedste for ikke at foretage sig noget, der kunne vække opmærksomhed.
 
"Jorden rundt i 80 dage" , begyndelsen.

   

Jules Vernefilmatiseringer

VE 11: Jorden rundt i 80 dage
 
News on the "Portal" (fra de to sidste måneder):


17. april:  De sidste hollandske (i denne omgang).

Kære alle

 

Så har jeg fået scannet de sidste fra den hollandske pakke.

 

Wonderreizen I

"De kinderen van kapitein Grant - Zuid-Amerika", Elsevier, Amsterdam u. år (1891)

3. tryk. 227 s + 1 s. indholdsfortegnelse. Originale franske illustrationer.

Blå komponeret shirtingsindbinding med tryk i sort og guld.

.

.

.

 

Wonderreizen II

"De kinderenvan kapitein Grant - Australië", Elsevier, Amsterdam u. år (1891).

3. tryk. 226 s. + 1 s. indholdsfortegnelse. Originale franske illustrationer.

Blå komponeret shirtingsindbinding med tryk i sort og guld.

.

   
.
.

 

Wonderreizen III

"De kinderen van kaitein Grant - De stille zuidzee", elsevier, Amsterdam u. år (1891).

3. tryk.203 s. + 1 . indholdsfortegnelse + 1 kort. Originale franske illustrationer.

Blå komponeret shirtingsindbinding med tryk i sort og guld.

.

     
.

 

Wonderreizen VI

"Vijf weeken in een luchtballon - ontdekkingsreis in de binnenlanden van Afrika", Elsevier, Amsterdam u år (1891).

5 tryk. 242 s. + 4 s. indholdsfortegnelse. Originale franske illustrationer.

Blå komponeret shirtingsindbinding med tryk i sort og guld.

.

   

.

.

 

Wonderreizen X

"Michael Strogoff - De koerier van den czaar", Elsevier, Amsterdam u. år (1891).

3. tryk. 273 s. +  2 s. indholdsfortegnelse. Originale franske illustrationer.

Blå komponeret shirtingsindbinding med tryk i sort og guld.

.

   .

     

 

Wonderreizen XI

"Het zwarte goud" + "Een drama in Meico", Elsevier, Amsterdam u. år (1890).

2. tryk. 208 s. + 2 s. indholdsfortegnelse. Originale franske illustrationer.

Blå komponeret shirtingsindbinding med tryk i sort  og guld.

       

 

Wonderreizen XXXVIII

"Het loterijbriefje", Elsevier, Amsterdam 1916.

2.  tryk. 226 s. Originale franske illustrationer.

Privatindbinding med forside fra heftet udgave påklæbet.

    
.

 

Den hollandske samling er ved at blive ret omfattende. Specielt Elsevierudgaverne fylder nu et par hylder - 

men det er ikke så underligt med de mange genoptryk. Hvis de havde skiftet shirtingsfarver havde det været helt 

uoverskueligt.

Det må da også pynte på portalen.

 

Bedste hilsner

 

Henrik14. april 2018:  Flere hollandske.

Kære alle

 


Da jeg anskaffede de seneste hollandske JV-bøger var der også nogle af de blå Wonderreizen med. Med denne mail dem fra Robbers:

 

Wonderreizen nr. VIII

"Het geheimzinnige eiland - De verlatene". Jacs. G Robbers, Rotterdam u. år (1878).

2. tryk. 226 s. + 3 s. indholdsfort. + 1 kort. Originale franske illustrationer. 

Blåt komponeret shirtingsbind med tryk i sort og guld. 

.

   
.

 

Wonderreizen XII

"Hektor Servadac - De vulkaan-bewoners". Jacs. G. Robbers, Rotterdam u. år (1878).

1. tryk. 208 s + 2 s. indholdsfort. Originale franske illustrationer.

Blåt komponeret shirtingsbind med tryl i sort og guld.

.

   

.

.

 

Wonderreizen XII

"Hektor Servadac - De vulkaan-bewoners". Jacs. G. Robbers Rotterdam u. år (18789.

1. tryk. 208 s. + 2 s. indholdsfort. Originale franske illustrationer.

Privat  bind med forsiden af heftet udgave påklæbet.

.

.

.

   

 

Wonderreizen XIII

"Hektor Servadac - De terugtocht naar de aarde". Jacs. G. Robbers, Rotterdam u. år (1878).

1. ryk. 194 s. + 2 s. indholdsfort. Originale franske illustrationer.

.

   
.

Privat bind med forsiden af heftet udgave påklæbet.

 

De blå fra Elsevier kommer senere.

 

Bedste hilsner

 

Henrik


14. aprl: En forsinket anmeldelse.

Fra SLC har vi modtaget en anmeldelse af Lejfs sidste udgivelse. En ny følger snarest  !

SLC er en forening, som beskæftiger sig med fransksproget litteratur og har som mål at udbrede kendskabet og interessen for den fransksprogede litteratur i Danmark

SLC er forkortelsen på foreningens navn;

Société danoise de littérature contemporaine en langue française.

SLC’s danske navn er Dansk selskab for ny fransksproget litteratur. 


Anmeldelse af Fra Rotterdam til København. En rejseberetning af Paul Verne. Udgivet af Det Poetiske Bureaus forlag 2017. Oversat af Lejf Rasmussen fra De Rotterdam à Copenhague. 111 sider (gengivet med tilladelse af SLC)

Danmark var også yndigt i 1881

af Amanda Kastbjerg Christensen, cand.mag. i fransk

 

Til trods for nogle småfejl giver Paul Vernes nyoversatte rejseberetning Fra Rotterdam til København et interessant indblik i Danmark og København anno 1881, og især hvordan sidstnævnte fremstod for en tilrejsende franskmand.

 

I 1881 rejste Paul Verne sammen med sin berømte bror Jules Verne med lystyacht fra Rotterdam til København, og beskrivelsen af denne rejse blev senere udgivet i en lille og kort bog, som nu er blevet oversat af Lejf Rasmussen. Bogen fremstår som en litterært bearbejdet udgave af en rejsedagbog, og man får indblik i både livet om bord på skibet med dets farverige besætning og de oplevelser, der har gjort mest indtryk på forfatteren undervejs.

 

Skibs- og militærhistorie

Lystyachten, som selskabet rejser med, hedder Saint-Michel, og dette skib fører dem sikkert fra Deal i England gennem Ejderkanalen til København. Dog bliver turen gennem kanalen noget halsbrækkende, idet der kun lige knap og nap er plads til Saint-Michel i de mange sluser, og det er flere gange tæt på, at skibet må ”bakke” hele vejen tilbage af kanalen. Strabadserne med skibet fylder en del, og det er tydeligt, at forfatteren selv er meget interesseret i sejlads og skibe, og for en læser med samme interesse må det være et interessant indblik i 1800-tallets skibsverden. Bogen er løbende illustreret, og heriblandt er der også nogle fine stik af yachten.

Ligeledes får man også et omend noget kortfattet indblik i europæisk militærhistorie. Rejsen finder sted kun 10 år efter den fransk-tyske krig (1870-1871), og optakten til 1.verdenskrig kan anes i horisonten, hvilket man som læser tydeligt fornemmer. Blandt andet besøger rejseselskabet en kaserne i Wilhelmshaven, ligesom en stor del af den engelske flåde på et tidspunkt sejler forbi; et syn der i den grad imponerer Verne og hans rejseselskab. Hvis man ikke interesserer sig for hverken skibe eller militærhistorie, har bogen dog også noget andet at byde på, nemlig et indblik i København i slutningen af 1800-tallet og ikke mindst en franskmands syn herpå.

 

En udefrakommendes syn på Danmark

På sin vej gennem Ejderkanalen bemærker Verne adskillige gange, hvor frodigt og grønt landskabet er. Denne betagelse stiger kun i takt med, at skibet bevæger sig op mod Danmark og København, og da han besøger Helsingør, må han konstatere, at ”Hverken Napolibugten, indsejlingen til Bosporus eller Messinastrædet set fra Taormina overgår denne indsejling til Sundet i skønhed.” (Side 83) Så til trods for at Danmark hverken kan imponere med spektakulære bjerge eller brusende floder, er Verne begejstret, hvilket jo altid kan varme en lilleputsjæl. Hans detaljerede beskrivelser af landskabet afspejler også den tid, hvori bogen er skrevet – det var de færreste forundt at tage på længere rejser, og man havde slet ikke som i dag indre billeder af fjernere egne.

Bortset fra at Verne hæfter sig ved landets frodighed, er det især hans beskrivelser af de danske bygningsværker, der er interessante for denne anmelder. Især fordi det er disse, han mest udførligt og detaljerigt beskriver, og den genkendelsens glæde, som dette medfører, er en stor del af læserens fornøjelse. Egentligt indleder Verne med at konstatere, at ”København har ingen bygningsværker, det er værd at lægge mærke til.” (Side 76) Til trods for dette ender en del bygninger med trods alt at imponere eller i det mindste interessere Verne. Bl.a. er han begejstret for Vor Frelsers Kirkes kirketårn, som han bestiger sammen med sin søn; en oplevelse der bl.a. kompliceres af det morsomt beskrevne møde med en noget korpulent bedsteborgerfrue og dennes 11 børn på tårnets yderst smalle trappe. Herudover er Verne også meget opsat på at se Kronborg Slot, hvor især udsigten betager ham. Her beskriver han bl.a., hvordan op mod 500 skibe i alle afskygninger gennemsejler farvandet ud for slottet. På den måde giver bogen også et indblik i, hvordan Danmark og infrastrukturen fungerede i slutningen af 1800-tallet. En anden oplevelse i København, som gør indtryk på Verne, er hans besøg i Tivoli. Han betages af farverne, lysene, træerne, teatrene og musikken. Men især rutsjebanen imponerer ham. En tur i en sådan var en oplevelse, som slet ikke alle prøvede, og turen beskrives derfor minutiøst og med stor begejstring. Disse indtryk af København anno 1881 set med en udefrakommendes øjne er helt klart bogens stærkeste side.

 

Jules Verne og de mange fodnoter

Dog er der også et par kritikpunkter man kan rette mod bogen, og disse går mest på selve den danske udgivelse. Som det fremgik, er Paul Verne bror til Jules Verne, og når man læser forordet, får man det indtryk, at udgiveren mener, at bogen nok mest får sin berettigelse netop i kraft af dette slægtskab – 3 ½ ud af fire sider omhandler i hvert fald Jules Verne og ikke bogens forfatter, hvilket er både lidt underligt og en skam. Fokusset på Jules Verne kan muligvis til dels forklares af, at det Danske Jules Verne-selskab ifølge oversætteren Lejf Rasmussen har hjulpet med rettelser og forslag. Dette bliver især tydeligt i de mange, mange fodnoter, som skal guide læsningen. Nogle af disse er til stor hjælp, som fx når den historiske og geografiske kontekst ridses op, men det tager i den grad overhånd, når der fx gives personlige oplysninger om Verne, der dybest set er irrelevante for fortællingen, og uden hvilke man sagtens kunne læse og forstå bogen. Fx er det for mig ligegyldigt, at Verne tidligere havde besteget Mont Blanc, og det forstyrrer læsningen. Til gengæld er oversættelsen meget vellykket – sproget flyder let, og man overvejer end ikke, at der er tale om en oversættelse.

 

Et levn fra 1800-tallet

Som det er blevet nævnt, havde en rejseberetning i 1881 bl.a. den funktion at beskrive for læseren, hvordan fremmede lande så ud. I dag er der næppe behov for dette, i hvert fald ikke i en europæisk kontekst, og jeg må indrømme, at jeg ved første gennemlæsning havde lidt svært ved at indse, hvorfor forlaget overhovedet har valgt at oversætte og udgive bogen. Men hvis man i stedet læser bogen som et levn fra slutningen af 1800-tallet, bliver den straks mere interessant. Især er det forfatterens udefrakommende blik på Danmark og København anno 1881, der gør bogen interessant og læseværdig – især hvis man ikke lader sig distrahere af de mange fodnoter.

...

Kommentar fra Henrik: 


Det var da en fin anmeldelse af "Fra Rotterdam til København"; jeg forstår dog ikke kritikken af fodnoterne. 

Efter min opfattelse er fodnoterne netop karakteriseret ved, at man har undladt, at inkludere indholdet i teksten, så

læseren godt ved, at dette er et supplement, som man kan vælge at læse; men som man kan springe over, uden at man 

mister noget af den oprindelige tekst og dens mening. Det er lidt mærkeligt, at kritisere et interessant supplement, som man eventuelt kan blive klogere af.

 23. marts: En Hachette.

Kære alle

 

En af mine gode bekendtskaber har fundet en Voyages Extraordinaires af de store dobbeltbind til mig:

.

       

.

 

"Les Enfants du Capitaine Grant", Librairie Hachette, Paris u. år. (1928)

Collection Hetzel.

Illustrationer af Riou. 620 s.Tryk: Vaugirard, Paris - 1928.Rød  komponeret shirting med tryk i sort og guld af typen "A un Élephant".

Danskproget gaveinskription dateret 27. Juni 1930. 

 

Det er ikke ofte man ser en af disse udgaver erhvervet af en dansker og foræret til en dansker.

Et fint tilskud til samlingen.

 

Bedste hilsner

 

Henrik

23. marts: En belgisk-flamsk Jules Verne.

Med i den seneste pakke fra min hollandske forbindelse var en enkelt nyere JV-udgave:

.


.

 

"De reis om de wereld in 80 dagen",  A. van Gelder, Antwerpen u. år (ca. 1954).

174 s.  1 s. indholdsfortegnelse. Uden illustrationer.

Forlagets kartonbind med farverig forside.

 

Det er en paralleludgave til en hollandsk udgave.

Bibliografien nævner den s. 104.

 

Bedste hilsner

 

Henrik 

22. marts:  En Verne-gåde.

.

Med i pakken fra Holland fulgte en spansksproget heftet lille bog:

J. Verne: "La Reina de las Nieves" udgivet af Maucci Hermanos e Hijos, Buenos Aires og Maucci Hermanos, Mexico i 1909.

Bogen er oversat fra fransk af Eduardo del Rio. 102 s. Heftet med illustration i farve på omslagsforsiden.

.


.

 

Det er lidt af en gåde for mig, for jeg synes ikke, jeg kan finde noget værk af Jules Verne med titlen "La Reine de la Neige" - det minder 

snarere om et H. C. Andersen eventyr. Der forekommer engelske navne i teksten og den foregår i Nepal.

Er der  nogen der kan løse gåden for mig? Er J. Verne "Jules Verne"? Er det en af Michel Vernes skrifter?  Eller hvad er dette?

 

Bedste hilsner

 

Henrik

22. marts 2018:  Van Santen.

 

 

Bjørn efterlyste en Van Santen i gruppen af de hollandske udgivere af de blå bind.

 

Nu er det lykkedes at anskaffe en enkelt:

         

 

"20.000 Mijlen onder Zee - Westelijk Halfrond", P. van Santen, Leiden U. år (1876).

Wonderreizen V. 1. tryk. 220 s. + 1 kort + 2 s. indholdsfortegnelse.

Originale franske illustrationer. Blå komponeret shirting med tryk i sort og guld.

 

Bedste hilsner

 

Henrik

Se oversigten over de hollandske Wonderreizen


22. marts 2018: En beige udgave af Kaptajnen paa Femten Aar

 Endnu en Schou er dukket op.

Og det var en beige udgave af Kaptajnen paa Femten Aar.

Slidte kanter og slidt ryg foroven og forneden.

Forsatsen er den kendte blå-røde marmorering, to linier og sløjfe bagpå.

Indskrift: Til Ebba fra Frk. Olsen.

 

Mange hilsener Nils


Den 14. marts:

"Den nesten fullkomne roman" - Den hemmelighetsfulle øya - i ny, norsk, fullillustrert utgave.Vidarforlagets nyeste Verne-utgivelse har nettopp gått i trykken.
Den hemmelighetsfulle øya, en av forfatterens mest omfangsrike bøker på godt over 700 sider, er om kort tid i salg - illustrert med alle de 154 tegningene til Jules-Descartes Férat fra originalutgaven. Romanen er nyoverstatt av Steinar Lone og undertegnede har skrevet etterordet på 38 sider. Her omtales bl.a. verkets utgivelseshistorie i Norge og at Roland Barthes karakteriserte boken som
«ce roman presque parfait: L’ile Mysterieuse» - Denne nesten fullkomne roman.
      Starten på fortellingen kommenteres spesielt. Brevskrivning mellom Hetzel og Verne indikerer hvordan de nok lot seg inspirere av historien til den franske ballongskipper og ingeniør Paul Rolier, som lastet med viktig post passerte tyskernes beleiring av Paris i 1870, og etter nesten å havne i sjøen like utenfor norske-kysten landet i Telemark. Beretningen om denne dramatiske luftseilasen og krasj-landingen, som hadde store likhetspunkter med starten på Vernes roman, ble tilbudt Hetzel med tanke på bokutgivelse i 1873, mens Vernes roman var under arbeid. Kort etter sørget Verne for å skaffe seg egen ballongerfaring gjennom en oppstigning over Amiens sammen med (Nadars venn) Eugéne Godard.

      I flere av etterordene til Vidarforlagets serie av nyoversatte Jules Verne-romaner har jeg kommentert det faktum at uforkortede utgaver av bøkene hans tidligere har vært mangelvare. Med andre ord, at det leserne har blitt servert gjerne har vært sterkt amputerte versjoner, ofte omskrevet og tilrettelagt med tanke på et ungdomspublikum. Dette har gått ut over viktige tekstpartier og medført utelatelse av de vesentlige bildene som opprinnelig inngikk som en del av et integrert hele. Og, ikke uvesentlig – det har også gått ut over forfatterskapets omdømme.
      Når det gjelder utgivelseshistorien til Den hemmelightesfulle øya i Norge har omstendighetene imidlertid ikke vært helt tilsvarende – selv om også denne boken etter hvert kom i mange kortversjoner. Romanen var blant de aller første fra Vernes forfatterskap som kom ut i Norge. Hvordan boken først ble introdusert, og senere reutgitt i omtrent samme versjon flere ganger, kan være noe av forklaringen på at nettopp denne romanen har blitt ekstra godt kjent i Norge og at mange som har et forhold til Vernes bøker fremhever kvaliteten på nettopp dette verket. Til dels angår dette også dansk bokhistorie.
.
Et kortere utdrag fra etterordet står å lese på jules-verne.no. [ NY - Den hemmelighetsfulle øya ]

På en annen nettside: julesverne.no/bokhistorie - ligger en tidslinje-oversikt som viser de mange utgavene av romanen i Norge.

Vennlig hilsen Per Johan.

Her er bilde av forsiden på Vidarforlagets utgave, mars 2018.
Flere utgaver er under arbeid - serien omfatter snart over 10 bind.
Se forlagets oversikt så langt.

14. marts: Jules Verne under vandet.

Så har jeg modtaget hard cover udgaven af 20.000 Leagues Under The Sea.

Som tidligere fortalt, så er denne udgave på 246 sider, men er uden illustrationer.

Årstal for bogen er ikke oplyst, men er udgivet af The Thames Publishing Co, London, i serien Regent Classics. Men jeg har oplevet udgivelsesåret anført som 1111 - men måske 1911? Lige nu har jeg ikke lyst til at lege detektiv. Men der er som sagt udgivelser af kendte klassikere i denne serie. 


. 

Ja, jeg opdager stadig ting på hjemmeadressen - det er da utroligt.

Her lidt gamle tegneserier. I første omgang nogle dubletter af Skipper Skræk. Her Prince Valiant af Hal Foster. En af de ikoniske tegnere. Viste historie stammer fra bladet # 4 fra 23 januar 1951. En spændende historie om en forhekset borg. Men som det måske huskes, så er borgen blot befolket mest af enlige kvinder og gamle mænd der prøver at forsvare sig mod grumme røvere og lignende. Her lidt af billed-panel til skræk og advarsel.

I samme blad var også historie som jeg elskede: Salmonellafrit fjerkræ fra Amerika. Dengang landet blev overrendt af stormagterne. Og nu har tegneserierne jo mulighed for at understrege hvem der var de gode og hvem der var mindre gode: Indianere med røde stænklapper holdt jo med englænderne og de blå stænklapper var jo de der holdt med franskmændende. Men igen en serie som er fremragende tegnet. Navnet på serien er Jed Cooper.

Imellem disse dubletter fandt jeg også en sjældenhed: Serie Bladet fra 1949. Mener bladet startede i 1948 med nogle enkelte numre (startede i 1949 med 20 numre, red.). Men vi har igen spændende og veltegnede serier i sort-hvid. Kun forsiden har fået lidt farver. Men af guf møder vi Dragos af Burne Hogart og Kilroy - fantomet fra Java. Da jeg var mindre syntes jeg at navnet var Killroy. Men "no killing."

Og sandelig om jeg ikke i kælderen også fandt  sort-hvidt album om Phoebe Zeitgeist. Et erotisk hæfte fra Ex-Nazi tiden. Men serien er utrolig veltegnet og Phoebe er ikke bange for at vise attributterne i tide og utide i spændende omgivelser. Sort-hvid gengivelse. I nutiden har jeg set at erotikken er vendt tilbage i nogle tegneserier - nogle mere pornoagtige og det vækker minder om underground tegneserierne fra 1970erne. Men nu er der silikone babser og indgangen til Paradis er tydeligt beskrevet. Kvaliteten mangler dog efter min mening, selv om jeg kun har set forsiderne som findes i forskelige udgaver - vel grundet censur. Men der skal nu mere til efter min mening. De der kom frem i 70erne var sjove, måske fordi tingene blev vildt overdrevet - men måske har det også noget at gøre med alderen.

Så, nu skal jeg nok stoppe, selv om der er masser at øse af. Fortsat god søndag.

mvh

Per

 

13. marts: Cinemateket , far from Ringsted.

Nu bor jeg jo ikke i nærheden af Kjøbenhavnstrup ellers havde jeg måske nok besøgt Cinemateket både under Jules Verne fejringen og ved andre lejligheder. 

 Men dengang det startede på Strøget var jeg medlem. Og jeg så mangen en interessant film som tidligere var forbudt for mig grundet alder. Et eller sted må der være minder fra den tid. Hed deres blad ikke Cosmorama dengang?

Men da jeg ikke mangler materiale, så må jeg nogle gange gribe sagerne lidt økonomisk an. Og jeg er kommet frem til, at det måske med fordel kan betale sig at investere i en DVD af det du måske ikke har. Sparede transportomkostninger og billet til herlighederne løber jo op i denne glubske verden. 

Så jeg har netop nu indkøbt ovennævnte film med levering direkte til hjemadressen's biograf. 

Så kan jeg se filmen igen og igen og indlægge alle de pauser jeg skulle få lyst til. Prisen for ovennævnte film er 83 kr alt inclusive. Filmen er forsynet med engelske undertekster og leveres direkte fra oprindelseslandet. Og så skulle det være en ny og pudset version som de siger.

 
Inden I nævnte filmen på hjemmesiden, så har jeg da haft kig på den - men ting tager tid som en eller anden har sagt. Og så er jeg jo kun en slags menneske.

Blot et lille bøvs fra Ringsted.

mvh

Per

Den 11. marts:  Prægtigt dobbelt program i Cinemateket.

Cinemateket har vist en række af de kendte Verne-filmatiseringer, men også en sjælden blanding af spillefilm og tegnefilm, der tidligere har været vist i Danmark som "Kaptajn Nemos sidste bedrift",

Et dobbeltprogram den 10. marts.

Først som introduktion til filmserien fortalte litterat og Jules Verne-entusiast Neal Ashley Conrad Thing om forfatterskabet, metoden, samtiden og science fiction-genren generelt.  Han lagde hovedvægten på en analyse af Kaptajn Nemo. Mægtig inspirerende!

Så kom Karel Zemans film over romanen Face au Drapeau fra 1958.

Denne roman er lige på trapperne til at udkomme i dansk oversættelse ved Lejf Rasmussen på Det Poetiske Bureaus Forlag, som forlagets og Lejfs femte udgave af aldrig oversat Verne.  Tid og  sted for receptionen skal nok blive offentliggjort.


Den dødbringende opfindelse

Den dødbringende opfindelse
Skuespillere og kulisser klippes elegant ind i stop-motion-animerede tegninger i tjekken Karel Zemans trick-film, der i bogstaveligste forstand er en oplevelse af en anden verden. Zeman har taget sig den frihed at gøre den ædle kaptajn Nemo til en skurk (i filmen også omdøbt til grev Artigas), der vil udnytte den verdensfjerne professor Rochs opfindelse til at underlægge sig verden. Filmen er tidligere gået under titlen ’Kaptajn Nemos sidste bedrift’. Den digitale restaurering af filmen ’Den dødelige opfindelse’ er en del af projektet ’Restoring The World of Fantasy’. Projektpartnere er The Czech Film Foundation, The Karel Zeman Museum og Czech Television i samarbejde Universal Production Partners, med finansiel støtte fra det tjekkiske kulturministerium og med støtte fra den tjekkiske kulturminister, Hr. Daniel Herman.
Medvirkende: Lubor Tokoš, Arnošt Navrátil, Miloslav Holub, František Šlégr, Václav Kyzlink
Originaltitel: "Vynález zkázy"
Instruktør: Karel Zeman
Tjekkoslovakiet, 1958
DCP, 78 min.
Engelske undertekster

 

Det er snart længe siden, vi har vist Jules Verne-frimærker, men de findes naturligvis.

Se vores minimale samling og send gerne flere:   frimærker og anden post7. marts: Vernefrimærker.
.

Fandt lige nogle Jules Verne frimærker fra Republique De Guinée som jeg ikke umiddelbart tror at I kender.

Og så  lige en bog på nettet af 20.000 Leagues Under The Sea  fra England.Hardcover med smudsbind og sideantal på 264 sider. Så den kom jeg til at bestille for 92 Kr alt inclusive. Årstallet opgivet som 1111 hvilket jo ikke kan passe.

     

Måske en udgave der er lidt mindre børnebogsagtig. Men da jeg endnu ikke er kommet til min illustrerede udgave af samme, så kan jeg ikke sammenligne på nuværende tidspunkt. 

Og som bonus endnu 3 udgaver af dette undervands-eventyr.

Afslutningsvis lidt af America's  Forgotten Jules Verne ved hæftet Frank Reade, Jr.'s # 74. Igen forfatteren "Noname" er nævnt. 

.

Ellers rumsterer jeg fortsat både her og dér.  Og jeg registrerer og down loader så jeg er helt blå i kraniet. Men nogle gange mangler lidt systematik. Men i lang tid har den nu mere stået på billeder. Har lige modtaget moppedreng af en kunstbog om kunstneren Reynold Brown der har tegnet mange filmplakater. Hvor var der dog kvalitet dengang! Men filmene står nok ikke rigtig mål med hvad plakaten lover. Men det er jo det det hele går ud på - at lokke folk indenfor i mørket.. 

Nå, måske kan vi komme tilbage til sagen.

mvh

Per


26. februar: 2 års ferie som fransk tegneserie.
.

.
F
ra det franske forlag Vents d'ouest er ankommet første bind af en tegneseirudgave af To års ferie. Tegnet af Frédéric Brrèmaud og Philippe Chanoinat, 2018, 48 flotte sider.  Der skal komme yderligere to bind.
26. februar: 5 bind fra Schweis.
.

         

 

Det er lykkedes mig fra et bogmarked, at anskaffe 5 bøger fra en tysksproget Schweizisk serie:

 

"Von der Erde zum Mond", Diogenes Verlag AG, Zürich. 1966.

41 illustrationer og 2 kort - de originale franske.Oversat af William Matheson. 302 s. + 1 s. indholdsfortegnelse.

Tryk: Suddeutsche Verlagsanstalt und Druckerei, Ludwigsburg.

Grågul helshirting med smudsomslag.

"Zwanzig-tausend Meilen unter Meer" I-II. Diogenes Verlag AG, Zürich. 1966.

51 illustrationer og 1 kort + 60 illustrationer  og 1 kort - de originale franske. Oversat af Peter Laneus og Peter G. Hubler.

369 s. + 1 s. indholdsfortegnelse og 425 s. + 1 s.  indholdsfortegnelse.

Tryk: Süddeutsche Verlagsanstalt und Druckerei, Ludwigsburg.

Indbundet i 2 grågule helshitingsbind med smudsomslag.

 

"Die fünf-hundert Millionen der Begum", Diogenes Verlag AG, Zürich. 1967.

43 illustrationer - de originale franske. Oversat af Erich Fivian.319 s. + 1s. indholdsfortegnelse.

Tryk: Süddeutsche Verlagsanstalt und Druckerei, Ludwigsburg.

Grågul helshirting med smudsomslag.

.

.

     

.

"Die Erfindung des Verderbens", Diogenes Verlag AG, Zürich. 1968.

42 illustrationer - de originale franske.Oversat af Karl Wittlinger. 332 s. + 1 s. indholdsfortegnelse.

Tryk: Süddeutsche Verlagsanstalt und Druckerei, Ludwigsburg.

Grågul helshirting med smudsomslag.

 

Der findes flere bind i serien - hvor mange ved jeg ikke.

Serien er åbenbart en pendant til andre serier med uforkortede udgaver med alle de originale illustrationer og i gode indbindinger.

Et godt fund på et dansk bogudsalg.

 

Bedste hilsnerHenrik


12. februar 2018: Palik bind 11.
.

I dag modtog jeg bind 11 i Palik serien. Det næstsidste.

.

.

.

Bogen indeholder tre teaterforestillinger: "En udflugt til søs" med det gode skib Passe-Partout! Der kommer pirater ind i handlingen. Dernæst "Den 1002. nats eventyr" med musik af Hignard. Stykket foregår i et harem i sultanens palads i Isfahan. Mon det ender med et ægteskab? Endelig "La Guimard", der er navnet på en af de medvirkende i stykket. Et kærlighedseventyr mellem en danser og en maler.

Det er længe siden, jeg har set efter, hvad der er kommet af bøger om Jules Verne i de senere år. En hurtig søgning afslører, at der er kommet mindst 40 bøger siden 2010. Der er mange temaer. Der er tyske studenterarbejder og selvfølgelig adskillige bøger af de forfattere og litteraturkritikere, der har været aktive de sidste 40 år.

Mange hilsener Nils

8. februar: Endnu en Ungdommens.
.

Fra en jysk forbindelse har jeg fået en - lidt overraskende - indbindingsvariant. Endnu en af de mange fra Ungdommens Forlag.

 

"Kaptajnen på 15 år", Ungdommens Forlag, 1957. 2. oplag.

Shirtingsryggen er brun shirting med 2 sorte titelfelter - i modsætning til dem jeg kendte fra 1957, som har ensfarvet shirtingsryg. 

Bagsidereklamen er med 3 bogomslag (Kapergasten, Søkadet Easy, Jakob Ærlig)  altså den der er benævnt 6.2.

.

 

Det betyder, at 6.2 skal have udvidet sin benyttelsestid til 1957-1962 og at nr. 22 skal tilføjes.

 

I øvrigt fandt jeg en lille fejl i beskrivelsen af 6.2., idet der er smuttet en titel for meget med: "Rejsen til månen" skal slettes, så der kun er 3 titler.

 

"Kaptajnen på 15 år" 3. oplag fra 1962 findes med bagside 6.2 og med sorte titelfelter på ryggen; men der må have ligget et restoplag i materie 

af 2. oplag, da man er begyndt at bruge den ændrede indbinding.

Ungdommens forlag er sandelig en udfordring for samlere ;-)

 

Bedste hilsner

Henrik


Kommentar fra Nils: Ungdommen er et stort område. I 1962 udgaven bruges de to sorte titelfelter - men også i 1957 udgaven. Herligt.

Se oversigten over Ungdommens mange varianter:  Ungdommens Forlag


8. februar 2018: Fra Italien og Spanien.
.

Her præsenteres to italienske og to spanske udgaver.

De to Frontignac, der er i Paliks bind 10, fandt jeg i en gammel udgave.

Giulio Verne: Un Nipote D'America o I Due Frontignac. Commedia in 3 atti. Fratelli Treves, Milano, 1875. 132 sider.

I Palik vises to billeder fra en lignende udgave af bogen - men ikke i min version, desværre.

 

Og En overvintring i isen efterfulgt af Blokadebryderne:

Ud over forsiden er der en illustration ved hvert titelblad.

Giulio Verne: Il Capitano Della Giovane Ardita o Un Inverno Tra I Ghiacci samt I Volatori Del Blocco. Serafino Muggiano, Milano, 1876. 142 sider i alt.

 

Fra Spanien to hæfter. Der er lidt Jespersen over det. Alle Vernes romaer får i et stort antal hæfter. Dertil købes omslag og indbinding. Det giver 14 store bind i oktavformat.

Det er forlaget Saenz De Jubera fra Madrid, er udgav hæfterne. Barsac er nævnt, så vi er henne i tyverne.

Hæfterne er med de franske tegninger i en pæn kvalitet.

De Glasgow A Charleston, 28 sider.


.

Un Descubrumiento Prodigioso, 34 sider.

Her troede man, at Verne skrev under pseudonymet X. Nagrien. Men det var forfatteren François-Armand Audoin.

Mange hilsener Nils


8. februar 2018: Lidt Vernebilleder.

Hej!

Indimellem så tilflyder der mig billeder og lignende. Her et par stykker som jeg ikke tror tidligere er vist:

billede 1. Vingt Mille Lieues Sous Les Mers . Den danske undersættelse er vel velkendt.

billede 2. Engelsk bog af samme, illustreret af James Zimmerman

billede 3.  George Roux illustrerer Le Testament D'un Excentriqu (1989)

.

   

.

billede 4. Efter sigende så var Jules Verne betaget af balloner. Vi har da også oplevet dem i hans skriverier. Her fransk tegning af disse. Jeg tror nok personligt at jeg bliver på landjorden. Bliver svimmel bare jeg står på 1 ben.

billede 5.  Léon Benett er mester for The Clipper of the Clouds også kendt som Robur The Conqueror. Graveret af J. Ladmiral, London 1887

     

Per

.

.7.  februar 2018: Vernefilm i Cinemateket + grønlandsk Verne mm.

Min observante datter havde, allerede før I bragte det på portalen, opdaget Cinematekets Jules Verne minifestival. Så vi var sammen 

inde og se "Den dødbringende opfindelse" i går. Det var en fin oplevelse - Karel Zemans nyskabende måde at kombinere litografiske billeder med live skuespil er ret enestående.

.

.

På anskaffelsessiden har jeg fundet min første grønlandske Jules Verne: "Kejserip agdlagkissarlua": ".

Udgivet af "Grønlands Folkeoplysningsforening"som nr. 6 i en serie i 1952.

Oversat af Poul E. Balle. Uden illustrationer. 150 s. Heftet. (Uopskåret).  En velkommen tilføjelse til den nordiske samling.

.

   

.

Den anden anskaffelse er:

"Dr.Ox and other Stories", James R. Osgood and Company, Boston 1874.

Uden illustrationer 292 s. Oversat af George M. Towle. Tryk: Welch, Bigelow & Co., Cambridge.

Komponeret blå shirting med blindtryk og tryk i guld - med billede af Jules Vernes yacht og hans underskrift.

Indholdet er: "Doctor Ox´s experiment", "Master Zacharius", "A drama in the air", "Winter in the ice" og "The fortieth French ascension of Mont Blanc"

Amerikansk 1. udgave. (Kilde: Taves & Michaluk s. 143.) En dekorativ lille tilføjelse til den amerikanske afdeling.

.

     

.

Bedste hilsner  Henrik


1. februar: Foredrag + 6 filmatiseringer af Jules Verne i Cinemateket

Foredrag: Rundt om Jules Verne

Foredrag: Rundt om Jules Verne
Instruktør:
Rejsens og opdagelsens perspektiver er intet uden at være indlejret i en fortælling, der løfter det hele frem til læseren – og ud til enhver gældende samtid. Den bevidsthed var helt selvfølgelig for Jules Verne. Som introduktion til filmserien fortæller litterat og Jules Verne-entusiast Neal Ashley Conrad Thing om forfatterskabet, metoden, samtiden og science fiction-genren generelt. Kun køb, ingen reservation.
60 min.
Dansk tale 
Tilladt for alle

Forestillinger:

lørdag 10.03.18, Kl. 13:45

Se reklame for de 6 film her:

http://www.dfi.dk/Filmhuset/Cinemateket/Billetter-og-program/Serie.aspx?serieID=1584330. januar 2018:  Føljeton fra Lolland-Falster.
.
Fra Henrik:
.

 

"Kaptajn Grant. Rejse omkring Jorden" . "Roman i 3 Dele af Jules Verne",  Oversat af E. S."

Føljeton til "Lolland-Falster Folketidende".

Trykt hos F. Skaarup, Nykjøbing F., 1880. 196 s.  Privat halvlæder indbinding.

Oversættelsen ervden samme som føljetonen bragt i Frederiksborg Amts Avis fra 1879-80.

.

     

.

Bedste hilsner  Henrik

Se oversigten over de af os kendte føljetonromaner:  Føljetonner


29. januar 2018:  Bøger, lydbøger og E-bøger (1).
.
D
et er blevet vanskeligt at følge med i udgivelserne af Jules Verne og Rider Haggard.  Der kommer et hav af udgivelser som E-bøger, og ofte er der blot tale om optryk af kendte udgaver, medens andre forlag er mere seriøse. Jeg vil prøve at arbejde mig igennem nogle af udgaverne og i den kommende tid vise nogle af de mange nyheder. Jeg begynder (naturlig vis) med Kims forlag eBiblioteket 1800, der har rekord i udgivelsen af Verne i Danmark.

Kim har indtil nu udsendt fire Rider Haggardværker, alle som E-bøger:
Denne udgave efter: H. Rider Haggard: Sort Hjerte og hvidt Hjerte. Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. Jydsk Forlags-Forretning, Aarhus 1900. Oversætter: P. Jerndorff-Jessen (1853-1942). Redigeret af: Kim N. Jensen
Forside: Efter illustration af Charles H. M. Kerr (1858-1907): "Black Heart, you seem to have won the day" fra en udgave på forlaget Longmans, Green, and Co., London 1900 
.
       

:Se oversigten på Haggardsiderne med danske Haggard-forlag:    eBiblioteket 1800/Haggard

Fortsættes.

19. januar: Il. Klassiker på tysk i ny udgave.

Opdagede tilfældigvis at i disse EU tider hvor alle æder alle - også kaldet globalisering og fusionering - så er det tyske forlag Robert Hethke åbenbart gået i gang med genoptryk af Illustrerede Klassikere.

Kender forlaget fra udgivelserne af Tarzan i fornem udgave, mestendels af søndagssider.

Men her Die Geheimnisvolle Insel som # 19 i serien - en ny nummerering. Hvornår dette startede vides ikke, men måske engang i begyndelsen af 1990erne.  Ihvertfald uden generende stregkoder på forsiden - tak for det. Og fra før indførslen af Øvroen (Euroen - sorry) - der vidst nok startende januar 1999. Så er årstallet nogenlunde på plads.

.

Se oversigten over tyske Ill. Klassikere:  Illustrierte Klassiker

Desuden fra Per nyt om Hannibal the Canibal

 

I går ville jeg slappe lidt af med en gyser. Det viste sig at man på TV5 vist en film om Hannibal som jeg ikke havde set: Hannibal Rising fra 2007.Læs om Pers møde med den rene ondskab:  Hannibal the Canibal

mvh Per 

11. januar 2018:  Nytårshilsen fra Pers uudtømmelige kælder.

Godt Nyt År til alle. Ja, et nyt år truer.

Nu er jeg atter i gang med at grave efter litterært guld. I registreringen er jeg nu i gang med at bladre i  ugebladet Tempo. Lidt eksemplarer jeg fandt nede i kælderen. Der burde da være lidt Verne og / eller Haggard imellem, da vi bliver præsenteret for film og andre ting der rørte sig i det danske samfund - her dog foreløbig 1958.

Og ja, så fandt jeg også glemte ting i en kasse der prøvede at gemme sig. Her er lidt af herlighederne:

Saucy Detective  fra 2006. TIlbage til kvinder i nød og sig det med skeletter. Ja, disse pulps som i forskellige former kom i næsten 75 år. Og du behøvede vidst ikke at få tingene forklaret.  Forsiderne og illustrationerne sagde det hele.

Og i samme gemmested var også diverse comics som jeg ikke erindrede, f.eks.:

Tarzan # 133 fra januar 1963. Må være lige efter at comic brand skiftede fra Dell til Gold Key for alle de mest populære serier. Jeg erindrer i hvert fald at forsiderne også var gengivet på bagsiden som pin-up billeder i en periode. Hvis man altså ville ødelægge bladet. Her er det stadig Jesse Marsh der illustrerer Tarzan vel syngende på sidste vers inden Russ Manning overtager tegningerne.

Og lige afslutningsvis: The Fantastic Voyages Of Sindbad fra october 1965 hvis jeg ellers kan tyde koden korrekt.

Og fra før 1001 nats eventyr var 1000 nætter for meget: Tempos tegneserie om nætterne. Ikke så fantastisk godt tegnet. Men her et enkelt panel af de bedre.

Det romantiserede billede af Østen er vel for altid blevet ødelagt nu hvor jeg er trådt ind i de voksnes rækker.

Jules Verne i Tempo # 46 fra 18 november 1958.

Alles ist vorbei både på den ene og anden måde. Der er vel ikke én eneste skuespiller fra dengang der stadig er i live. Filmen er også fra 1956. Og mig bekendt styrtede instruktøren Mike Todd ned med flyvemaskine i 1958 og Elizabeth Taylor kunne så gå videre til ny ægtefælle.

Ellers er filmen vel kendt for alle de mange stjerner der deltog selv i mindre roller. Og hvis ellers hukommeren er nogenlunde intakt så havde filmen premiere i World Cinema i Kjøbenhavnstrup.

mvh Per8. Januar 2018:  Ett par Haggardfynd.

Det nya året börjar med ett par Haggardfynd, tillägg till bibliografin. Dessutom en kort notis i Svenska  Dagbladet den 10 januari 1893 - Haggards texter kan tydligen användas till mycket! Jag beklagar den dåliga bildkvaliteten!
.

 .

 

1894-11

Dimmornas folk (The People of the Mist, 1894).

Nyaste Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets tryckeri, Kristianstad 1894. Följetong den 22 augusti (nr 194) – 31 december (nr 304) 1894. Anonym översättning (mycket lik K. A. Erikssons i Beijers utgåva (1895-01).

 

 

1895-7

Dimmornas folk (The People of the Mist, 1894).

Borås Tidning. Rydinska Boktryckeriet, Borås 1895-1896. Följetong den 6 april (nr 42) till början av 1896 (slutet ej funnet). Anonym översättning (mycket lik K. A. Erikssons i Beijers utgåva (1895-01).

Anm. Sista funna avsnittet den 32 december 1895: avsnitt 103, t o m sidan 412).

 

Det verkar som om alla versioner av Dimmornas folk-följetongerna är av samma översättning.

 Dimmornas folk var planerad som  följetong i Sundsvalls Tidning sommaren 1894, men utgick - se bifogad text!

.


Jag önskar er en God fortsättning på det nya året!
Lars-Erik31. december 2017.

Det er snart længe siden, at vi har vist eksempler på varianter af titlen "Jorden rundt på eller med ... "

Hermed den nyeste fra familien "Familiejournalen":  Bettina Aller: Jorden rundt med hele familien.Se masser af eksempler på farten "Jorden rundt":  Jorden rundt på mange måder

30 december: Hilsen fra Bo Tao om en fjernsynsudsendelse:

"M
en ellers skal værterne bestemt ikke klandres. Stéphanie Surrugue og Kåre Quist klæder vitterlig hinanden med deres divergerende, men samstemmende kvaliteter. Sådan lidt i retning af Jules Vernes stivoverlæbe-brite Phileas Fogg og den smukke indouropæiske prinsesse Aouda. Kåre er manden på klokkeslæt, Stéphanie til lidt slendrian ..".

(Politiken den 30. december)

23. december: En Jespersen-variant og to engelsksprogede.

Det er en meget imponerende samling af de blå hollandske, som nu ligger på hjemmesiden i en overskuelig form.

Jeg har anskaffet "kaptajnen paa 15 Aar" fra Jespersen. Der er lidt hybrid over den. Et miks af 3. og 5. tryk.

Bagsiden overholder 3. tryk: Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach).  ”J.” i trykkeri-ang. på bagperm retoucheret til ”,.” Titlerne I - X er nævnt.

Forsiden overholder 5. tryk: CAMMERMEYERS BOGHANDEL KRISTIANIA  HOVEDKOMM. FOR NORGE

En lidt slidt udgave med shirtingsryg. Farveplanchen mangler.

.

 

Og to engelsksprogede nyere udgaver.

The Will of an Eccentric, Modern Edition, Atbosh.com, 2016, 471 sider.
En del af illustrationerne i lille størrelse er medtaget.
Jared Bendis har bearbejdet Sampson Low udgaven og tilføjet en del noter. Den følger originalen rimeligt.


.

Grunden til at det er en moderne udgave er, at Jared har ændret nogle ord i teksten. Tider og tal, målangivelser og - naturligvis - racistiske udtryk. Noterne angiver dog både før og efter ordene. Negro er nu black man og Master er Sir.

The Extraordinary adventures of Foundling Mick, Royal Irisk Academy, 2008, 237 sider.

Noter af Kieran O'Driscoll. Igen på basis Sampson Low. Noget forkortet, ca. 75.500 ord mod originalens 120.000 ord.
O'Driscoll gennemgår hvordan forkortelserne er sket, på sætnings- og afsnitsniveau. En del tørre facts er skåret væk.

Og så vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår - forhåbentlig med fremdrift på vores område.

Mange hilsener Nils

Kommentar fra Lejf:


    Til lykke med anskaffelserne. Endnu et par værker, der ikke findes på dansk. Der ligger meget arbejde forude!

         Kærlig hilsen Lejf                        Lejf23. december: Lidt Græsk Jules Verne.

Ja, nu står julen for døren. Men midt i alle forberedelserne, så opdagede jeg disse græske udgaver af Illustrerede Klassikere.

Var lidt i tvivl om det var russisk eller noget andet. Men Sherlock Holmes eller yours truly, fandt frem til at det skulle være græske udgaver. I hvert fald er det græsk til mig på alle leder og kanter. Men forsiderne er jo de kendte som også blev brugt i Danmark:

Around The World in 80 Days # 1141
From The Earth To The Moon # 1123

.

     

.

Off On A Planet # 169 og så et genoptryk af samme med nyt nummer: # 1077

.

   
.

Master Of The World # 1057
Journey To The Center Of The Earth # 1092

.

   

og så også lige en hollandsk tegneserie udgivelse af Reis Naar Het Middelpunt Der Erde. Der må godt gættes på originaltitel (uden præmie).

.

Så bliver der nok ikke mere på denne side af helligdagene. God Jul o.s.v. mvh. Per 

12. december: Jules Verne og smag deraf:

Hej!

Stødte på lidt gamle amerikanske bogforsider af From The Earth To The Moon. Og der er vel tale om antikviteter. Den Blå udgave er vel af Verne selv om han ikke er nævnt på forsiden. Men der jeg fandt den er teksten: Direct in ninety-seven hours and twenty minutes and a trip round it. Men da forsiden er bugt i forskellige kombinationer og forskellige farver, så kan man ikke være sikker. Dog er den samme bog i grøn udgave af Jule Verne - her bliver han nemlig krediteret både på forside og ryg.

.

     
.

Og så lidt franske forsider der vidst tilkendegiver at Frankrig var i front hvad angår science fiction / fantasy / adventure. De 2 viste franske forsider er af Albert Rabida og der er vel lidt Verne over dem, specielt Voyages Tres Extraordinaires. Er fra omkring 1883. 

.

     .

.Så er der ikke mere i dag. mvh.  Per


2. december 2017: En længe savnet anskaffelse.

 Kære alle

 

I dag kom med posten en bog, som jeg har ønsket mig i mange år.

Som I nok har observeret, har jeg ofte refereret til "Taves & Michaluk" som kilde til engelsksprogede Jules Verne bøger; men

det har kun kunnet lade sig gøre, fordi jeg har haft en fotokopi af dele af bogen.

Nu er det lykkedes at finde et eksemplar (til en rimelig pris):

 

Brian Taves and Stephen Michaluk Jr. :"The Jules Verne Encyclopedia". The Scarecrow Press, Inc., Lanham, Md., & London.

.

.

257 s. Illustreret med mange fotos i s/h af tidlige engelsksprogede Jules Verne udgivelser.

Indbundet i blåt helshirting med tryk i sort og guld.

 

Bogen indeholder en Jules Verne bibliografi af engelsksprogede udgivelser samt en række artikler om Jules Verne.

En meget værdifuld tilføjelse til biblioteket om Jules Verne.

 

Bedste hilsner

 

Henrik

29. november:
4 engelsksprogede fund fra Henrik.

.

 

 

"Godfrey Morgan: A Californian Mystery" (L´École des Robinsons),

Sampson Low, Marston, Searle and Rivington. 1883.  (Engelsk 1. udgave). Oversat af W. J. Gordon. Ill.: Benett. 272 s.

Biblioteksindbinding fra engelsk lejebibliotek: "The southern counties circulating library".

(Taves & Michaluk s. 165).

 

Et godt slidt eksemplar af en Jules Verne roman, som åbenbart har været populær i lejebibliotekets læsekreds.

En sjov tilføjelse til samlingen.

   

 

"At the North Pole: or The Adventures of Captain Hatteras" - 1. del.

Porter & Coates, Philadelphia. U. år.130 illustrationer af Riou. 231 s.

Brun komponeret shirting med tryk i sort og guld. (Taves & Michaluk s. 118 daterer bogen til 2. december 1876).

.

   


"The English at the North Pole" (captain Hatteras 1. del), Collins´ clear-type Press, London & Glasgow. U. år.

Ill. af J. E. Sutcliffe, 408 s. + reklamer. Rødbrun helshirtingsindbinding. 

(Taves & Michaluk s. 119 daterer bogen til juli 1916) 

Et eksempel på en billigbogsserie (bøgerne kostede kun 1 sh.); men med interessante nye illustrationer.

.

   

.

"The Tribulations of a Chinaman", Sampson Low, Marston % Company, Ltd., London. U. år.

New and cheaper edition. Oversat af Ellen E. Frewer. Ill. i s/h og farve af L. Benett. 262 s. + reklamer.

Indbundet i grøn komponeret shirting med tryk i sort og guld. 

(Taves & Michaluk s. 1612 daterer bogen til februar 1925).

 

Det var så den sidste af høsten fra Vangsgaaards udsalg - en ganske interessant og overraskende tilføjelse til samlingen.

Der lå også en pæn N. Hansen "Jorden rundt" 2. oplag; men den lod jeg ligge.

Det er ikke altid forgæves at gå på bogudsalg.

Bedste hilsner   Henrik

 

29. november: En Haggard.
.
T
akket være Lejf er der ankommet en ældre Rider Haggard til samlingen.  Det drejer sig om Haggards videredigtning af Odyseen:
The World's Desire.  Der er tale om en skrabet billigbog på tyndt papir, så den er sikkert en krigsudgave beregnet for amerikanske tropper ved fronten. Udgivet af The Arthur Westbrook Company, Cleveland U.S.A. Udens årstal..
Romanen findes i to danske udgaver, hhv. som en følgetonroman i Politiken, 1891, og fra V. Pio, 1895.  Den sidste udgave indeholder nogle digte som eventyrsamleren Andrew Lang bidrog med til originaludgaven. Disse digte mangler i denne amerikanske udgave, og de er også udeladt i føljetonudgangen.

           

Hilsen Bjørn


29. november 2017:  På Sicilien i Vernes fodspor.

.

Langtidsrejser er blevet populære blandt den lidt ældre generation. Alene Riis rejser kunne sende tre fyldte busser af sted til en ferie sydpå i november. Costa del Sol, Amalfikysten og så Sicilien. Jeg valgte et lunt og ofte solfyldt Sicilien. Der var ni udflugter, så næsten hele øen er besøgt. 

I Mathias Sandorfs Hævn kapitel syv bestiger Doktor Antekirtt Etna og vil overnatte i Casa Inglese. Turen til hest går over Nicolosi.

En del af vores gruppe "besteg" Etna med bus, svævebane og til fods. Fra toppen af svævebanen er der vandreruter mod kraterne, men det er flere timer hver vej - og vi havde kun halvanden time på toppen. Jeg gik rundt i det kølige vejr og fik set de enorme mængder af lava. Det er et smukt syn.

 

Jeg havde medbragt to af Palik seriens bøger fra NAJVS. Jeg fik ret hurtigt læst de to teaterstykker i Castles of California, "Les Châteaux en Californie" og "Nevøen fra Amerika" (Les deux Frontignac / Le bon Motif).

Teaterstykker i den lette genre, hvor det forelskede par har så svært ved at få hinanden. De er ikke interesserede i formue, det er deres forældre / onklen i meget høj grad. Tema er set før i Verne teaterstykker. Der er meget forord og efterord om Vernes tur til Amerika og hans romaner, der foregår i landet.

En lille morsomhed er Catherine, kokkepigen i det første stykke, der har det med at tale som Mitz i Meteorjagten. Hun forvansker mest franske talemåder, men den californiske by Sacramento bliver altid omtalt som Sacre-menthol.

 

Bogen "A Priest in 1835" er tung at læse. Verne var omkring 19 år da han skrev den, men der er referencer til mange latinske, græske og franske forfattere. Der sker meget i bogen, og der er mange udførlige beskrivelser af bygninger, specielt kirken, og af de personer, der optræder. Bogen er fyldt med voldsomme begivenheder og adskillige dødsfald. Verne leger med ordene. Troldkvinden Abraxa bruger (engelske udtryk) alectromancy og orinthomancy. Udtrykkene bruges på hhv. måden hvorpå en hane spiser hvedekorn, og fuglenes sang eller flyveretning. 

Der er en intellektuel debat mellem USA og Frankrig om året i titlen skal være 1835 eller 1839 (fransk udgave). Chatelain og Slusser, der oversætter og kommenterer, er ofte meget uenige med Robin, der har kommenteret den franske udgave.

 

Der er udgivet 10 bind i Palik serien - og der kommer to mere. Og så er det slut.

 

Mange hilsener

Nils

28. november:

Kære alle

 

På Vangsgaards udsalg fandt jeg en håndfuld interessante Verne på fransk og engelsk.

 

Den første er den franske:

 

"Hector Servadac" premiere partie.

.
       

Hachette et Cie., Paris. / Collection Hetzel, 18, Rue Jacob, 18, Paris. U. år.

(Bindet er Hachette, mens indholdet er Hetzel). Nouvelle Édition. In-18. Illustreret.

Indbundet i komponeret rød helshirting med tryk i sort og guld.

Trykt hos Gauthier-Villars med nr. 45228. Ifølge Jauzac er bogen trykt efter 1911 - sandsynligvis i 1912-13; altså før 1914, hvor Hachette køber Hetzel.

Bogen har altså i 1914 ligget i materie i lageret og er blevet forsynet med et Hachette-bind.

 

Bedste hilsner

 

Henrik


27. november 2017:

Vernianske venner
I forrige uke gikk siste tilføyelse til Vidarforlagets Jules Verne -serie i trykken.
.
I To års ferie får vi i tillegg til Tom Lotheringtons meget gode oversettelse, oppleve Léon Benetts 91 bilder - som aldri før har vært gjengitt i en norsk utgave av denne fortellingen, om unggutter på seiltur som strander på en øde øy.
I bokens etterord peker jeg på parallellen mellom skipshavariet i romanen - den 9. mars ( i følge bokens første linje) - og Vernes eget 'havari'. Planene for romanen ble lagt mens han lå 6 måneder til sengs etter å ha blitt skutt i foten av sin nevø den 9. mars 1886 - og halvåret foran hadde også hans skipsdrøm, «St.Michel III» forlist i et forsøk på komme sin gjeldstyngede sønn til unnsetning. Jules Vernes egen damp/seil -yacht var lik romanfortellingens «Sloughi» en tomastet skonnert. Kort etter utgivelsen skrev Verne også sitt essay om «Souvenirs d’enfance et de jeunesse» (minner fra barndom og ungdomstid), der blant annet barndommen i Chantenay og tiden i båt på Loire -elven sammen med sin bror er tema.
At To års ferie er en av Vernes robinsonader kommenteres også i etterordet, sammen med opphavet til sjangeren.
Et utdrag av etterordet "Femten Robinsoner på internatskoleturkan leses her.
Hilsen Per Johan
.

Lenke til utdrag:
http://wordpress.hbv.no/pjm/fantastisk-litteratur/faglige-etterord/faglig-etterord-i-bok-femten-robinsoner-pa-internatskoletur/

Bokomslag:
http://wordpress.hbv.no/pjm/wp-content/uploads/sites/43/2017/11/Omslag_Vidarforlaget_Verne_To_aars_ferie_1700pj.jpg


Se Vidarforlagets 9 Jules Verneudgivelser:  Vidarforlaget 1-927. november: Beijer.

Hej!
Begums femhundra millioner på Beijers förlag från 1893 fanns uppenbarligen fortfarande i lager hos Bonniers (som hade köpt Bejers) år 1917, att döma av inklistrad etikett med besked att priset höjts med blygsamma 10 öre. Det var före bokreornas tid!

.

     

.

Hilsen, Lars-Erik


Se alt om denne udgave:  Begum, Beijer 1893

27. november 2017:  Zarens Kurer..

Hej,

I min never-ending story ud i registrering og på plads lægning, så stødte jeg på DVD af den fremragende TV- serie fra 1975 af Zarens Kurer eller Michel Strogoff. Som det ses, så er det en svensk udgave som jeg rimeligvis har købt på et loppemarked for ingen penge. Det skulle være en dublet, men når jeg falder over et godt tilbud , så skal man ikke sige nej. Serien er på 2 DVDere og spilletiden ca. 6 timer og 20 min.

Når Europæiske lande går sammen om en produktion så er de langt foran amerikanske i fremragende filmatiseringer. Kan også nævne Den Hemmelighedsfulde Ø og noget helt andet eventyret om Marco Polo. Ikke blot kommer man ud i krogene, men der er nærvær og hvad det ellers hedder.
I samme kasse var også tyske / Europæiske sam-produktioner plus tilsvarende af tysk oprindelse i serien Fernsehjuwelen. Bl.a. stødte jeg på Vivi Bach på vej til Sansibar (på tysk altså) som blond fragt.

Og da de fleste er døde, så bliver man jo nostalgisk.

Sob!

Nå, tilbage til arbejdet.

mvh Per