100 års dagen for Jules Vernes død 24. marts 2005.

Denne mindedag blev fejret af vernianere overalt på Jorden, især i Frankrig var og er der masser af møder, udstillinger og bogudgivelser.

I Danmark blev dagen markeret både med en fin kronik i Berlingske Tidene og en stor dobbeltside i Politiken. 

eBiblioteket 1800 benyttede dagen til at genudgive Slottet i Karpaterne, der kan hentes ganske gratis.
Desværre har ingen af de almindelige bogforlag benyttet sig af muligheden til f.eks. at sende en ny oversættelse ud.

3 af de fire vernianere, der redigerer denne Verne-Portal, benyttede lejligheden til at bestige spiret på Vor Frelser kirke og dér udbringe en skål for JV. Vi takker kordegnen for at åbne det ellers lukkede spir specielt til lejligheden. Når netop spiret på Vor Frelsers Kirke er interessant i en Jules Vernesammenhæng, skyldes det naturligvis, at det benyttes til at kurere højdeskræk i romanen Rejsen til Jordens Indre, hvor antihelten Axel af sin onkel professor Lidenbrock tvinges op i tårnet fem dage i træk, hvorefter han er kureret. Denne gang blev besøget  efterfulgt af en passende middag og fremvisning af JV-klenodier.

Det er iøvrigt interessant, at det udmærkede billede af spiret i bogen er blevet spejlvendt, så snoningen går "den rigtige" vej rundt modsat de to fotografier af det virkelige tårn.

På billedet herunder ses Nils Bjørn og Bjørn Larsen på spirets top i tåge. Billedet er taget af Lejf Rasmussen:


Og Lejf og Nils, men det var nu ret tåget på toppen af København.
 
 

 Tilbage til Selskabet