N. Hansen & Co., Kjøbenhavn – et elusivt børnebogsforlag

Af

Henrik Wilfred Christensen


I mit forsøg på at samle den komplette samling af Jules Verne på dansk stødte jeg tidligt på en udgave af  Jorden rundt  i 80 Dage” fra N. Hansen & Co.s Forlag, Kjøbenhavn. På titelbladet angives ”Efter Julius Verne bearbejdet for Ungdommen af W. Christian. Med mange Farvetryksbilleder.” En lille bog på 76 sider i papbind med shirtingsryg og med et farvebillede påklæbet forpermen. På forskellige steder i bogen er indklæbet 3 farvebilleder. I bogen er ikke angivet trykår eller bogtrykker. 

 

 Det kongelige Bibliotek angiver om deres eksemplar af bogen (som dog er en fotokopi af et eksemplar ejet af en samler!), at den er fra ca. 1890. 1890 er altså ikke udtryk for at bogen er pligtafleveret til KB i dette år!  Samme tidsangivelse findes i Susanne Vebels Jules Verne bibliografi i  ”Bogen om Jules Verne”, hvor hun i øvrigt angiver som sine væsentligste kilder ”Dansk Bogfortegnelse” og ”Det kgl. Bibliotek”, så hendes angivelse stammer sandsynligvis fra bibliotekets protokol/kartotekskort.

  På mine mange besøg hos antikvarer og andre steder, hvor man finder gamle bøger, dukkede der efterhånden andre børnebøger fra N. Hansens Forlag op. Mange af disse i samme udstyr som ”Jorden rundt i 80 Dage” – i lille format, begrænset antal sider og med påklæbede chromolithografier på forpermen og indklæbet i bøgerne. Ingen af dem har angivet trykkeri eller trykår. En anden type af børnebøger har angivet Alfred Jacobsen  som udgiver i hans serie af ”Danske Billedbøger” med tilskriften ”En gros ved N. Hansen & Co., København” eller blot ”NH & Co.”.

Forlaget har altså været grossist og formidler til boghandelen af Alfr. Jacobsens billedbøger. Heller ikke i disse angives et årstal.

Forlaget N. Hansen & Co. Er således interessant som formidler af børnelitteratur i perioden omkring år 1900; men synes ikke at optræde som udgiver af anden litteratur.

Når man søger oplysninger om forlaget i leksika og litteratur om forlæggere og boghandlere er personen N. Hansen og forlaget ikke nævnt!

I Dansk Bogfortegnelse for årene 1881-1900 nævnes en del billedbøger for børn fra forlaget – dog er en del af dem udgivet af Alfr. Jacobsen – men ingen af disse er af den type, som ”Jorden rundt i 80 Dage” m. fl.

I Det kongelige Biblioteks database Rex findes ved opslag (sept.-2014) kun 6 af de 25 bøger i min samling af den type, som ”Jorden rundt i 80 Dage”.

Af udenlandske udgaver af ”Jorden rundt i 80 Dage” er jeg indtil nu blevet bekendt med 3:

1.       På det Kroatiske Jules Verne Selskabs hjemmeside  ses i deres bibliografi  Put oko zemlje osamdeset dana”, udgivet af Naklada knjizare L. Hartmana, Zagreb. U. år. 2. udgave. Den har samme forsideillustration som den danske.

 

2.       I bibliografien i Uno Asplunds bog ”Jules Vernes underbara resor” og i den svenske bibliografi  på Det danske Jules Verne Selskabs hjemmeside ses: ”Jorden Rundt på 80 Dagar”, Bearbetning för ungdom af Franz Hoffmann efter Jules Verne. Adolf Johnsons Förlag, 1890. 228 s. Med samme forsideillustration som den danske og yderligere 4 indklæbede farveillustrationer – de samme som i de danske udgaver.

 

3.       Af Norbert Scholz(tysk Jules Verne samler) blev jeg gjort opmærksom på en tysk udgave, som jeg har anskaffet et eksemplar af: ”Die Reise um die Erde in 80 Tagen”, ”Nach Julius Verne – für die Jugend bearbeitet von W. Christian. Mit vielen Farbendruckbildern”. U. år. 72 s. ”Druck und Verlag von G. Löwensohn, Fürth (Baiern).” Karton med rød shirtingsryg. 1 farvebillede klæbet på forperm og 4 farvebilleder indklæbede i bogen. Billederne er de samme som i de danske udgaver.
 

 

Meget kunne tyde på, at der således er tale om en udgave, som ikke har sit udspring i Danmark. Da Jules Verne benævnes Julius Verne, hvilket udelukkende ses i tysksprogede udgaver og da navnene på bearbejderne af N. Hansens Forlags børnebøger har tyskklingende navne, er det nærliggende at søge et tysk forlæg til bøgerne, og det peger på det tyske forlag G. Löwensohn.

 

Forlaget G. Löwensohn.

Forlaget blev grundlagt i 1856 af Gerson Löwensohn (1817-1871) i Fürth i Bayern (nær Dresden) som trykkeri, der fremstillede billedark, malebøger og billedbøger. Gersons sønner Theodor(1853-1932) og Bernhard udbyggede med forlag og tilhørende boghandel.

I 1894 var der over 700 titler på 10 forskellige sprog i sortimentet. I 1895 produceredes 1.800.000 bøger bl. a. til eksport til Europa og USA.  Theodors sønner Gustav Ernst (1883- 1945?) og Robert videreførte forlaget.

Med nationalsocialisternes magtovertagelse i 1933 fik dette jødiskejede firma problemer og blev i 1937 solgt(tvangssolgt?) til Kunstanstalten May (KAMAG) i Dresden. Dette firma blev i 1949 omorganiseret og eksisterer i dag som Pestalozzi Verlag, som nu er et af de førende børnebogsforlag i Tyskland. Gustav, Robert og hans kone Ella-Ruth blev i 1943 anholdte i Belgien og deporterede til Auschwitz, hvor de blev myrdede. En medejer Ernst Rosenfelder overlevede krigen i exil. Overlevende fra familien fik i 1949 tilkendt 50 % af værdierne i Kunstanstalten May. Interessant – set med danske øjne – erhvervede det danske Egmont-Medieholding forlaget i 1998.

Der er ingen tvivl om, at forlaget G. Löwensohn i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var et førende børnebogsforlag i Tyskland og tilligemed en stor eksportør af børnebøger til andre lande på disses eget sprog. Forlaget må således have haft et netværk af kontakter såvel i Europa som i USA.

G. Löwensohn og N. Hansen & Co.

Forbindelsen mellem G. Löwensohn Verlag  og N. Hansen & Co. har sandsynligvis ikke begrænset sig til ”Jorden rundt i 80 Dage”, idet mere end en snes bøger fra N. Hansen & Co. er udgivet  i  samme udstyr, format og udseende som denne. For at undersøge dette afsøgte jeg (i april 2014) den internationale antikvarboghandels hjemmeside (ILAB) og en stor tysk hjemmeside ”booklooker” for bøger udgivet af G. Löwensohn. På ILAB var der få hits, mens der på booklooker var 164 hits.

En sammenligning mellem beskrivelser og tilgængelige billeder af de udbudte bøger og eksemplarer i min samling af N. Hansen udgaver gav 8 forholdsvis sikre overensstemmelser. Efterfølgende bestilte jeg nogle af bøgerne og med disse i hånden var resultatet:

1.       Löwensohn

Robinson Crusoe”. ”Bearbeitet nach Joachim H. Campe von Ernst Treuberg. Zehnte Auflage. Mit vielen Illustrationen in Farbendruck.”  U. år. 80 s. Illustration på forperm + 2 indklæbede illustrationer. Bogblokkens format: 17,7x11,5 cm. På sidste side nederst: ”Druck und Verlag von G. Löwensohn, Fürth i. B.”. Bind: Karton med rød shirtingsryg.

N. Hansen & Co.

Robinson Crusoe”. ”Bearbejdet efter Joachim H. Campe af Ernst Treuberg. Med flere Illustrationer i Farvetryk. Kjøbenhavn. N. Hansen & Co.s Forlag.”. U. år. 80 s. Illustration på forperm + 3 indklæbede illustrationer. Bogblokkens format: 17,9x11,7 cm. På forsideillustrationen trykt ”T84”. Bind: Karton med rød shirtingsryg.

De 2 indklæbede illustrationer i den tyske(hvorfra der sandsynligvis er fjernet illustrationer) genfindes i danske eksemplarer.

   

  
2.      
Löwensohn

Onkel Toms Hütte”. ”Für die Jugend bearbeitet von W. Christian. Mit vielen Illustrationen in Farbendruck.”  U. år. 80 s. Illustration på forperm + 4 indklæbede illustrationer .

Bogblokkens format: 18,0x11,5 cm. På sidste side nederst: ”Druck und Verlag von G. Löwensohn, Fürth (Baiern).” Bind: Karton med rød shirtingryg.

N. Hansen & Co.

Onkel Toms Hytte”. ” ”Bearbejdet for Ungdommen af V. Christian. Med flere Illustrationer i Farvetryk.”  U. år. 80 s. Illustration på forperm + 3 indklæbede ilustrationer. Bogblokkens format: 18,2x11,2 cm.  Bind: Karton med rød shirtingsryg.

De 4 indklæbede illustrationer i den tyske genfindes i forskellige eksemplarer af danske – hvori der dog ikke er mere end 3 ad gangen.

      

 
3.       Löwensohn

Die Reise um die Welt”/”Die Reise um die Erde in 80 Tagen”. ”Nach Julius Verne bearbeitet von W. Christian. Mit vielen Farbendruckbildern”. U. år. 72 s. Illustration på forperm + 4 indklæbede illustrationer. Bogblokkens format: 17,8x12,2 cm. På sidste side nederst: ”Druck und Verlag von G. Löwensohn, Fürth (Baiern).”  Bind: Karton med rød shirtingsryg.

N. Hansen & Co.

Jorden rundt i 80 Dage”. ”Efter Julius Verne bearbejdet for Ungdommen af W. Christian. Med mange Farvetryksbilleder. Kjøbenhavn. N. Hansen & Co.s Forlag.” U. år. 76 s. Illustration på forperm + 3 indklæbede illustrationer. Bogblokkens format: 17,9x11,4 cm. Bind: Karton med rød shirtingsryg.

De 4 indklæbede illustrationer i den tyske genfindes i forskellige eksemplarer af den danske – hvori der dog ikke er mere end 3 ad gangen.

 

 

4.       Löwensohn

Erzählungen aus fernen Weltteilen”.  ”Nach  J.H.Campe, Cooper etc. für die Jugend bearbeitet von W. Christian. Mit sechs Illustrationen in Farbendruck.” U. år. 120 s. Illustration på forperm + 5 indklæbede illustrationer.  Bogblokkens format: 19,0x13,7 cm. På sidste side nederst: ”Druck und Verlag von G. Löwensohn, Fürth (Baiern).” Bind: Karton med rød shirtingsryg.

N. Hansen & Co.

Fortællinger fra fjerne Verdensdele”. ”Efter J.H.Campe, Cooper etc. Bearbejdet for Ungdommen af W. Christian. Med seks illustrationer i Farvetryk. Kjøbenhavn. N. Hansen & Co.s Forlag.” U. år. 120 s. Illustration på forperm + 5 indklæbede illustrationer. Bogblokkens format: 20,1x14,0 cm. Bind: Karton med rød shirtingsryg.

Alle illustrationer i dansk og tysk udgave er identiske.

 

 

5.       Löwensohn

Über Land und Meer – Erzählungen aus dem See- und Völkerleben”. ”Vier Erzählungen mit Abenteuern zu Wasser und zu Lande für meine jungen Freunde von W. Christian”. U. år. 120 s. Illustration på forperm + 4 indklæbede illustrationer. Bogblokkens format: 20,0x13,9 cm. På sidste side nederst: ”Druck und Verlag von G. Löwensohn. Fürth (Baiern)”. Bind: Karton med rød shirtingsryg.

N. Hansen & Co.

Over Land og Sø – Fortællinger fra Sø- og Folkelivet”. ”Frit bearbejdet efter Marryat for mine unge Venner af W. Christian. Med flere Illustrationer i Farvetryk. Kjøbenhavn. N. Hansen & Co.´s Forlag.” U. år. 80 s. Illustration på forperm + 3 indklæbede illustrationer. Bogblokkens format: 17,9x11,5 cm. Bind: Karton med rød shirtingsryg.

De 4 illustrationer i den danske udgave genfindes i den tyske. Den tyske udgave indeholder 4 fortællinger; mens den danske kun indeholder 2 fortællinger.

 
     

 

6.       Löwensohn

Bechstein´s Märchenbuch”/”Deutsches Märchenbuch von Ludwig Bechstein. Sechste Auflage. Mit vielen Illustrationen in Farbendruck. Fürth. Druck und Verlag G. Löwensohn.” U. år. 192 s. Illustration på forperm + 4 indklæbede illustrationer. Bogblokkens format: 21,2x15,0 cm. Bind: Karton med rød shirtingsryg. Indeholder 33 fortællinger.

N. Hansen & Co.

Eventyr af Ludvig Bechstein”. ”Med flere Illustrationer i Farvetryk. Kjøbenhavn. N. Hansen & Co.s Forlag”. U. år. 80 s. Illustration på forperm + 3 indklæbede illustrationer. Bogblokkens format: 17,7x11,3 cm. Bind: Karton med rød shirtingsryg. Indeholder 9 fortællinger

Illustrationen på forperm ses ikke i den tyske; men de 3 indklæbede illustrationer genfindes i den tyske.

 

   

 

 7.       ”En kuriøs blanding”

Tekst på forperm: ”Der Schiffbruch des Pacific – Nach Kapitän Marryat bearbeitet von W. Christian”. Bogblokken: “Onkel Toms Hytte.” – som beskrevet ovenfor. 3 indklæbede illustrationer, hvoraf 1 er fra “Pacifics Stranding” og 2 hverken fra “Onkel Toms Hytte” eller fra “Pacifics Stranding” !!

N. Hansen & Co.

””Pacifics” Stranding.  ”En Fortælling for Ungdommen. Paany bearbejdet efter Kaptajn Marryat af W. Christian. Med flere Illustrationer i Farvetryk. Kjøbenhavn. N. Hansen & Co.s Forlag.”

U. år. 80 s. Illustration på forperm + 3 indklæbede illustrationer. Bogblokkens format: 17,8x11,4 cm.

Bind: Karton med rød shirtingsryg.

       


På nettet (”Booklooker”) er desuden set følgende bøger fra G. Löwensohn (som jeg dog ikke anskaffede):

a)      ”Hebels Schatz-Kästlein”. Ernst Treuberg. Ca. 1900.

Dansk: ”Æventyrbuket” – mit eks. mangler titelblad. Illustration på forperm samme som tysk.

b)      ”Genoveva”. Christoph von Schmid. Ca. 1900.

Dansk: “Genoveva”. “En smuk Fortælling for Ungdommen af Christoph von Schmid.  Med flere Farvetryksbilleder”. ”Kjøbenhavn. N. Hansen & Co.s Forlag”.  U. år. 76 s. Illustration på forperm + 3 indklæbede illustrationer. Bind: Karton med rød shirtingsryg.

Illustrationer på forperm ikke ens.

c)       ”Es war einmal…”. ”Robert Hertwig”.  “--- mit vielen Illustrationen in Farbendruck. 4. Aufl. 1905”. Karton med shirtingsryg.

Dansk: “Eventyr af Wilh. Hauff”. ”Med flere Illustrationer i Farvetryk. Kjøbenhavn. N. Hansen & Co.s Forlag.”  Samme illustration på forperm som den tyske.

 

Efter denne sammenligning er der for mig ingen tvivl om, at chromolithografierne er trykt i Tyskland hos G. Löwensohn. Det er desuden meget sandsynligt, at bøgerne er trykt samme sted, når man tager det øvrige udstyr i betragtning, selvom der er enkelte forskelle i formater og omfang af nogle af bøgerne. Med den oplysning at Löwensohn-forlaget producerede bøger på 10 forskellige sprog til eksport i Europa og USA er det vel ikke usandsynligt, at dansk (samt kroatisk og svensk) var blandt dem. Jeg har desuden set norske fra Kriedts Forlag, som har samme udstyr og illustration på forperm som de tyske.

Et endeligt bevis på denne hypotese ville formodentlig optræde i arkiver fra forlagene, men disse synes ikke at være bevarede.

På baggrund af ovenstående ville det måske være nærliggende at kalde firmaet N. Hansen & Co. for importør og distributør  – og strengt taget ikke et egentligt forlag.

At N. Hansen & Co. angives som forlag skyldes måske i virkeligheden,  at et tysk forlag ikke direkte kunne sælge bøger til danske boghandlere, og at G. Löwensohn derfor havde brug for en importør, der kunne angives som forlag for bøgerne.

At både N. Hansen & Co. og G. Löwensohn havde jødiske ejere i den aktuelle periode er måske baggrunden for kontakten mellem de 2 firmaer.Firmaet N. Hansen & Co.

 

Da forlaget N. Hansen & Co. ikke optræder i litteraturen om forlæggere og boghandlere må man søge andre kilder.

I Stadsarkivet på Københavns Rådhus ses i KRAKs Vejvisere fra forskellige år:

I året 1877 ses under grosserere: ”N. F. Hansen & Ko., Gross. F. Lucas og N. Hansen.”

I året 1878 ses under grosserere: ”N. Hansen & Ko., Peder Skrams Gade 26.”

I årene 1894 og 1895 ses under grosserere: ”N. Hansen & Ko., Grosserer. Kjøbmagergade 44, 2.”

I året 1899 ses: ”N. Hansen & Ko., Handel, F. Lucas.”

I året 1905 ses: ”N. Hansen & Ko., Hdl. F. Lucas.”

I året 1909 ses: ”N. Hansen & Co., Hdl. Indeh. F. Lucas. Prok. E. Lucas.”

I året 1910 ses: “N. Hansen & Co., Hdl. Indeh. F. Lucas´s Dødsbo. Frm. Tegnes af Boets Eksekutor: K. C. Levyson. Prok. E. Lucas.”

Under albumfabrikanter findes: ”Albumfabrikanter (samt –forhandlere og –grossister) optaget i KRAKs Vejviser årgangene 1900-53:

”Kjøbenhavns Albumfabrik v. F. Lucas. 1895-1916 Købmagergade 44, 2.”

I Københavns Stadsarkivs Registerblade ses under dødeblade:

”Ferdinand Lucas død 11/12 1908.”

I Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene 1911 nr. 8, Anmeldelser bekjendtgjorte i Statstidende i August:

”Enh. Lucas har som eneste ansvarlig Indehaver overtaget den af afd. Ferdinand Lucas under Firma N. Hansen & Co. drevne Forretning, hvorved den ham af Firmaet givne Prokura er bortfalden.” .

”Erili Lucas har som eneste ansvarlig Indehaver overtaget den af afd. Ferdinand Lucas under Firma Kjøbenhavns Albumfabrik ved F. Lucas drevne Forretning, hvorved den ham af Firmaet givne Prokura er bortfalden.”.

I Dansk Demografisk Database findes for folketællingen i 1885 under adressen Frederiksborggade 43 bl. a.:

”Ferdinand Lucas, Alder 34 Aar, Gift”, med erhvervet: ”Kjøbmand”.

Hvis man skal forsøge at skitsere en historie om firmaet N. Hansen & Co. ud fra disse oplysninger, så er N. Hansen & Co. i 1870erne og frem til 1895 et en gros firma drevet af F. Lucas og N. Hansen fra adresserne Peder Skrams Gade 26 og senere Købmagergade 44, 2. Imellem 1895 og 1899 synes det som om F. Lucas overtager firmaet. I 1895 og fremefter driver F. Lucas også Kjøbenhavns Albumfabrik, så han må have haft gode forbindelser til bog- og papirhandlere. F. Lucas dør i 1908 og de 2 firmaer overtages af E. Lucas (måske Erik Lucas f. 1885 som søn af F. Lucas).

I en periode fra ca. 1890 til ca. 1910 importerer firmaet små børnebøger på dansk med farvelithografier fra G. Löwensohn og formidler dem til salg i Danmark. Samtidig optræder firmaet som grossist for Alfr. Jacobsen vedr. dennes danske billedbøger – den tidligste i Dansk Bogfortegnelse er fra 1892.

Om firmaet har formidlet salg af bøger for andre kan ikke be- eller afkræftes; men der eksisterer en række børnebøger med N. Hansen & Co.s Forlag som angivelse, som ikke ligner de typiske fra Löwensohn og hvor der ikke heller angives, at de stammer fra Alfr. Jacobsen. Det kan dog ses (via de beskrevne databaser), at Löwensohn har udgivet børnebøger i andre formater og andre indbindinger end de ovenfor beskrevne.

Med de  hermed frembragte oplysninger understøttes teorien om, at N. Hansen & Co. snarere har været et grossistfirma  end et egentligt forlag, og at dette  sandsynligvis er  baggrunden for, at firmaet ikke nævnes i litteraturen om forlagsvirksomhed i Danmark.

 

Bibliografi over N. Hansen & Co.s børnebøger

Bibliografien bygger på eksemplarer i min samling samt bøger optaget i Dansk Bogfortegnelse. KBs REX er også afsøgt, men uden at det gav tilføjelser.  Den er delt i grupper dels efter kronologi og dels efter nummerering. Først de unummererede med det mest primitive udseende – hvor billederne er ucentreret afskårne – dernæst i grupper med nummerering som ledetråd.  2. og 3. udgaver er dog nævnt sammen med 1. udgaver,  selvom nummereringen berettiger en anden plads. Min vurdering af kronologien bygger desuden på daterede ejerinskriptioner.

For gruppen med numre i 50erne er datering af 1. ejer 1895, for gruppen med numre i 60erne 1900, for gruppen med numre i  80erne 1900, for gruppen med numre i 400-tallet 1899-1903. Jeg har ingen datering på den første gruppe af unummererede og gruppen med numre i 600-tallet.

Om nummereringen er Löwensohns eller N. Hansens kan ikke siges med sikkerhed; men noget tyder på, at det er N. Hansens, da ingen af de tyske bærer noget nummer. Om alle numre i hver gruppe skulle være anvendt, så mangler der en del titler i denne bibliografi.  Nogle af disse kan måske optræde i listen over bøger optaget i Dansk Bogfortegnelse(se nedenfor).

 

Jordskjælvet i Lissabon.

    En Historie fortalt for Folket og Ungdommen  af M.O. von Horn.
    Med fire, fine Farvetryksbilleder.  Oversat fra tysk ved A.S.
    Kjøbenhavn. N.Hansen & Co.
    Forsideill. u. nr.
    U. år. 80 s.     Format: 11,5x18 cm.  Antal ill.: 3 + 1 fors.-ill.

 

 

 En Ostindiefarers Liv.

    En Historie fortalt for Folket og Ungdommmen  af M.O. von Horn.
    Med fire, fine Farvetryksbilleder. Oversat fra tysk af A.S.
    Kjøbenhavn. N.Hansen & Co.
    Forsidebill. u. nr.  U. År. 80 s.  Format: 11,5x18 cm.
    Antal ill.: 3 + 1 fors.-ill.

   (identisk norsk udg. fra Sophus Kriedts Forlag )

 

 

Boerfamilien ved Klaarfontein.

    En Historie fra Boernes Liv i Sydafrikas Kapland, fortalt for Folket og Ungdommen.  Oversat fra Tysk ved A.S.
    Kjøbenhavn. N.Hansen & Co.
    Forsideill. u. nr.U. år.  80 s.     Format: 11x18 cm.
    Antal ill.: 3 + 1 forsideill.

    (Findes også med Jul. Strandberg, Kjøbenhavn og Sophus Kriedt, Kristiania som udg.)

       

 

De to Savoyard Drenge.

    En Fortælling for Folket og Ungdommen af M. O. von Horn.
    Med fire, fine Farvetryksbilleder. Oversat fra tysk ved A.S.
    Kjøbenhavn, N.Hansen & Co.
    Forsideill. u. nr. U. år. 80 s.   Format: 11x18 cm.
    Antal ill.: 3 + 1 fors.-ill.

 

 

Skibsdrengens Oplevelser.

    En Historie for Folket og Ungdommen fortalt af   M. O. von Horn.
    Med fire, fine Farvetryksbilleder. Oversat fra tysk ved A.S.
    Kjøbenhavn, N.Hansen & Co.
    Forsideill. u. nr. U. år. 79 s.   Format 11x18 cm. Antal ill.: 3 + 1 forsideill.

    (Findes også i norsk udgave med Sophus Kriedt, Christiania som udg.)

 

 

Jorden rundt i 80 Dage.

    Efter Julius Verne bearbejdet for ungdommen af W.Christian.
    Med mange Farvetryksbilleder. Kjøbenhavn. N. Hansen & Co.´s Forlag.
    Forsideill. påtrykt: No 52 T. U. år. 76 s. Format: 12x18,5 cm.
    Antal ill.:  3+1 forsideill. ,  men illustrationerne er ikke de samme i forskellige eksemplarer.. Der er 4 forsk. indklæbede ill.

(fotokopi ses i KBs REX)

Jorden rundt i 80 Dage.

     Indhold som forrige. Forsideill. påtrykt: T 52.

 Jorden rundt i 80 Dage.

    Efter Julius Verne bearbejdet for ungdommen af W.Christian.
    Andet Oplag.Med mange Farvetryksbilleder.
    Kjøbenhavn. N. Hansen & Co.´s Forlag.
    Forsideill. påtrykt: "T.408" ell. i ny indb. "418" (indeholder også Gulliver)
    76 s. u. år.     Format: 12,5x18,5 cm. Antal ill.:  3 + 1 forsideill. , men illustrationerne er ikke ens i forskellige eksemplarer.

     

  

Stifinder.

    En Fortælling om Livet i Skovene i Amerika, bearbejdet for Ungdommen af J.Grundmann.
    Med mange Illustrationer i Farvetryk.
    Kjøbenhavn. N.Hansen & Co.´s Forlag.
    Forsideill. påtrykt: No 53 T, ell. T 53. Titel i blåt ell. rødt.
    U. år. 80 s.     Format: 12x18,5 cm.
    Antal ill.: 3 + 1 forsideill.

    (ses i KBs REX)

 

 Stifinder.

    En Fortælling om Livet i Skovene i Amerika, bearbejdet for Ungdommen af J. Grundmann.
    Med mange Illustrationer i Farvetryk.Kjøbenhavn. N. Hansen & Co´s Forlag.
    Forsideill. påtrykt:  T 423 eller  u. nr. U. år. 44 s.     Format: 14 x 20,5 cm.
    Antal ill.: 2 + 1 forsideill.

(Ses i KBs REX)

 

 Coopers Fortællinger.

    To Fortællinger fra Indianerlivet: 1. Hjortedræber,  2. Den sidste Mohikaner, paany bearbejdede for Ungdommen af
    Ernst Treuberg. (se E.M.-P. nr. 1996/97)
    Med flere Farvetryksbilleder. Kjøbenhavn. N.Hansen & Co.´s Forlag.
    Forsideill. påtrykt: No 54 T. U. år.  77 s.     Format: 12x18,5 cm.
    Antal ill.: 3 + 1 fors.-ill.

  (Ses I KBs REX)

 

  

 Coopers Fortællinger.

    To Fortællinger fra Indianerlivet: 1. Hjortedræber,  2. Den sidste Mohikaner, paany bearbejdede for Ungdommen af
    Ernst Treuberg. Med flere Farvetryksbilleder.
    Kjøbenhavn. N.Hansen & Co.´s Forlag.
    Forsideill. påtrykt: T.424, T 428 eller  u. nr. U. år.  44 s.     Format: 14x20,5 cm. Antal ill.: 2 + 1 fors.-ill.

       

 

  Genoveva.

    En smuk Fortælling for Ungdommen af Christoph von Schmid.
    Med flere Farvetryksbilleder.Kjøbenhavn. N.Hansen & Co.´s Forlag.
    Forside ill påtrykt:  u.nr., eller No. 60 T.  U. år. 76 s.     Format: 12x18,5 cm.
    Antal ill.: 3 + 1 fors. ill. (men ikke de samme i forskellige eksemplarer af bogen).

(Ses i KBs REX)

 

 

 Genoveva.

    En smuk Fortælling for Ungdommen af Christoph von Schmid.
    Med flere Farvetryksbilleder. Kjøbenhavn. N.Hansen & Co´s Forlag.
    Forsideill. påtrykt: T 429.  U. år. 44 s.     Format: 14x20,5 cm.
    Antal ill.: 2 + 1 fors.-ill.

(Ses I KBs REX)

 

 
 
Ny Samling Fortællinger.

    af Agnes Franz. Med flere Illustrationer i Farvetryk.
    Kjøbenhavn. N.Hansen & Co.s Forlag.
    Forsidebill. påtrykt: No. 61 T. U. år.  80 s.     Format: 12x18,5 cm.
    Antal ill.: 3 + 1 fors.-ill.

 

 

 

“Pacifics" Stranding. 

    En Fortælling for Ungdommen. Paany bearbejdet efter Kaptajn Marryat af W.Christian.
    Med flere Illustrationer i Farvetryk.
    1) u.forl.ang. 2/3/5/6) Kjøbenhavn.N.Hansen & Co.s Forlag.  Forsideill. påtrykt: No. 62 T.
   U. år.  80 s. Format: 12x18,5 cm. Antal ill.: 3 + 1 forsideill.

 

 

 Onkel Toms Hytte. 

   Bearbejdet for Ungdommen af V.Christian. Med flere Illustrationer i Farvetryk.
   Forsidebillede u. nr. U. år.    80 s.    Format: 18,5x12 cm.  Antal ill.: 3 + 1 fors. farveill.
   På forsideill. trykt: Udgivet og forlagt af N.Hansen .

 

  Onkel Toms Hytte.

    Bearbejdet for Ungdommen af V.Christian.  Andet Oplag.  Med flere Illustrationer i Farvetryk.
    På titelblad: Kjøbenhavn. N.Hansen & Co´s Forlag.  Forsideill. påtrykt: N.Hansen & Co - Kjøbenhavn. T.85
    U. år. 80 s.     Format: 18,5x12 cm. Antal ill.: 3 + 1 fors. farveill.

 

  Onkel Toms Hytte.

    Bearbejdet for Ungdommen af V.Christian. Tredie Oplag. Med flere Illustrationer i Farvetryk.
    Kjøbenhavn. N.Hansen & Co´s Forlag. Forsideill. påtrykt: N.Hansen & Co. - Kjøbenhavn. T.427
    U. år. 44 s.     Format: 20,5x14,5 cm.  Antal ill.:  2 + 1   fors.farveill.

 

   

 

  Robinson Crusoe.

    Bearbejdet efter Joachim H. Campe af Ernst Treuberg.    Med flere illustrationer i Farvetryk.
   Kjøbenhavn. N.Hansen & Co´s Forlag. Forsideill. påtrykt T. 84.
    U. år. 80 s.     Format: 12,5x18,5 cm.  Antal ill.: 3 + 1 fors. farveill.

 

   Robinson Crusoe.

    Bearbejdet efter Joachim H. Campe af Ernst Treuberg.   Med flere illustrationer i Farvetryk.
    København. N.Hansen & Co´s Forlag. Forsideill. påtrykt T.432
    U. år. 44 s.     Format: 14x20,5 cm.  Antal ill.:  2 + 1  fors. Farveill.

 

 

 Robinson Crusoe.

    Samme udg., bortset fra, at ill. på forside er i mindre  format og med titlen påtrykt i sort i modsætn. til andre eksemplarer af samme titel.

   

 

 

Paa de onde Veje.

    En Fortælling for den modnere Ungdom.  Fra Aarhundredets Begyndelse.
    Af C.G.B.v.Løwenberg. Oversat af W.Christian.
    Med flere Illustrationer i Farvetryk.
    Kjøbenhavn. N.Hansen & Co´s Forlag.
    Forsidebill. påtrykt: T. 88.  U. år. 80 s.     Format: 12x18,5 cm.    Antal ill.: 2 + 1 fors.-ill.

 

 

  Over Land og Sø.

    To Fortællinger med Eventyr tilvands og tillands.  Frit bearbejdede efter Marryat for mine unge Venner  af W.Christian.
    Med flere Illustrationer i Farvetryk.    Kjøbenhavn. N.Hansen & Co s Forlag.    Forsideill. påtrykt: No. 400.
    U. år. 80 s. Format: 12x18,5 cm. Antal ill.: 3 + 1 forsideill.

 

.

Eventyr af Wilhelm Hauff.

    Med flere Illustrationer i Farvetryk.  Kjøbenhavn. N.Hansen & Cos Forlag.
    Forsidebill. påtrykt:  No. 401.    U. år. 78 s.     Format: 12x18,5 cm.
    Antal ill.:  3 + 1 forsideill.

 

 

Eventyr af Wilhelm Hauff.

    Med flere Illustrationer i Farvetryk.  Kjøbenhavn. N.Hansen & Co´s Forlag.
    Forsidebill. påtrykt: T. 431  rettet  m. guldmærkat!
    Format af forsideill. som forrige, d.v.s.  en overgangs udgave til en ny nummerering!! og ny størrelse!!
    U. år. 44 s.     Format: 14,5x20 cm.
    Antal ill.: 2 + 1 fors.-ill., 4) 1+1 ill.

 

 

Eventyr af Ludvig Bechstein.

    Med flere Illustrationer i Farvetryk. Kjøbenhavn. N.Hansen & Cos Forlag.
    Forsideill. påtrykt: No. 402.    U. år. 80 s.     Format: 12x18,5 cm.
    Antal ill.: 3 + 1 fors.-ill.

 

Fortællinger fra fjerne Verdensdele.

    Efter J.H.Campe, Cooper etc bearbejdet for Ungdommen  af W.Christian.
    Med seks Illustrationer i Farvetryk. Kjøbenhavn. N.Hansen & Cos Forlag.
    Forsideill. påtrykt: Efter Cooper, J.H.Campe  Nr. 404. U. år. 120 s.     Format: 15x21 cm.
    Antal ill.: 5 + 1 fors.-ill., men eet   eksemplar  har forkerte  illustrationer.

(Ses i KBs REX)

 

 

Nybyggerne i Østafrika.

    En Fortælling for Ungdommen af Robert Hertwig.  Med flere Illustrationer i Farvetryk.
    Kjøbenhavn. N.Hansen og Cos Forlag.
    Forsideill. påtrykt: nr. 405. (2 forsk. typer!)  U. år.  117 s.     Format: 14,5x20,5 cm.
    Antal ill.: 5 + 1 fors.-ill.
 

 

 

 Eventyr samlede ved Brødrene Grimm.

    Med Illustrationer i Farvetryk. Kjøbenhavn, N.Hansen & Co´s. Forlag. Forsideill. T. 406.
    U. år. 80 s.     Format 11,5x18 cm.  Antal ill.: 3 + 1 forsideill.

 

 

 Gullivers Rejser i Dvergenes og Kæmpernes Land.

    Bearbejdet for Ungdommen af J.Grundmann. Med flere Illustrationer i Farvetryk. Kjøbenhavn. N.Hansen & Co.s Forlag.
    Forsideill. påtrykt: Nr. 407.  U. år. 78 s.    Format: 12,5x18,5 cm.
    Antal ill.:  3 + 1  forsideill.

 


 

 Gullivers Rejser i Dværgenes og Kæmpernes Land.

    Bearbejdet for Ungdommen af J.Grundmann. Med flere Illustrationer i Farvetryk.   Kjøbenhavn. N.Hansen & Co´s Forlag.
    Forsideillustration påtrykt: T. 430.   U. år. 44 s. Format: 14x20 cm. Antal ill.: 2 + 1 fors.ill.

 

 

 

 
 Falkeøie.

    Indianerfortælling. Bearbejdet efter Cooper. Med flere Farvetryksbilleder.
    Kjøbenhavn. N.Hansen & Co.s Forlag.
    Forsideill. påtrykt: No 410.  U. år. 79 s.     Format: 12,3x18,2 cm.
    Antal ill.:  3 + 1 forsideill., men ikke ens indklæbede ill.   Der er 4 forsk. ill.  

 

.

 

 

Paa Krigsstien. Nye Indianerfortællinger.

    Tre Indianerfortællinger ved Ernst Treuberg oversat af  Hans Outzen. Med flere Farvetryk.
    Kjøbenhavn. N.Hansen & Co.s Forlag.
    Forsideill. påtrykt: No 411. U. år. 80 s.     Format: 18,5x12 cm.
    Antal ill.; 3 + 1 forsideill.

 

 

Paa Krigsstien.  (E.M.-P. nr. 2931)

    Tre Indianerfortællinger ved Ernst Treuberg. Med flere Farvetryk.
    København. N.Hansen & Co.´s Forlag.
    Forsideill. påtrykt: N.Hansen & Co.-Kjøbenhavn. T.426
    Forsider forsk.: Titel i farve eller titel påtrykt i sort.  U. år.  44 s.     Format: 14,5x20 cm.
    Antal ill.:  2 + 1 forsideill.

 

 

N. Hansen & Co. i andet udstyr og formater

 

Lille Peters Historie.

    N.Hansen & Co.  På forside: 114.
    U. år. 64 s. Format: 20x16 cm. Tekst og tegninger i s/h.

 

 

Knud og Alfred paa Eventyr

  N. Hansen & Co.s Forlag  No 602
  U. år. Upag. (32 s.)

 

 

Vore Venner Dyrene

N. H. & Co.No. 624.
U. år. 26 s. Format 33x23,5 cm. 

 

 

Helten Mukki´s Eventyrlige Oplevelser

 Tegninge af Ernst Kutzer. N. Hansen & Co.s Forlag.
633. U. år. Upag. (22 s. )

 

 

Paa Landet i Ferien.

    N. Hansen & Co.´s Forlag, København.  På forside: No. 643.
   U. år.  22 s. (upag.) Format: 17x24 cm.  10 farveill. + s/h tegninger.

 

 

 
 Pralhans.

    Tekst og Tegninger af Johan Fabricius.  N.Hansen & Co´s Forlag.  På forside: No.654.
   U. år.  13 s.     Format: 22,5x29 cm. Gennemillustreret.

 

 

I Skærsommer

N. H. & C. No 663 U. år. 12 s.

 

 

N. Hansens Forlag for Alfred Jacobsen.

Nummereringen er ikke N. Hansens men Alfred Jacobsens, hvorfor de ikke har sammenhæng med nummeringen af ovenstående at gøre. De skulle dog – efter mine oplysninger – udtrykke en kronologi. Som det fremgår strækker numrene sig fra 165 til 322 og derfor også over flere år i Alfr. Jacobsens produktion. Dette mere end antyder, at der findes adskilligt flere end de her præsenterede.

Vore Husdyr

Alfred Jacobsens Danske Billedbøger 165 En Gros ved N. Hansen & Co.
U. år. 12 s. Format; 22x27 cm.

 

 

 
 
Børnerim og Remser

Alfred Jacobsens DANSKE BILLEDBØGER 238.  En Gros ved N. Hansen & Co. København N.
U. år. 12 s. Format: 16x20 cm.

 

 

 Paa Langfart.

   Alfred Jacobsens Danske Billedbøger.  En gros ved N.Hansen & Co. Köbenhavn K.
   På forside: 242.  U. år. 12 s.  Format: 26,5x11 cm
 Illustrationer i farve.

 

Den tapre skrædder

N. H. & Co. Alfred Jacobsens Danske Billedbøger 284
U. år. 12 s. Format: 16,5x20 cm.

 

 

Min første Billedbog.

   Alfred Jacobsens Danske Billedbøger 309.    En gros ved N.H.& Co.
  U. år.  12 s. i alt. Format: 26x11 cm.   Ill. på forsiden sign. Carl Røgind 1917.

 

 

 Rødhætte.

   Alfred Jacobsens Danske Billedbøger.  NH & Co.  På forside: No 322
  U. år.  12 s. Format: 26,5x22,5 cm
  Tekst og ill. på forside af AM (Axel Mathiesen?); ill. I øvrigt   sign. "R 91". Alle ill. I farve.

Eventyrbogen.

   Udgivet af Alfred Jacobsen.   En Gros ved N. Hansen & Co., København.
   U. nr. U. år.  48 s. Format: 20x14 cm.  3 indklæbede farvetryksbilleder.
   Ill. af Louis Moe, V. Jastrau og Carl Røgind. Tegninger sign. og daterede (senest) 1909.

     

 

Husdyr.

  Alfred Jacobsens Danske Billedbøger. NH&Co.
På forside: Nr. 314. U. år. 12 s. i alt. Format:  25x14 cm.

 

 

Liste over bøger til salg hos N. Hansen & Co. optaget i Dansk Bogfortegnelse 1881-1900.

Don Quixote´s Riddertog, fortalte for Børn.

M. 6 farvetrykte Billeder. 4to. N. Hansen & Co. (1881)

Rødhætte.

(Danske Billedbøger 5). 2. opl. (Alfr. Jacobsen). N. Hansen & Co. (1892)

Billedbog for de Smaa.

N. Hansen & Co. (1897).

Morsom Billedbog.

N. Hansen & Co. (1897).

Den allerførste Billedbog.

N. Hansen & Co. (1897)

Min bedste Billedbog.

N. Hansen & Co. (1898)

Billedbog med mange Billeder.

N. Hansen & Co. (1899)

Brandmand. Ny Billedbog.

N. Hansen & Co. (1899)

Danse Dukke min. Billedbog for Smaabørn.

N. Hansen & Co. (1898)

Lystige Haandværkere. Ny Billedbog.

N. Hansen & Co. (1899)

Lille Peters Historie, fortalt af en Børneven.

N. Hansen & Co. (1897)

Vore Husdyr. Tegnede af C. A. Hermansen.

N. Hansen & Co. (1899)

Hvad vil du købe? Ny Billedbog.

N. Hansen & Co. (1899)

Hyp mine Heste. Allernyeste Billedbog.

N. Hansen & Co. (1898)

I Mark og Skov. Ny Billedbog.

N. Hansen & Co. (1899)

Louis Moe: ”Rim og Remser”.

N. Hansen & Co. (1896)

Louis Moe: ”Børnerim og Remser”.

N. Hansen & Co. (1899)

Louis Moe: ”Børnevers”.

N. Hansen & Co. (1899)

Molbohistorier.

N. Hansen & Co. (1897)

Postbud. Ny Billedbog.

N. Hansen & Co. (1899)

En del af disse er genkendt som Alfred Jacobsens Danske Billedbøger – f. eks. de 3 Louis Moe bøger. De fleste er tydeligvis billedbøger for småbørn.  Ingen synes at høre til den første type med Löwensohn som  sandsynligt ophav. Nogle titler genfindes ovenfor i bibliografien, men uden en sikker identifikation.

 

Liste over bøger til salg hos N. Hansen & Co. optaget i Dansk Bogfortegnelse 1901-1908

 

Minder fra Højskolen.

Udgivet af N. Hansen & Co. (1907)

Louis Moe: Malebog Nr. 0 for de mindste.

N. Hansen & Co. (1906)

Louis Moe: Malebog for Hjemmet og Børnehaven Nr. 1-4.

(à 16 s.). N. Hansen & Co. (1906)

Børnenes Postvæsen.

(2 s. m. Tvl.) N. Hansen & Co. (1902)

 

Der ses altså ingen af de typiske udgivelser fra Löwensohn optaget i bogfortegnelsen  i denne periode, hvilket understøtter, at de er producerede i udlandet, mens de 3 børnerelaterede udgivelser meget vel kunne være trykte af Alfr. Jacobsen.

Eksempler på bøger i samme udstyr, format m.v., men enten u. forlagsang., eller fra andre forlag, samt udenlandske udgaver af samme type med de glansbilledagtige farvelithografier.

Nogle af disse kan godt stamme fra Löwensohn, men det vil kræve yderligere studier at afdække dette. Dog må det konstateres, at selv om Löwensohn var et førende børnebogsforlag, så var der mange andre på matkedet i Tyskland. En del af de nedenstående er medtaget for at illustrere hvor udbredt brugen af de glansbilledagtige farveillustrationer har været – langt op i 1900-tallet.

Æventyrbuket.

 Udvalgte Folkeæventyr bearbejdede af A.Hoffmann. Med tre Farvetryksbilleder.
 
U. forlagsangivelse.   Forside u. nr. U. år.  64 s.  Format: 12,5x18 cm. Antal ill.: 3 + 1 forsideill.
 


 

 Æventyrbuket/Den ny Æventyrbog.

               Den ny Æventyrbog med 4 Farvetryksbilleder. For Ungdommen. 
 U. forlagsangivelse.   Forside u.nr. - men trykt nederst på ark 1: No.287 dansk. U. år. Format: ca. 14,5x20 cm.
 Antal ill.: 3 + 1 forsideill.,   alle forsk. i de 2 kendte eksemplarer, selvom teksten er identisk.

 


 Æventyrbuket.

      Gamle og nye Æventyr, bearbejdede for Ungdommen.  Med 5 Farvetryksbilleder.
      U. forlagsang.  U. år.  40 s.  Format: 20x14,5 cm.
      Antal ill.: 5.

 

 

 Jævnligt forekommende Sommerfugle.

      Kort Vejledning til at lære de almindeligste Dag-Tusmørke-   og Natsværmere at kende.
      Oversat af V. Petersen.  Med 54 farvetrykte Billeder.  Nyt Dansk Forlagskonsortium 1891. Forside u. nr.
      60 s. + 1 s. indholdsfort.  Format: 15,5x21 cm.  Antal ill.: 4 Tavler + 1 forsideill.       

 

 

 

En Ostindiefarers Liv.

              En Historie for Ungdommen og Folket fortalt af M.O. von Horn.  Med fire, fine Farvetryksbill
Oversat fra Tysk ved A. S.   Kristiania. Sophus Kriedts Forlag.
 Forside påtrykt: Nr. 159. U. år. 80 s. Format: 12x18 cm.
 Antal ill.: 3 + 1 fors.-ill.

 

Skibsdrengens Oplevelser.

  En Historie for Folket og Ungdommen fortalt af M.O.von Horn. Med fire, fine Farvetryksbilleder.   Oversat fra tysk ved A.S. 
Christiania: Sophus Kriedts Forlag.  Kjøbenhavn. Jul. Strandberg.  Kristiania. Helge Schultz Bogtrykkeri.
 U. år. 79 s. Format: 12x18 cm. Antal ill.: 3 + 1 forsideill.

   

 

Grundmann: Spejderen

 Fortælling fra Nordamerika. Med 5 Billeder i Farvetryk.
 Kjøbenhavn. Forlagt af V. Hostrup Schultz.
 Trykt hos J. H. Schultz. 1895. 153 s. Format: 13x19,5 cm.

 Ex.1:På forperm: København - Forlagt af Brødrene Salmonsen A/S. Ex.2: På forperm: V.Hostrup Schultz´ Forlag.
 Antal ill.: Ex.1: 3 + 1 forsideill. Ex.2: 5+1 forsideill.


Hans Martin. Eine tierfreundliche Erzählung für die Jugend.

 Von Hildebrandt-Strehlen. Neue Ausgabe.
 Mit sechs feinen Farbendruckbildern nacn Aquarellen von W.Schäfer.
 På forside påtrykt: No 902.
 U. år. 120 s. Format: 13,5x19,5 cm. Antal ill.: 4 + 1 forsideill.

 

 

Die Mine der Incas.

 Erzählung aus dem Leben der Indianer von Carl Cassan. Dritte Auflage.(930.)
 Mülheim=Styrum u. Leipzig.  Verlag von Ad. Spaarmann.
 Buchdruckerei Richard Kühne Nachflg., Oberhausen.  U. år. 64 s. Format: 10,5x16 cm.
 Antal ill.: 1 forsideill.

 

 

Der Wilderer.

   Erzählung zur dritten Seligpreisung des Herrn.  Erzählung von Ernst Evers.
    Verlag von Carl Hirsch, Konstanz(Deutschland.) .   Emmishofen(Schweiz.).
    U. år. 64 s.  Format: 12,5x18,5 cm.  Antal ill.: 2 s/h + 1 farve forsideill.

 

 

 Das Rapunzel- Buch.

    Werner Rube Verlag, Berlin.  U. år. 148 s.
   Antal ill.: 6+1 fors. ill.

 

 

Die Rache des Indianers.

  Globus Verlag G.m.b.H., Berlin. U. år. 121 s.
  Antal ill.: 3 ill. + forsideill. i farve.

 

 

Clara Nast: "Micks u. Malde"

  A. Weichert, Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei,  Neue Königstr. 9, Berlin NO, 43.
  U.år. 166 s. 
Antal ill.: 4 + 1 forsideill. i farve.

 

 

Emile Sillag: "Les Bohémiens"

  Illustré de 12 Gravures.  Pendu, Editeur. 1 Place de la Ville. Paris. Amand. Lith., Amsterdam.
  U. år. 18 s.  Antal ill.: 6 + 1 forsideill. i farve.

 

 

"Dvadeset najljepsih".

  Lav. Hartmana (Stj. Kugli), Zagreb.  U. år. 52 s.
  1 forsideillustration.  På forside påtrykt: "468”.

 

 

 "Robinson Crusoe".

   E.Jespersens Forlag, Kjøbenhavn.
   u. år. (1886).  80 s.   Antal ill.:  Forsideill. + 2 ill. i farvetryk.

 

 

 ”Robinson Crusoe”.

  Robinson Crusoes mærkelige Hændelser. U. forlagsangivelse.
  U. år. 20 s. Format: 26,5 x 22,5 cm.
  Antal ill.: 10 farveillustrationer + forsideill. i farve.

 

 

 ”Robinson Crusoe” af J.H.Campe.

   Oversat efter originalens 90de Oplag af S. Von Horten.
   Med illustrationer i Tontryk. Nyt dansk Forlagskonsortium, Kjøbenhavn.
   1890.  94 . Forsideill.

 

 

Miguel de Servantes Saavedra: ”Leben und Taten des scharffinnigen Edlen Don Quijote von la Mancha”.

Nach der Uebersetzung von Ludwig Tieck für die Jugend bearbeitet.
Forsideill. + 3 illustrationer i farvetryk.Verlag von Richard Gahl. Berlin N. 4.
U. år. (ca. 1885). 144 s.

 

 

”Robin Hood Stories”.

”Robin Hood Srories” by Charles Herbert. Illustrated in Colour and Black and White. By Alfred Pearse.
John F. Shaw & Co., Ltd. 3 Pilgrim Street, London.
U. år. 76 s.
Forsideill. +4 ill. I farve.

 

 

Litteratur

1.           Susanne Vebel: ”Bogen om Jules Verne”.  Hernovs Forlag, København 1978.

2.           ”Dansk Bogfortegnelse for Aarene 1881-1892”. Forlagt af Universitetsboghandler G.E.C.Gad, Kjøbenhavn 1893-1894.

3.           ”Dansk Bogfortegnelse for Aarene 1893-1900”. Forlagt af Universitetsboghandler G.E.C.Gad, Kjøbenhavn 1903.

4.           ”Dansk Bogfortegnelse  for Aarene 1901-1908”. G.E.C. Gads Forlag. København 1911.

5.           Det Kongelige Bibliotek/REX. (September 2014)

6.           Andreas Dolleris: ”Danmarks Boghandlere”. Kjøbenhavn 1893.

7.           Aleks. Frøland: ”Bøger Bogsalg Boghandlere omkring 1875”. Foreningen for Boghaandværk, København 1969.

8.           ”Bøger og Forlag i 125 år 1837-1962”. Den danske Forlæggerforenings 125 års jubilæumsudstilling, Kunstindustrimuseet, København .

9.           Uno Asplund: ”Jules Vernes underbara resor”. Niloe, Uddevalla 1973.

10.        Det danske Jules Verne Selskab, Jules Verne portalen.  www.jules-verne.dk

11.        Norbert Scholz – personlig kommunikation.

12.        Fürth Wiki ”Bilderbücherfabrik Löwensohn”.  www.fuerthwiki.de

13.        Erland Munch-Petersen: ”Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog”.  (E.M.-P.). Rosenkilde og Bagger, København 1976.

Henrik Wilfred Christensen  2014.