Om oversigten over Hetzel og Hachetteudgaverne.

Om trykkerierne.

Der ser ud til, at Gauthier-Villars optræder hyppigt, men nogle af de ældste bind er trykt hos Imprimerie Jules Bonaventure, der også bor på Quai des Grands-Augustiuns 55, altså måske blot et ejerskifte af trykkeriet?

Jauzac angiver trykkerier for alle de store Hetzel. Så hvis man går dem igennem bind for bind, kan man sikkert
konstruere en liste over benyttede trykkerier og i hvilke perioder,  de er benyttet. Hvilket han dog ikke har gjort.

Jauzac har en anden opgørelse - nemlig en datering af Gauthier-Villars tryk med numre. Disse optræder fra 1895 til
efter 1911. Den kan bruges til at datere tryk fra den periode.
Tryk fra Belin frères har også numre, men disse er ikke ordnede kronologisk, og kan ikke benyttes ud fra Jauzacs oplysninger.
For de tidlige tryk er catalogue-angivelser således stadig den bedste datering, hvis der ikke er årstal i trykket. 

"Jauzac"  er det berømte værk:  Phillipe Jauzac: Jules Verne, Hetzel et les cartonnages illustrés (2005)

.


OM VE-numerering.

Der er i litteraturen nogen uenighed om VE-numre. Vi har valgt i overensstemmelse med   Volker Dehs, Zvi Har´El & Jean Michel Margot: "The complete Jules Verne Bibliography" at kalde 5 uger i ballon VE 1 og Kaptajn Hatteras for VE 2.  
Dr. OX, der jo er en novellesamling, udkom oprindelig som et VE-bind. Vi har derfor valgt at indføje den som VE 11A, medens  Volker Dehs, Zvi Har´El & Jean Michel Margot  har anbragt den blandt novellesamlingerne.

Om "enkeltbind" og "dobbeltbind" samt "tripelbind".

Enkeltbind rummer en kortere roman og evt en novelle. Dobbeltbind rummer længere romaner i 2 eller flere dele. Det kan også være bind med to enkeltbind udgivet samlet.
Der er tre trippelbind (Grant, Hemmelighedsfulde ø og Sandorf), som vi dog har anbragt sammen med dobbeltbindene..
Det er primært størrelsen rent sidemæssigt. Alle dobbeltbindene har en del I og en del II. Så passede de også til et helt år i "Magasinet".   

 

Hachetteoversigt.

Bemærk, at der nu i "Verniana" netop er fremkommet en udførlig artikel om Hachettes Verneudgivelser. Et fint supplement til Bjørns sider om Verne på fransk.

http://www.verniana.org/volumes/06/A4/Hachette.pdf