Den nordiske Jules Verne-bibliografi:

Jules Verne 
udgivet for skandinavere i USA


 
 
JV udgivet for skandinavere i USA:
.

Katalog over norske og danske bøger fra J. T. Relling & Co.

I teksten i kataloget refereres til et hovedkatalog fra 1885. Dette er altså en tilføjelse fra 1885 eller få år efter.

Den mest interessante oplysning i kataloget er, at J. T. Relling har udsendt "Mathias Sandorf" omkring 1885.

.

     


 

1. REISE TIL JORDENS CENTRUM  ("Voyage au centre de la terre"). 
Efter den franske Originals 11te Oplag. Johnson, Anderson & Lawson, Chicago. 1874. 131 sider.

Scan, hvor man kan se den påklæbede titel på ryggen, som nok stammer fra den oprindelige shirtingsindbinding.
.

(læs om denne bog i foreningens nyhedsbrev nr. 2:  Nyhedsbrev 2 ).

   

Følgeblad til "Skandinaven". Indbundet i halvlæder med papirmærkat på ryggen med påskrift "Vol.-53"

På forsats skrevet "Lindina Læseforening No 49".
Lindina er en lille by i Wisconsin som er grundlagt i 1854.  Den havde/har et norsk område kaldet "Soldal".  
Det er derfor naturligt, at der var en norsk læseforening i byen.
Det at den er nummereret med 2 forskellige numre kunne betyde, at den har været i 2 læseforeninger/biblioteker, eller måske at de har revideret nummereringen?  

Det kunne være en tanke, da begge de kendte eksemplarer er fra læseforening/bibliotek, at disse institutioner har sikret bevarelse af ellers beskedne bøger

2. Paa Vejen til Frankrig. ("Le Chemin de France"). Oversat efter 4. oplag.
    J.T.Relling & Co., Chicago. 1889. 191 s.

(Kilder: Susanne Vebel og Det kgl. Bibliotek). Sammenligner man den danske og amerikanske udgivelse synes det klart, at Relling har brugt Otto Christensens, enten som rent tyveri eller efter aftale). 


 
 

3. No 9672: Fortælling fra Norge ("Un Billet de Loterie")
    Skandinaven´s Boghandel, Chicago, Illinois. 1889. 185 s. (Kilde Nils)

     

      Dette er en dansk-amerikansk kopi af Schous udgave. Det er samme oversætter, Ritto, og de to udgaver er identiske på nær nogle få tegn.
En pæn blindpresset perm med titel og forfatter i guldtryk. Mon Skandinaven's Boghandel har udgivet andre?
Papiret er noget tykkere end i Schou udgaverne. Der er seks reklamesider bagest i bogen. 

.

.

Kommentar fra Henrik: Stort tillykke til Nils med den sjældne anskaffelse.  Det er jo indtil videre det eneste eksemplar af denne i privat eje. Specielt er det interessant, at bindet er så pænt.

Den er lidt i ”familie med” min ”Reise til Jordens Centrum”, som udkom som ”Følgeblad til ”Skandinaven”” – og altså har samme udgivere.

”Skandinavens Boghandel” var flittige bogudgivere og der skulle efter sigende findes en liste med 400 titler udgivet af dem, og denne skulle endda ikke være udtømmende. Det er meget tænkeligt, at der kan være flere Jules Verne titler imellem.

 

Det er da også meget hyggeligt, at af de 7 amerikanske udgivelser på skandinaviske sprog af Jules Verne, som nu kendes i 8 eksemplarer, findes de 3 hos Det danske Jules Verne Selskab og de resterende 5 i nordiske offentlige biblioteker!

 

 


.

4. Reisen til Maanen I. fra Jorden til Maanen direkte oversat i 97 Timer og 20 Minutter  ("De la Terre a la Lune").
     Markhus & Kalheim, Chicago, Illinois. 1890. 191 s.
      (Kilde: Nationalbiblioteket i Oslo) .

 

 5.  ”Den hemmelighedsfulde Ø” I: ”De Luftskibbrudne”, II: ”Den Forladte”, III: ”Øens Hemmelighed”.
Brynild Anundsen, Decorah, Iowa 1886.
260 s. + 4 s. indholdsfortegnelse , 268 s. + 3 s. indholdsfortegnelse, 243 s. + 4 s. indholdsfortegnelse.
Med 4 originale franske illustrationer. Trykt i ”Decorah-Posten”s Officin. Indbundet i et privat halvlæderbind (Henrik).

..

     
.

.
   

.

6.. "De geografiska upptäckternas historia från äldsta tider till slutet af sjuttonde århundradet". 
Inget sidantal. Med illustrationer och kartor. Auktoriserad översättning av C.A. Swahn. Förlag: Svenska Amerikanska posten, Minneapolis, Minnesota, USA. Utgivningsår: 1901. De geogr upptäckterna från Posten Library hade 212 sidor! 
 Långt före ISBN-reformen kom de bägge amerikanska upplagorna av "De Geografiska Upptäckternas Historia" - 1901, för att vara exakt. Här är bägge upplagorna! De är identiska, bortsett från tilltryck "Andra upplagan" på främre omslaget, och så har de olika bakre omslag. Andra upplagan är några millimeter större i formatet.

     

     Svenska Tribunen gavs ut en gång i veckan i Chicago. Utseende mer som en dagstidning, dock. 8 sidor, plus en avdelning 2 med 2-4 sidor, som mest innehöll följetonger och noveller. Även urklippsföljetonger fanns emellanåt. Den 22 januari 1896 fanns en Jules Verne-berättelse just i avdelning 2: "Med underhafståget". Någon tunnel under Atlanten finns inte i sinnevärlden ännu, men kanske kommer det en mellan Rödby och Puttgarten... Eller mellan Köpenhamn och Landskrona?


 

En mulig finsk udgave:

Dette sprog er lidt vanskeligt, men mon ikke dette er en finsk-amerikansk udgave ?

1879. ”Begumin miljoonat
 Suomalais-amerikkalainen kustannusyhtiö.
 Kilde: kotisivu

.

Og en enkelt Haggard:

H. Rider Haggard:  Mr Meesons Testamente, Skandinavens Boghandel; Chicago; 1891; 253 pages
Very Good In Original Soft Covers $75.00. Udbudt på nettet, desværre lidt for dyr. Men altså på dansk.
 

"Interesting edition of Mr. Meeson's Will, printed in Chicago in German, presumably aimed at immigrant readers".
.