Danske Jules Verne-forlag:

E. JESPERSENs FORLAG (1900 - 1922)
JESPERSEN & PIO's FORLAG  (1932 - 1936)

   

INTER FOLIA FRUCTUS (mellem bladene findes frukterne).


Om forlagets historie:

E. Jespersens Forlag blev grundlagt i 1865 af Edvard Jespersen (1831 - 1904, far til bl.a. Ingrid Jespersen (hende med den kendte skole!)).  Forlaget blev fra 1898 ført videre af sønnen Halfdan Jespersen (1870 - 1952), og endelig fra 1952 af dennes søn Iver Jespersen (1904 - 1995). Verneromanerne udgives lige efter, at H. Jespersen har overtaget forlaget. 

V. Pios Forlag blev stiftet  i 1852 af Valdemar Vilhelm Pio.  Ved hans død i 1902 overgik forlaget til svigersønnen T. C. Branner (1847 - 1913).  T. C. Branner var også læge, og hans søn Povl Branner (1883 - 1967) ledede i en periode forlaget. I 1928 blev de to forlag slået sammen til Jespersen & Pios Forlag, hvor den tredje Verne-serie udgives.  I 1985 blev forlaget købt af Lindhardt og Ringhof, der jo senere er købt af Egtmont.

Susanne Vebel nævner fejlagtigt Pio som udgiver af  Det sorte Indien i 1879. Den udgave skyldes
Ree og Friess
(se dette forlag), medens Pio overtog restoplaget i 1883. Nævnes skal også, at Povl Branner oprettede sit eget forlag i 1932, se under Povl Branners Forlag. Følgende bog viser lidt af denne forlagssammenblanding. Bogen er udgivet i 1924.  På forsiden angives forlaget til "V. Pios Boghandel (Povl Branner)". På titelbladet er forlaget "V. Pios Boghandel - Povl Branner", medens bagsiden angiver forlaget som "Jespersen og Pios Forlag".  Heraf kan vel sluttes, at man har sat nye bagsider på bøgerne efter 1928. Bogen er trykt hos "Det Hoffensbergske Etabl. Kbhvn", der også i en periode delvis var ejet af Pio.I 1900 udsendte Jespersen en enkelt roman af Verne og 1903 - 1910 serien "Jules Vernes Romaner"  med 12 titler, heriblandt en enkelt førsteudgivelse. I 1922 genudsendes 10 af disse titler i
serien "Jules Vernes Romaner. Ny illustreret Udgave" i nyt udstyr. I 1932-36 udsendes 7 af titlerne på forlaget Jespersen & Pio. Alle disse udgaver er stærkt forkortede børnebogsudgaver, hvor teksterne stort set kun har bevaret det handlingsmættede indhold.

Der findes mange indbindingsvarianter for Jespersens 12 binds-serie.  De kan alle ses i "Jespersen-Galleriet" :    Jespersen-GallerietOversigt: de 12 Jules Verne-romaner fra E. Jespersen og Jespersen & Pio:
 • Den hemmelighedsfulde Ø  1900, 1903,  1922
 • En Verdensomsejling under Havet  1903,  1922, 1935.
 • Kaptejn Grants Børn 1903, Kaptajn Grants Børn 1922, 1932.
 • Det sorte Indien 1903.
 • Det rullende Hus 1903, 1922,.
 • Is-Sfinksen 1903.
 • Fem Uger i Ballon 1904, 1922, 1934.
 • Jorden rundt i 80 Dage 1904, 1922, 1934.
 • Kaptajnen på 15 Aar (I Slavelænker) 1904, 1922, 1933.
 • Kejserens Kurer 1907, 1907 (?),  1922, 1936.
 • Rejsen til Maanen 1909, 1922, 1933.
 • Keraban Stivnakke 1910,  1922.


Bibliografi:

I: "Forløberen", E. Jespersen 1900.

1900 "Den hemmelighedsfulde Ø".

Bearbejdet efter den franske originals 40de oplag af C. Sørensen.  Med illustrationer efter originaltegninger af E. Krause. 3 illustrationer + forsideillustration.  119 s. + 7 s. reklamer for andre børnebøger. Format 17,5 x 11 cm.  Papindbinding m. blå shirtingsryg. Forsiden m. s/h ill. 

Tryk: Det Hoffenbergske Etabl., Kbhvn.II: Første serie: "Jules Vernes Romaner I - XII". E. Jespersen 1903 - 1910. 

Jespersens første serie blev annonceret til udgivelse i "Nordisk Boghandlertidende" fra 14. November 1902 under rubrikoverskriften "Bøger under Trykning" med følgende tekst:

   "Paa E. Jespersens Forlag vil udkomme Bearbejdelser af Jules Verne´s: Les Indes-Noires, La Maison à Vapeur, Le Sphinx           des Places, Vingt mille lieues sous les Mers, Les Enfants du Capitaine Grant, De la Terre à la Lune og af Marryat´s Peter           Simple"

Arbejdet med bearbejdelser og trykning kan ikke have været ret langt fremme, idet - bortset fra trykfejlen, hvor Glaces er blevet til Places - der kun annonceres 6 titler af de 12 og endda ikke de 6 første, som så dagens lys de næste år. 

     1903 I: "En Verdensomsejling under Havet".

 Med Illustrationer i Akvareltryk af I. Nørretranders. 1. Oplag 5000 Ekspl. 5 (3) farve- og 4 s/h-illustrationer. 156 s. Format 21 x 13 cm.  Indbinding: Blå komp. helshirting, papindb. m. papryg, hæftet, løse hæfter.
 Tryk: Trykt i Th. Thrues Bogtrykkeri i Aarhus.  

 1903 II: "Kaptejn Grants Børn".

 Med Illustrationer i Akvareltryk af I. Nørretranders. 1. Oplag 3000 Ekspl. 8 (7) farve- og 2 s/h-illustrationer.  163 s. Format 21 x 13 cm. Indbinding: Blå komp. helshirt, papindb. m. papryg, hæftet, løse hæfter.  Tryk: Trykt i Th. Thrues Bogtrykkeri i Aarhus.  

 1903 III: "Den hemmelighedsfulde Ø".

 Med Illustrationer i Akvareltryk efter originaler af I. Nørretranders.  2. Oplag 3000 Ekspl.  4 farve- og 2 s/h-illustrationer. 131 s.  Format 21 x 13 cm.  Indbinding: Blå komp. helshirting, papindb. m. papryg, papindb. m. shirtingsryg, hæftet, løse hæfter.  Tryk: Trykt i Th. Thrues Bogtrykkeri i Aarhus.  

 1903 IV: "Det sorte Indien".

 Med Illustrationer i Akvareltryk efter Originaler af I. Nørretranders. 1. Oplag 3000 Ekspl. 
4 farveillustrationer.  86 s. Format 21 x 13 cm.  Indbinding: Blå komp. helshirting, papindb. m. papryg, papindb. m. shirtingsryg, hæftet, løse hæfter.  Tryk: Trykt i Th. Thrues Bogtrykkeri i Aarhus. 

 1903 V: "Det rullende Hus".

 Med Illustrationer i Akvareltryk efter Originaler af I. Nørretranders. 1. Oplag 3000 Ekspl.  8 farve- og 1 s/h-illustration. 155 s.  Format 21 x 13 cm.  Indbinding: Blå komp. helshirting, papindb. m. papryg, papindb. m. shirtingsryg, hæftet, løse hæfter.  Tryk: Trykt i Th. Thrues Bogtrykkeri i Aarhus. 

 1903 VI: "Is-Sfinksen".

 Med Illustrationer i Akvareltryk efter Originaler af I. Nørretranders. 1. Oplag 3000 Ekspl.  6 farve- og 2 s/h-illustrationer.133 s.  Format 21 x 13 cm.  Indbinding: Blå komp. helshirting, papindb. m. papryg, papindb. m. shirtingsryg, hæftet, løse hæfter.  Tryk: Trykt i Th. Thrues Bogtrykkeri i Aarhus.  

 1904 VII: "Fem Uger i Ballon".

 Med Farvetrykte Billed-Bilag efter Originaler Af Arvid Aae. 1. Oplag 2500 Ekspl.  1 farve- og 6 s/h-illustrationer. 144 s.  Format 21 x 13 cm.  Indbinding: Blå komp. helshirting, papindb. m. papryg, papindb. m. shirtingsryg, hæftet, løse hæfter.  Tryk: Trykt i Th. Thrues Bogtrykkeri i Aarhus.  

 1904 VIII: "Jorden rundt i 80 Dage".

 Med Farvetrykte Billed-Bilag efter Originaler af Arvid Aae. 1. Oplag 2500 Ekspl.  1 farve- og 5 s/h-illustrationer. 151 s.  Format 21 x 13 cm.  Indbinding: blå komp. helshirting, papbind m. papryg, papbind m. shirtingsryg, hæftet, løse hæfter.  Tryk: Trykt i Th. Thrues Bogtrykkeri i Aarhus.  Kilder: SV, HWC.

 1904 IX: "Kaptajnen paa 15 Aar (I Slavelænker)".

 Med Farvetrykte Billed-Bilag efter Originaler af Arvid Aae. 1. Oplag 2500 Ekspl.  1 farve- og 5 s/h-illustrationer. 142 s.  Format 21 x 13 cm. Indbinding: Blå komp. helshirting, papbind m. papryg, papbind m. shirtingsryg, hæftet, løse hæfter.  Tryk: Trykt i Th. Thrues Bogtrykkeri i Aarhus.  

 1907 X (a): "Kejserens Kurér".

 Med Farvetryk og sorte Billed-Bilag af Danske Kunstnere. 1. Oplag. 5 s/h-illustrationer.  221 s. Format 21 x 13 cm.  Indbinding: Papbind m. shirtingsryg, hæftet?.  Tryk: Th. Thrues Bogtrykkeri, Aarhus.  

 1907-09? X (b): "Kejserens Kurér".

 Med Farvetryk og sorte Billed-Bilag af Danske Kunstnere.  2. Oplag. 5 s/h-illustrationer.  221 s. Format 21 x 13 cm.  Indbinding: Papbind m. shirtingsryg, hæftet?  Tryk: Th. Thrues Bogtrykkeri, Aarhus.  

 1909 XI: "Rejsen til Maanen".

 Med Farvetryk og sorte Billed-Bilag af danske Kunstnere. 1. Oplag 2500 Ekspl.  5 s/h-illustrationer. 158 s.  Format 21 x 13 cm. Indbinding: Papbind m. shirtingsryg, hæftet?  Tryk: Th. Thrues Bogtrykkeri, Aarhus.
 

 1910 XII: "Keraban Stivnakke".

 Med Farvetryk og sorte Billeder af danske Kunstnere. 1. Oplag 2500 Ekspl.  (1 farvetryk) og 5 s/h-illustrationer. 166 s. Format 21 x 13 cm.  Indbinding: Papbind m. shirtingsryg. Tryk: "A. Rosenbergs Bogtrykkeri-City-Passagen.".  

For at holde priserne nede var indbindingerne ikke altid de bedste. Den første serie udsendtes i en papindbinding med papryg. Senere blev papryggen erstattet med en shirtingsryg, så bøgerne ikke skulle splittes for hurtigt ad.

Et indicium på, at oplagene har været for store til den øjeblikkelige efterspørgsel er, at de på for- og bagperm pålimede tryk på kartonudgaverne såvel de med papryg som de med shirtingsryg optræder i flere typer og udført af forskellige trykkerier. Det tyder på, at forlaget har haft et lager liggende i "materie", som er indbundet efterhånden som der blev behov for det, og at der har været færre trykte "omslag" end trykte eksemplarer, hvorfor det har været nødvendigt, at trykke nye omslag løbende.
Men at der ikke er trykt nøjagtigt det rigtige antal omslag til antallet af umiddelbart indbundne eksemplarer fremgår af eksempler på "hybrider", hvor trykket på forperm og bagperm ikke "hører sammen".

I "Jespersen-Galleriet" er vist de forskellige "omslagstryk" ud fra de kendte eksemplarer.


  
 

  

III: Anden serie: "Jules Vernes Romaner. Ny illustreret Udgave", E. Jespersen 1922.

Den anden serie fra 1922 udsendtes i et meget billigt udstyr. De enkelte læg var "hæftet" med hæfteklammer i stedet for at være syet på hæftesnore og forlaget vendte tilbage til den papindbundne bog med papryg. Derfor er de første 2 serier nu vanskelige at finde i pæne eksemplarer, når det gælder det mest beskedne udstyr. Første og anden serie er ikke daterede af forlaget.  

Se alle 10 bind i stor gengivelse i "Jespersen-Galleriet".

 1922 I: "En Verdensomsejling under Havet".

 2. Oplag 4. - 7. Tusinde. 6 s/h-illustrationer. 155 s. Format 20 x 14 cm.  Indbinding: Papbind m. papryg. Tryk: E. Jespersens Forlags Trykkeri. 

 1922 II: "Kaptajn Grants Børn".

 2. Oplag 4. - 7. Tusinde  6 s/h-illustrationer.  174 s.  Format 20 x 14 cm.  Indbinding: Papbind m. papryg. Tryk: E. Jespersens Forlags Trykkeri.  

 1922 III: "Den hemmelighedsfulde Ø".

 2. Oplag 4. - 7. Tusinde. 5 s/h-illustrationer. 155 s. Format 20 x 14 cm.  Indbinding: Papbind m. papryg. Tryk: E. Jespersens Forlags Trykkeri. 
 1922 IV: "Det rullende Hus".

 2. Oplag 4. - 7. Tusinde 6 s/h-illustrationer. 160 s. Format 20 x 14 cm.  Indbinding: Papbind m. papryg. Tryk: E. Jespersens Forlags Trykkeri. Kilder: SV, HWC.
  

 1922 V: "Fem Uger i Ballon".

 2. Oplag 4. - 7. Tusinde 6 s/h-illustrationer. 156 s. Format 20 x 14 cm.  Indbinding: Papbind m. papryg. Tryk: E. Jespersens Forlags Trykkeri. 
 1922 VI: "Jorden rundt i 80 Dage".

 2. Oplag 4. - 7. Tusinde 5 s/h-illustrationer. 160 s. Format 20 x 14 cm.  Indbinding: Papbind m. papryg. Tryk: E. Jespersens Forlags Trykkeri.  
 1922 VII: "Kaptajnen paa 15 Aar".

 2. Oplag 4. - 7. Tusinde 6 s/h-illustrationer. 158 s. Format 20 x 14 cm. Indbinding: Papbind m. papryg. Tryk: E. Jespersens Forlags Trykkeri.  
 1922 VIII: "Kejserens Kurér".

 2. Oplag 4. - 7. Tusinde 6 s/h-illustrationer. 183 s. Format 20 x 14 cm.  Indbinding: Papbind m. papryg. Tryk: E. Jespersens Forlags Trykkeri.  
 
 

 1922 IX: "Rejsen til Maanen".

 2. Oplag 4. - 7. Tusinde 6 s/h-illustrationer. 160 s. Format 20 x 14 cm.  Indbinding: Papbind m. papryg. Tryk: E. Jespersens Forlags Trykkeri.  
 

1922 X: "Keraban Stivnakke".

 2. Oplag 4. - 7. Tusinde 7 s/h-illustrationer. 160 s. Format 20 x 14 cm.  Indbinding: Papbind m. papryg. Tryk: E. Jespersens Forlags Trykkeri.  
 
 


 

IV: Tredie serie: Uden serietitel. Jespersen & Pio (1932 - 1936).

     

Tredie serie fra 1930´erne udsendes i heftet udgave eller papindbundet med shirtingsryg i en lidt mere solid udførelse.

Se alle 7 bind - både de indbundne og heftede - i "Jespersen-Galleriet"

 1932: "Kaptajn Grants Børn".

 96 s. Format 21 x 14 cm.  Indbinding: Hæftet, karton m. shirtingsryg. Tryk: SPECIALBOGTRYKKERIET, KBHVN.  


 1933: Rejsen til Maanen".

 96 s. Format 21 x 14 cm.  Indbinding: Hæftet, karton m. shirtingsryg. Tryk: SPECIALBOGTRYKKERIET, KBHVN.  

 1933: "Kaptajnen paa 15 Aar".

 95 s. Format 21 x 14 cm. Indbinding: Hæftet, karton m. shirtingsryg. Tryk: SPECIALBOGTRYKKERIET, KBHVN.  

 1934: "Fem Uger i Ballon".

 94 s. Format 21 x 14 cm.  Indbinding: Hæftet, karton m. shirtingsryg. Tryk: SPECIALBOGTRYKKERIET, KBHVN.  
 
 

 1934: "Jorden rundt i 80 Dage".

 94 s. Format 21 x 14 cm.  Indbinding: Hæftet, karton m. shirtingsryg. Tryk: SPECIALBOGTRYKKERIET, KBHVN.  

1935 En Verdensomsejling under Havet

95 s, format 21 x 14 cm.  Indbinding: Hæftet, karton m. shirtingsryg. Tryk: DET HOFFENBERGSKE ETABL. KBHVN.  

 1936: "Kejserens Kurér".

 94 s. Format 21 x 14 cm.  Indbinding: Hæftet, karton m. shirtingsryg.  Tryk: SPECIALBOGTRYKKERIET. 

 (Kejserens Kurér har skiftet forside, så den svarer til den samtidige film, se filmafsnittet).
 
 

Hermed stoppede Jespersen (Jespersen & Pio) som udgivere af Jules Vernes romaner efter i 37 år at have udgivet 12 titler i 31 udgaver/oplag ialt 90.000 - 100.000 eksemplarer. (Måske havde forlaget planlagt en fortsættelse, idet der i "Kejserens Kurér",1936 reklameres for "Keraban Stivnakke", men denne udsendes ikke. 

  

Om oplagenes størrelse og betydningen af Jespersens udgaver.

Den første serie blev trykt i pænt store oplag 2500-5000 og en enkelt titel blev genoptrykt i nyt oplag i samme periode. Seriens første 9 titler blev også udsendt i subskriptionshefter - 53 ialt, som man kunne abonnere på - ligesom f. eks. Chr. Erichsens "Børnenes Bogsamling" og Carl Allers "I ledige Timer"- hvorefter man kunne indsende hefterne til en komplet bog og få disse indbundet. De er dog først og fremmest markedsført som færdige bogudgaver. De mest populære af titlerne fremkom i en periode, hvor Gyldendal/Bojesen, Chr. Erichsen og andre udsendte nogle af de samme titler, så der har været trængsel på markedet i århundredets første tiår; men det udtrykker noget om størrelsesordenen af den popularitet Jules Verne havde opnået i de ca. 30 år, som danskerne havde kendt hans romaner. Samtidig må det siges, at de 3 forlag med deres udgivelser i forkortet form cementerede Jules Verne som spændende "børnebogsforfatter". Det var iøvrigt noget, som Jules Verne´s forlægger Jules Hetzel fra første færd havde medvirket til ved først at udsende romanerne i feuilletonform i tidsskriftet "Magasin de Éducation et de Récréation" pour toute la famillie. Dette image passede ikke Jules Verne i hans senere år, idet han ikke blot lagde vægt på og gjorde meget ud af beskrivelserne af natur, geografi, teknik m.m., men også ønskede at udtrykke noget andet og mere end det underholdende og belærende. Han søgte at udtrykke sin mening om samfundsforhold og menneskets rolle i verden. Iøvrigt var han bestemt ikke ligegyldig overfor omverdenens bedømmelse af ham som seriøs skribent.

Et tegn på, at Jespersen enten ikke har vidst, at Ernst Bojesen planlagde sin serie af ”Eventyrlige Rejser” med 8 Jules Verne titler, eller at han har kalkuleret optimistisk med, at han kunne sælge sine alligevel er, at han starter med oplag på 5000 eksemplarer, men hurtigt går ned på 3000 eksemplarer i trykoplag og derefter yderligere reducerer til 2500 eksemplarer af de sidste titler.
At oplagene havde en størrelse, som i en periode oversteg efterspørgslen, kan man også slutte af, at der i 1911 reklameres for "E. Jespersens Forlags billige ny Pragtudgave med Illustrationer af danske Kunstnere i Tontryk og Farvetypogravure. Stort Format, stærkt Indb.: 2 Kr." og nævnes 10 af de 12 da udsendte titler. Kun "En Verdensomsejling" og "Kaptajn Grant" er åbenbart udsolgte. Bøgerne er nu forsynet med en shirtingsryg i stedet for den skrøbelige papryg, men indholdet er restoplaget af de oprindelige tryk.

2. oplaget fra 1922 er angivet som "2. Oplag,  4 - 7 Tusinde". I 3. udgave er ikke nævnt oplagsstørrelse.

Der er nok ikke tvivl om, at Jespersens udgaver har været første oplevelse med Jules Verne for mange børn (og måske også en del voksne) i århundredets første trediedel. Prisen for bøgerne var overkommelig (ligesom det var tilfældet med Chr. Erichsens og Gyldendal/Bojesen-udgaverne) og bidrog vel til populariteten, selvom det kom til at gå ud over omfanget af indholdet.

Reklamer for de to serier:

Forsiden af et 12 sider langt reklamehefte medindbundet i et eksemplar af "Det sorte Indien":


Reklame for anden serie:

Tegnerne bag de 12 Jespersen-romaners illustrationer:

Som nævnt i reklamerne forsynes Jespersens første serie med illustrationer " udført efter original-akvareller og tegninger af kendte danske kunstnere".  De 4 kunstnere er:

A. Johannes Nørretranders (1871 - 1957).

Portrætmaler men især bladtegner og illustrator. Efter egne oplysninger udførte han mere end 7000 originaltegninger. Sin største succes opnåede han med illustrationerne af Alexander Dumas' action-mættede musketer-romaner.  

Nørretranders bidrager i 1903 med:

En Verdensomsejling under Havet, 1903: Illu: 5 i fave, 4 s/h .
Kaptejn Grants Børn, 1903. Illu.: 8 i farve, 2 s/h.
Den hemmelighedsfulde Ø, 1903. Illu.: 4 i farve, 2 s/h.
Det sorte Indien,  1903. Illu.: 4 i farve.
Det rullende Hus, 1903. Illu.: 8 i farve, 1 s/h.
Is-Sfinksen, 1903. Illu.: 6 i farve, 2 s/h..

B. Axel Emil Krause (1871 - 1945).

dansk maler og grafiker.  

Han tegner til Jespersens lille udgave af Den hemmelighedsfulde Ø i 1900 4 illustrationer, der nærmest må betegnes som kopier efter Férats originaler. Da Jespersen i 1922 udsender anden udgave af deres Verneserie, gentegnes illustrationerne lidt sjusket og groft af G. Tenggreen.

Vist er her det dramatiske vulkanudbrud i hhv. Krauses version, Tenggreens gentegning og Férats original:

   


C. Arvid Aae (1877 (Blekinge) - 1913). 

 svensk/dansk kunstner med speciale i portrætmalerier 

De tre bind, han tegner til, er

Fem Uger i Ballon, 1904. 1 farveillustration, der også benyttes til omslag på udgaverne fra 1922 og 1933, samt 6 s/h illustrationer.

Jorden rundt i 80 Dage,  1904. 1 farveillustration, der også benyttes til omslag på udgaverne fra 1922 og 1934, samt 5 s/h illustrationer.

Kaptajnen paa 15 Aar (I Slavelænker), 1904. 1 farveillustration, der også benyttes til omslag på udgaverne fra 1922 og 1933, samt 5 s/h illustrationer.


D. Th. Iversen, 

Har tegnet illustrationer til de sidste 3 bind i Jespersens 12 binds udgave. Som for de øvrige bind er  nogle af tegningerne nærmest kopier af de franske originaler, men Iversen frigør sig dog mere fra de franske end f.eks. Nørretranders.

Kejserens Kurér 1907, omslag i farver og 5 s/h illustrationer. Omslaget genbruges i 1922, men ikke i 1936.

Rejsen til Maanen 1909, omslag i farver og 5 s/h illustrationer. Omslaget genbruges i 1922 og 1933.

Keraban Stivnakke 1910, omslag i farver og 5 s/h illustrationer. Omslaget genbruges i 1922. 


E. G. Tenggreen.

Da 10 af de 12 bind genudgives i 1922 får  G. Tenggreen til opgave at gentegne de fine tegninger.

De fleste af hans tegningerne er meget grove og ind imellem grimme nytegninger af tegningerne fra første udgaven. Forsiderne er dog genbrug af farvetegninger fra første udgaven.

Tenngreen har nok ansvaret for:

En Verdensomsejling under Havet (6 s/h), Kaptajn Grants Børn (6 s/h), Den hemmelighedsfulde Ø (5 s/h), Det rullende Hus (6 s/h), Fem Uger i Ballon (6 s/h), Jorden rundt i 80 Dage (5 s/h) Kaptajnen paa 15 Aar (6 s/h), Kejserens Kurér (6 s/h), Rejsen til Maanen (6 s/h), Keraban Stivnakke (7 s/h).

Som eksempel den berømte tegning fra Rejsen til Maanen. Fra venstre: originalen af  Émile Bayard, derpå fra første udgaven af Th. Iversen og endelig fra 2. udgaven af Tenngreen: