Danske Jules Verne-forlag:

Berlingske Tidende (1958).Danmarks ældste avis. I 1748 fik E. H. Berling tilladelse til at trykke " Aviser, danske, tyske, franske og lærde og dertil hørende Notifikationer  ... dog skal han være tilforbunden ej at lade noget usømmeligt i Saadanne Aviser indflyde, men saaledes indrette dem, som han det agter at forsvare".
Siden 1841 er avisen udkommet dagligt.  Det Berlingske Officin, der udgiver Berlingske Tidende, blev  i 2000 købt af den norske koncern Orkla Media og i  2006 solgt videre til britiske Mecom Group.

Som tillæg til Berlinske Tidende Søndag udkom ugebladet Landet  fra 1940 til 1958.

Bladet bragte mange tegneserier tegnet af danske kunstnere herunder en enkelt på grundlag af Jules vernes Jorden rundt i 80 dage tegnet af Helge Hansen.

Helge Hansen var født i 1911. I 1930'rne begyndte han at arbejde som ugebladsillutrator, bl.a. for ugebladet Dansk Familieblad. Det fortsatte han med i de næste årtier og illustrerede bl.a. i 50'erne en række af Adrian Conan Doyles Sherlock Holmes-noveller. Ligeledes illustrerede han i en årrække de populære Jan-bøger. Blandt hans tegneserier bør nævnes Styrmand Rask - skrevet af Paul Hilsø (billedet her under).
Helge Hansen døde i starten af 1990'erne (Kilde: Dansk Tegneseriemuseum).


Jules Verne i Ugebladet "Landet".

Helge Hansen begyndte på  Jorden rundt i 80 dage  som tegneserieføljeton i 1958, men nåede  kun 52 af 80 afsnit, før bladet gik ind. Her starten:Bemærk, at barbervandet her har været 14 grader i stedet for 16, hvilket viser, at Helge Hansen har benyttet Gyldendals oversættelse fra 1903 som forlæg for sin tegneserie.