Danske Jules Verne-forlag:

Povl Branners Forlag 1941 - 1946
Branner og Korchs Forlag 1949 - 1966.

Povl Branner (1883 - 1967) var søn af Thomas Branner , der giftede sig ind i Pios Forlag. Følgende bog viser, at Povl Branner var ejer af Pios Boghandel omkring 1924.I 1932 opretter Branner Povl Branners Forlag.  Her genudgiver han de 10 bind Verne, der i 1913 var udkommet på Kunstforlaget.  Han får Axel Mathiesen til at tegne forsider og 5 tegninger til hvert bind.  Disse i alt 60 tegninger er det bedste, der er tegnet til danske Verneudgaver (se nedenfor).

Morten Andreas Korch (1909 - 2012 ) er søn Morten Korch. Grundlagde i 1947 forlaget Morten A. Korchs Forlag, som i 1949 blev sluttet sammen med  Povl Branners Forlag Forlag (grundlagt 1932) til Branner og Korchs Forlag; det indtil 1977 blev ledet af Morten A. Korch. 

Her genudgives 3 af de 10 romaner.  Specielt udkommer En verdensomsejling under havet i to omgange med billeder fra Disneys film.

      

I 1979 blev Branner og Korch solgt til Andreasen & Lachmann A/S, som senere lagde det ind under Kroghs Forlag . Her blev Branner og Korch en del af det gamle forlag Thaning & Appel  (oprettet 1866), men navnet Branner og Korch benyttes stadig. Iøvrigt fyldte Morten A. Korch  (søn af Morten Korch) 100 år i 2009, og kunne fejre dagen i Odense 60 år efter sin første Verneudgivelse.

I 2011
købte Gyldendal Thaning & Appel, der dermed forsvandt  efter 145 års udgivelser.


Oversigt:

De 10 Verneromaer fra Povl Branner hhv. Branner og Korch:

 • 1: Jorden rundt i 80 Dage1941 , 1949.
 • 2: En Verdensomsejling under Havet1941 ,  1955 ,  1966 
 • 3: Den hemmelighedsfulde Ø, 1942 
 • 4: Kaptajn Grants Børn1942, 1950  
 • 5: Det rullende Hus, 1942
 • 6: Fem Uger i Ballon, 1943
 • 7: Rejsen til Maanen, 1943*) 
 • 8: Kaptajnen på 15 Aar, 1945 
 • 9: Slottet i Karpaterne, 1945
 • 10: Det sorte Indien , 1946 
*) Det fremgår af en oversigt i En Verdensomsejling fra 1941, at man oprindelig havde tænkt at udsende Rejsen til Maanen i to bind: Rejsen til Maanen  og Fra Jorden til Maanen. Det kan være en lapsus, og man valgte da også at bruge Kunstforlagets udgave uforandret.

Bagsidereklamerne.

Mange forlag benyttede bagsiden af bøgerne til reklamer – fortrinsvis for egne udgivelser. Således også dette forlag. Da bøger i den aktuelle tidsperiode havde en længere salgsperiode, kan der optræde forskellige reklamer på bagsiden af samme udgave, således som det f. eks. er tilfældet med udgaverne fra Ungdommens Forlag.

Henrik har undersøgt, om dette også er tilfældet med udgaverne fra dette forlag. Han har undersøgt et antal (69) eksemplarer af de 14 udgaver/oplag såvel de heftede (26) som de kartonindbundne (43) eksemplarer.

Antal undersøgte eksemplarer angivet i parantes

Udgaverne fra Povl Branners Forlag 1941 - 1946.

Alle bind findes både heftede og papindbundne med påklistret forsidetegning af Mathiesen.  Format: 150 x 210 mm. Som i Kunstforlagets udgave kaldes alle bind "autoriseret oversættelse", uden at oversætteren er nævnt.

I. Jorden rundt i 80 Dage. Povl Branners Forlag 1941. 224 sider.

Bagsider:

Heftet: Bagside grøn med initialerne PB i sort tryk. (2)

Kartonneret: Bagside grøn med initialerne PB. (2)
II. En Verdensomsejling under Havet . Povl Branners Forlag  1941. 187 sider.Bagsider:
Heftet: Bagside grøn med initialerne PB i sort tryk. (1)

Kartonneret: Bagside grøn med initialerne PB i sort tryk. (3)
III. Den hemmelighedsfulde Ø. Povl Branners Forlag 1942. 200 sider


Bagsider:
Heftet: Bagside reklame ”TO BØGER” – ”Dagens Mand” og ”Robin Hood”. (1)

Kartonneret: Bagside reklame ”TO BØGER” – ”Dagens Mand” og ”Robin Hood”. (6)IV. Kaptajn Grants Børn. Povl Branners Forlag 1942. 226 sider.Bagsider:
Heftet: Bagside reklame ”TO BØGER” – ”Dagens Mand” og ”Robin Hood”. (2)

Kartonneret: Bagside reklame ”TO BØGER” – ”Dagens Mand” og ”Robin Hood”. (2)
V. Det rullende Hus, Povl Branners Forlag 1942. 191 siderBagsider:

Heftet: Bagside reklame ”BRANNERS SPÆNDENDE FLYVE=ROMANER ....” –
 ”Den gule Kampflyver”, ”Den nye Jager” og Det hemmelige Flyvevaaben”. (1)
Kartonneret: Bagside reklame ”BRANNERS SPÆNDENDE FLYVE=ROMANER ....” –
 ”Den gule Kampflyver”, ”Den nye Jager” og ”Det hemmelige Flyvevaaben”. (5)VI. Fem Uger i Ballon,
Povl Branners Forlag 1943. Tryk. S. L. Møllers Bogtr. Kbhvn.  198 sider.


Bagsider:
Heftet: Bagside reklame ”BRANNERS Drengeromaner ....” –
”Det hemmelige Flyvevaaben”,
”Den nye Jager” og ”Den gule Kampflyver”. (4)
Kartonneret: Bagside reklame ”BRANNERS Drengeromaner ....” –
”Det hemmelige Flyvevaaben”, ”Den nye jager” og ”Den gule Kampflyver”. (2)
VII. Rejsen til Maanen, Povl Branners Forlag 1943. tryk: S. L. Møllers bogtr., Kbhvn. 176 sider.Bagsider:

Heftet: Bagside reklame ”TO BØGER for alle raske Drenge” – ”Dagens Mand” og ”Robin Hood”. (3)


Kartonneret: a) ”BRANNERS SPÆNDENDE FLYVE=ROMANER ....” – ”Den gule kampflyver”, ”Den ny Jager” og ”Det hemmelige Flyvevaaben”. (2)


Kartonneret: b) ”BRANNERS SPÆNDENDE FLYVE=ROMANER ....” – ”Den gule Kampflyver”, ”Det hemmelige Flyvevaaben” og ”Den nye Jager”. (1)


Dette er den eneste, hvor der er fundet forskellige reklamer på den heftede og den kartonnerede udgave.

Der er desuden fundet 2 varianter af den kartonnerede udgave, idet der er byttet om på billederne af de 2 bøger forneden.

VIII. Kaptajnen på 15 Aar
,
Povl Branners Forlag 1945 . 196 sider.Bagsider:

Heftet: Bagside reklame ”BRANNER 9 spændende Bøger ....”. (1)

Kartonneret: Bagside reklame ”BRANNER 9 spændende Bøger ....”. (1)
IX. Slottet i Karpaterne, Povl Branners Forlag 1945. 184 sider.


Bagsider:

Heftet: Bagside reklame ”BRANNERS SPÆNDENDE FLYVE=ROMANER ....” – ”Den gule Kampflyver”, ”Det hemmelige Flyvevaaben” og ”Den nye Jager”. (1)

Kartonneret: Bagside reklame ”BRANNERS SPÆNDENDE FLYVE=ROMANER ....” – ”Den gule Kampflyver”, ”Det hemmelige Flyvevaaben” og ”Den nye Jager”. (4)X. Det sorte Indien , Povl Branners Forlag 1946 . 150 sider.


Bagsider:

Heftet: Bagside reklame ”Niels Ribe”. (3)

Kartonneret: Bagside reklame ”Niels Ribe”. (3)

          

Som den enste af de ti romaner har Det sorte Indien angivet priser på bagsiden: 5.85 for den indbundne og 3.85 for den heftede.
Udgaverne fra Branner og Korch 1949 - 1966.

XI. Jorden rundt i 80 Dage. Branner og Korch 1949. 166 sider.Bagsider:

Heftet: Bagside reklame ”BIGGLES-BØGERNE” Branner og Korch. (1)

Kartonneret: Bagside reklame ”BIGGLES-BØGERNE” Branner og Korch. (3)
XII. Kaptajn Grants Børn.  Branner og Korch 1950. 210 sider. Grå ryg.


Bagsider:

Heftet: Bagside reklame ”BIGGLES-Bøgerne” Branner og Korch. (1)

Kartonneret: Bagside reklame ”BIGGLES-BØGERNE Branner og Korch. (5)XIII. En verdensomsejling under havet. Branner og Korch 1955 (første filmudgave) 165 sider. Andreassen & Co. Bogtryk Kbh.


Bagsider:
Heftet: Bagside reklame ”Jules Verne EN VERDENSOMSEJLING UNDER HAVET”. (2)

Kartonneret: - mangler smudsomslag. (2)
XIV. En verdensomsejling under havet. Branner og Korch 1966 (anden filmudgave, blå).  184 sider. Heftet (blå) eller indbundet med rød ryg og smudsomslag. Findes også i en indbundet version med påklistret billede på for og bagperm. Tryk: Duplex-trykkeriet A/S, Kbh.:Den indbundne almindelige udgave og en variant:


       

     

Bagsider:
Heftet: Bagside reklame ”JULES VERNE EN VERDENSOMSEJLING UNDER HAVET” med 3 filmfotos. (3) Kartonneret: Bagside reklame ”JULES VERNE EN VERDENSOMSEJLING UNDER HAVET” med 3 filmfotos. (2)
 
De to filmudgaver.

Filmudgaverne medtager billeder fra Disneys film.  Der er ikke tale om de samme billeder. I 55-udgaven er der tale om 16 helsides billeder. Forsiden er identisk med forsiden på filmprogrammet.medens 66-udgaven  kun har 16 halvsidebilleder. Her er der også en side med oversigt over medvirkende i filmen.Axel Mathiesen (1882 - 1973).

Dansk tegner. Axel Mathiesen er nok den bedst kendte og den bedste af de tegnere, der i børnebøgernes storhedstid leverede omslag til de mest elskede bøger, og hvis omslag stadig huskes som "de rigtige": Flemmingbøgerne, Peder Mostbøgerne og Tarzanbøgerne for blot at nævne nogle. 

Axel Mathiesen illustrerer Jules Verne i tre omgange. 

1. Chr. Erichsens Forlag.
I 1911 leverer han tegninger til Erichsens Czarens Kurèr (21 stk).  Desuden tegner han forsiden til de kartonerede udgaver af Jorden rundt i 80 Dage, der udkommer i 1910 og 1912, der ellers har tegninger af Moe.

2. Povl Branners Forlag.
Den store Jules Verneopgave får han imidlertid, da han tegner både forsider og yderligere 5 tegninger til hvert af de 10 bind i Povl Branners udgave fra 1941 til 1946, i alt 60 meget levende og elegante tegninger. Originalerne til en del af disse tegninger befinder sig nu i Henrik W. Christensens meget store Jules Vernesamling. Som eksempel er her vist den rørende scene, hvor Mary Grant ser sin fader på kysten. Det er Mathiesen til venstre og Riou til højre. Bemærk, hvordan der altid er mere bevægelse i Mathiesens tegninger.

      
3.  Ungdommens Forlag.

Mathiesen tegner én af de 20 forsider til Ungdommens Forlag: Frihedshelten Mathias Sandorf  (1948).

Reklame for Branners bøger:Weinreich og  Sønsthagens kæmpeværk om børnebøger.

Torben Weinreich (f.  1946) er forhenværende professor i børnelitteratur. Han var 1998 - 2004 leder af Center for Børnelitteratur. Han er gift med Kari Sønsthagen  (f. 1947), der siden 2005 har været leder af Forfatterskolen for Børnelitteratur.  På Branner og Korch har de udgivet et kæmpeværk i to bind:
 • Leksikon for børnelitteratur af Kari Sønsthagen & Torben Weinreich.  Branner og Korch  2003.  552 sider .  Her kan man finde oplysninger om Verne, men også f.eks. om Susanne Vebel og Chr. Erichsen.
 • Historien om børnelitteratur. Dansk børnelitteratur gennem 400 år  af Torben Weinreich. Branner og Korch 2006. 603 sider.  6 henvisninger til Verne., men også 6 henvisninger til Chr. Erichsen og ellers alt hvad der er værd at vide om emnet børnebøger.
   

Thanning og Appel.

S
om nævnt er Branner og Korch nu en del af det gamle forlag Thanning og Appel.
H
er er der ikke udgivet noget af - eller om Verne.  Dog findes der en lille kogebog med en Verneagtig titel.
 • Jorden rundt med 80 retter ... og 200 opskrifter på spændende mad,  Oversat af Sonja Rindom, Thanning og Appel (u.å., fransk udgave 1960, 150 sider).