Danske Jules Verne-forlag:


Carl Lunds Forlag (1877).

Carl Lund var en københavnsk bog og bladudgiver, der i en perioden  udgav "Søndags-Posten", et illustreret Ugeblad til nytte og fornøjelse for alle Stænder. I alt 44 årgange 1863 - 1906. Bladets redaktør var bl.a. Carl Hermann Sørensen (1844 - 1881), der under pseudonymet Carl Hermann skrev og især oversatte mange historier fra fransk og tysk til Søndags-Posten.

Eksempel på annonce i Illustreret Tidende (nr. 257, s. 430, 1875)
Ud over Søndags-Posten udgav forlaget også en del bøger, hovedsaglig romaner af nu glemte forfattere.  Og så udgav forlaget en enkelt, meget speciel udgave af Jorden rundt i 80 dage.


Jules Verneudgivelsen på forlaget Carl Lunds Forlag:


Som føljeton i Søndags-Posten:
  • Jorden rundt i 80 Dage ! Føljeton bragt fra 9. jan. 1876 til  7. jan 1877. 

Som bogudgave fra forlaget Carl Lund:

  • Jorden rundt i 80 Dage ! Frit efter Jules Verne og d'Ennery . Forlaget Carl Lund 1877,  af Carl Hermann, 159 sider, 3. oplag. Tryk: Carl Lunds Forlag og Tryk.

Carl-Hermann har taget udgangspunkt i handlingen i Jules Verne og D´Ennery´s dramatisering af romanen. Han har derefter tilbageført den til alm. prosa - en noget usædvanlig øvelse. Figurerne i romangenskabelsen har dog navnene fra bogen og ikke fra teaterstykket, men de afvigelser i handlingen i bogen, som var en del af dramatiseringen er bibeholdt i Carl-Hermann´s prosaversion.
 
Bogen er skrevet som en opfølgning på Kasino´s succes med "Jorden rundt" og har åbenbart fået en del succes, trods de 3 Schou-udgaver fra 1870´erne.

Eksemplar med en indklæbet artikel fra "Søndags-Posten" fra 1876, i hvilken den oprindelige udgave blev trykt som føljeton.
Redaktionens kommentar er interessant for sit syn på Jules Verne som forfatter, og for at nævne Andr. Schous Forlag for at have udgivet "saagodtsom alle Jules Vernes Bøger i fortrinlige Oversættelser". Mærkeligt nok nævnes Carl Hermann ikke.
.
.