Danske Jules Verne-forlag:

Flensborg Avis (1903).Flensborg Avis er en dansksindet avis, udgivet i Flensborg fra 1869. Avisen har gennem tiderne ofte været i strid med de tyske myndigheder.Fra 1946 har den politisk været fast støtte for Sydslesvigsk Vælgerforening.  I 1974 optog Flensborg Avis den dansksindede, men tysksprogede avis Südschleswigsche Heimat-Zeitung som tillæg, og fra 1986 er den udkommet som enhedsavis med nogle tysksprogede sider.

Avisen havde en  utrolig flittig redaktør Peter Skovrøy (1853-1934).Biografi her: http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Medier/Redakt%C3%B8r/P._Skovr%C3%B8y)

I løbet af omkring 20 år oversatte over 150 bøger til avisen. Ud over Haggard og Verne og nogle løse romaner af forskellige forfattere også en hel del Conan Doyle (Holmes-noveller og de tre første af romanerne), og den glemte amerikanske forfatter Archibald Clavering Gunters samlede værker - mere eller mindre. Han oversatte fra engelsk, fransk og tysk, og også fra polsk, men det har nok været via franske eller tyske udgaver, som det var brugeligt dengang.

Flensborg Avis har aldrig brugt udklipsføljeton, kun spalteføljeton, så det er nok begrænset, hvor meget af det, der kan findes som bøger.

24.02.-05.05.1878 Jules Verne: Blokadebryderne (Andr. Schous ovs.)
25.06.-04.07.1879 Jules Verne: Mester Zacharius (Andr. Schous ovs.)
06.07.-23.07.1879 Jules Verne: Den farlige doktor (Andr. Schous ovs.) =Dr. Ox' eksperiment
24.01.-10.05.1893 Jules Verne: Tyve tusende Mile under Havet (Peter Skovrøy ovs.)
19.03.-24.04.1902 Jules Verne: Spøgelseslottet (Peter Skovrøy ovs.) = Slottet i Karpaterne. Gentaget 09.08.-19.09.1936.
01.10.-13.11.1902 Jules Verne: Under jorden (Peter Skovrøy ovs.) = Det sorte Indien. Skovrøys oversættelse blev udgivet som bog i 1903. Bogudgaven: 235 sider.

"Under Jorden" fra Flensborg Avis er udgivet som bog. Men er - ligesom "Spøgelsesslottet" - trykt i avisen som fraklip nederst på
en side, og kunne derfor ikke indbindes som en bog.