Danske Jules Verne-forlag:

Chr. Flor   (1909)..Chr. Flor (1866-1914)


1896 etableres firmaet Engberg & Flor af Chr. Flor og P. Engberg

1897 overtages L. Jordans Lejebibliotek i Silkegade 4.

Fra 1899 til sin død var Flor redaktør af vittighedsbladet "Klods-Hans". Han var en ferm visedigter og en habil revyforfatter

1.7.1900 Engberg udtræder, og Flor fortsætter alene med firmaet Chr. Flor sortimentsboghandel, forlag og papirhandel. Han opkøber flere lejebiblioteker: Zerline Levins og Østerbros Bibliotheker.

12.2.1914 Chr. Flor dør. Hans fuldmægtig siden 1901, Johs. Poulsen (1865-1915) bestyrer boet.

7.2.1915 Johs. Poulsen dør. Hans enke Nico Poulsen (f. 1874) overtager både lejebibliotek og boghandel og viderefører som Johs. Poulsens Enke.

1.4.1923 overtages firmaet af Frederik Palm Greisen. Han udvider forretningen til også at omfatte papir- og kontorartikler samt tryksager. Flytter til Kronprinsensgade 3 i forbindelse med en ombygning. Samtidig nedlægges Jordans Lejebibliotek.

(kilde: "Boghandlere i Danmark")
Jules Verneudgaver fra Chr. Flors Boghandel:
  • Rundt om Jorden i 80 Dage,Tryk:  Geisler og Sønner, København 1909. 256 sider. Oversættelsen er identisk med Andreas Schous fra 1873. 
  • Kaptejn Grants Børn, Tryk: Langkjærs Bogtrykkeri.1909. 164 sider, 4 ill. Oversættelsen er identisk med E. Jespersens fra 1903.
Bøgerne måler indbundet 134 x 195 mm.

Indbindinger:

Kartonindbinding med kartonryg. Papiret er en slags imiteret shirting, så man forledes til at tro, at det er en helshirtingindbinding. Der findes tre forskellige omslag, alle med smukke, jugendagtige ornamenter.

     

     

     

     Endnu en variant af det imiterede komponerede shirtingsbind med et af de 3 jugendmønstre fundet af Henrik 2015..
Dels er farven nærmest mørkgrøn og dels er mønsteret i papiroverfladen stofagtigt, i modsætning til de 2 andre grønne eksemplarer jeg har med denne jugenddekoration, hvor det ene har tydelige lodrette linjer i papiret og det andet har en nubret overflade på et nærmest glanspapiragtigt papir  (den nye i midten). 

Reklame for Chr. Flors Boghandel

i ugebladet Hjemmet fra 1911. Flor reklamerer for 3 Jules Verne bøger (til udsalgspriser): Chr. Flor´s egen "Jorden rundt", Jespersens "Det rullende Hus" og "Issfinxen". 55 øre for de 2 sidste er een del under den pris Jespersen tog - 2 kr. - så der var rigtig udsalg. Flor reklamerer også for 3 Haggard bøger fra Martin: "Den sorte Lilje", "Kong Salomons Miner" og "Elefantjægeren".