Danske Jules Verne-forlag:

Forenede Nordiske Bogforlag (1912).
Dette ret ukendte forlag udsender i 1912 en udgave af Kaptajn Grants Børn.  Denne udgave skulle ifølge Susanne Vebel være udsendt i 3 forskellige udgaver, hvilket sikkert er en misforståelse.


  • Kaptajn Grants Børn ,  Forenede nordiske Bogforlag 1912.  Oversat af Th. Heinricy.  2 bind med 284 og 294 sider.  (Trykt i) Det Hoffenbergske Etabl. Kjøbenhavn.
Indbinding:  2 ”komponerede pragtbind” – kartonbind overtrukket med papir, som imiterer lyst skind med tryk i i guld, sort og brunt.Findes også heftet: 2 hæftede bind med lysbrunt kartonomslag med sort og brunt tryk.

a: Restoplag, hvor ”Forenede nordiske Bogforlag” på titelblad overtrykt med sort.
Af nyt omslag fremgår, at forlaget nu er: Det Hoffenbergske Etablissement, København.
Bøgerne er solgt i kommission hos Jacob Lunds Boghandel.  Titelbladsdateringen er stadig 1912, mens KB-datering er 1914.

Et meget fint eksemplar indbundet med skindtryg og hjørner. Bindene er givet af en farfar til Karen Ulla Ankerby i marts 1932, så det kan være, at de er blevet bundet ind ved den lejlighed.

  
.


.
Det er meget sjovt at sammenligne denne oversættelse af Th. Heinricy med den anonyme oversættelse fra Andreas Schou i 1879. Schous oversætter er ikke ret god, hverken til fransk eller til skibsdetaljer. Blot et eksempel fra første kapitel, hvor Lord Glenarvan hos Schou tilhører "en af de sex skotske Pairs", medens den rigtige oversættelse har "en af de 16 skotske Pairs". Der er mange steder, hvor Heinricys oversættelse er bedst. Til gengæld mangler han kapiteloverskrifterne som Verne altid har, og som er med hos Schou. 

3 udgaver af  ”Kaptajn Grants Børn” – 1912 – 1914 –1915 ?

I Bogen om Jules Verne af Susanne Vebel, Hernov 1978, er der i bibliografien over danske udgaver nævnt 3 udgaver af Kaptajn Grants Børn i årene 1912, 1914 og 1915.

I bibliografien står der om disse udgaver:

1912 (Forenede nordiske Bogforlag i kommission hos) J. Lund. Bd. I-II i ét bd. Oversat fra fransk af Th. Heinricy

1914 (Det Hoffenbergske Etablissement i kommission hos) Jacob Lund. Bd. I-II

1915 ? (Krohns Bogtrykkeri). Bd. I-II

Susanne Vebel giver ikke mange oplysninger om disse udgaver – i modsætning til de fleste andre udgaver, som er medtaget i bibliografien. Der er f. eks. ikke nævnt sidetal på de 2 dele.
Som bogsamler har det været meget vanskeligt at finde disse bøger, og for at supplere den viden jeg har gennem egne (ikke særligt pæne) eksemplarer, har jeg dels rekvireret een af titlerne til mit lokale bibliotek fra Statsbiblioteket i Århus, dels besøgt Det kongelige Bibliotek for at se de 2 andre og have haft bøgerne i hånden.
Resultatet af denne søgning viste, at nogle trykkerier har taget afleveringspligten meget alvorligt, idet de har afleveret (nye) trykte omslag til tidligere udgaver. At Det kongelige Bibliotek derefter har registreret omslagene som reelle nye bogudgaver er måske forståeligt, men ikke udtryk for den helt store omhu. Dette har desuden ført til, at Susanne Vebel har medtaget disse som (mulige) bogudgaver – hvilket hun kun delvist har haft ret i, som nedenstående vil vise.
 

1) ”1912-udgaven”.

Denne udgave er det lykkedes mig at erhverve i nogle – hvad bindene angår – noget medtagne eksemplarer. Derudover har jeg set eksemplarer fra Statsbiblioteket i Århus og Fra Det kongelige Bibliotek. Herudover har jeg set reklame for udgaven i anden bog fra forlaget.
De 2 bibliotekseksemplarer er indbundne i ”neutrale” bind og i begge tilfælde er del I og del II indbundet i et bind.
 I reklamen for udgaven står: Forenede nordiske Bogforlag (Vimmelskaftet 49) København. JUL. VERNE: KAPTAIN GRANTS BØRN. Oversat fra Fransk/ af Th. Heinricy. I.-II. Bind. Indb. i 2 komp. Pragtbind. Pris: 1 Kr. 80 Øre..
Mine egne eksemplarer svarer til reklamens udsagn om indb. i 2 bind og med, hvad jeg ville kalde, imiterede komponerede bind, idet der ikke er tale om shirtingsbind med tekst og billede præget ind i shirtingen; men der er tale om pappermer overtrukket med papir som har en nubret overflade, som imiterer lyst skind hvorpå der er trykt forfatter og titel i guldtryk og billede af et skjold og forskellige våben omgivet af en ramme af blæretang i sort og brun. Stilen er ”Jugend” eller på dansk ”Skønvirkestil”.Titelbladsoplysningerne svarer pænt til reklamen. 
Der er således ikke tvivl om denne udgave, som hører hjemme i bibliografien over Jules Verne på dansk.

2) ”1914-udgaven”.

Ved rekvisition af denne udgave på Det kongelige Bibliotek fik jeg udleveret et omslag indeholdende 2 trykte omslag til del I. og del II. af  ”Kaptajn Grants Børn”.
Nederst på begge omslag stod der: ”DET HOFFENBERGSKE ETABLISSEMENT/ KØBENHAVN . I Kommission hos Jacob Lunds Boghandel.”. KBs omslag til trykkene var dateret 1914, som derfor nok er afleveringsåret. Omslagene er trykt på tyndt brunt karton med forf.,titel osv i mørkbrunt og sort tryk. Der fulgte ikke nogen bog med. Ved et tilfælde er det lykkedes mig at finde del I af bogen med dette omslag på et privat loppemarked. Del II var bortkommet, og Del I havde et let forrevet omslag. Men trods dette gav det alligevel nye oplysninger. På titelbladet (som er identisk med ”1912-udgaven”) er forlagsangivelsen overtrykt med sort, så den ikke kan læses. Det betyder, at der er tale om et restoplag, som nu åbenbart sælges af trykkeriet gennem boghandler Jacob Lund.
Der kan således ikke siges, at være tale om et nyt oplag eller en ny udgave, men om en variant af ”1912-udgaven” forsynet med et nytrykt omslag.
Denne bør derfor bibliograferes som sådan.

Reklame for boghandler Jacob Lund: 

3) ”1915-udgaven”.

Ved rekvisition af denne udgave på Det kongelige Bibliotek viste det sig, at være omslagene til Forenede nordiske Bogforlags 1912-udgaves bind. Der er således sandsynligvis tale om pligtafleverede tryk – men til brug for indbinding. Hvorfor omslaget til trykkene er dateret 1915 står uklart. Der kan være tale om, at trykkeriet har været længe om at aflevere, eller om at biblioteket har været længe om at registrere. Der er herefter ikke nogen kilder til en bogudgave fra 1915, og den bør derfor ikke medtages i bibliografien.
1