Danske Jules Verne-forlag:

Grafisk Forlag  (1948 - 1987).

Aschehoug  (2000 - 2004).

Easy Readers, der udgives i mange lande, blev i Danmark først udgivet af Grafisk Forlag. Grafisk Forlag blev sammen med Gad og dele af Munksgaard i 1996 samlet i forlaget Alinea. Dette forlag indgik i Aschehoug. 

Aschehoug var oprindelig et norsk forlag, der i 1908 åbnede en fileal i København. Den blev et selvstændigt forlag i 1926 , der i 1961 blev indlemmet i Egtmont-koncernen. Efter en kort periode under Bonnier kom Aschehoug tilbage til Egtmont og blev indlemmet i Lindhardt & Ringhof i 2007, hvorved navnet Aschehoug forsvandt.
Se også under forlaget Sesam.

Der udgives 3 forskellige romaner i serien Easy Readers.  Sjovt nok udgives også en dansk version af  Jorden rundt i 80 dage.

  • Voyage au centre la Terre, Grafisk forlag, Easy Readers 61, 1948 + 1950


 1950 heftet:

 
 
1948 heftet med nr. "61"  nederst på ryg.
1948 heftet med nr. "61" omgivet af 2 røde streger over og under tallet. 
1948 kartonneret med nr. "61" på ryg.
1950 heftet med nr. "61" på ryg.
1950 heftet med nr. "61" omgivet af 2 røde streger over og under tallet.
 


Der er trykt 2 forskellige omslag til begge oplag - eller der har været trykt omslag nok
(af begge slags!?) til et nyt trykoplag af bogen.
  • De la terre à la lune, Grafisk Forlag, Easy Readers, 1970, 93 sider. Ill.: Oskar Jørgensen. 2. udg 1987, 3. udg 2004.

1970

 
1987

  • Le tour du monde en quatre-vingts jours, Aschehough/Alinea 2000, Easy readers - lectures faciles B,  93 sider, Illustrations: Per Illum. Maquette: Mette Plesner. Redigeret af Christiane Stéfanopoli. Tryk: Sangill Grafisk Produktion, Holme Olstrup. Størrelse:  114 x 189 mm. ISBN 87 - 23 - 90231 - 0


  • Jorden rundt i 80 dage, Aschehough (Easy readers, lette klassikere) 2001, 104 sider. Ov ersættelse ved Flemming Lundahl, Illustrationer af  Per Illum.