Danske Jules Verne-forlag:

Illustrerede Klassikere (Forlaget I.K), 1955 - 1970
Williams Forlag, 1970 - 1975
Serieforlaget,
2006 - 2008De illustrerede klassikere går tilbage til 1941, hvor A. L. Kanter skabte Classic Comics, der i 1947 blev til Classic Illustrated. I Danmark blev serien introduceret i 1955 af det engelske forlag Thorpe & Porter.  Den danske fileal fik navnet Illustrerede Klassikere eller blot Forlaget I.K. I 1970 skiftede man navn til det mere internationale  Williams Forlag. 

Frem til 1976 blev der udgivet i alt 227 numre, hvoraf 12 er af Jules Verne. Verne er den forfatter, der udgives flest romaner af i serien. De første ca. 161 udgives i flere oplag, der kan skelnes ved hjælp af listen over øvrige klassikere. Hefterne er på 52 sider og indeholder ofte en side om forfatteren. Vi har her den eneste danske udgave af Roburs fortsættelse  Verdens behersker.   Desuden genudgiver forlaget 65 numre som Stjerneklassikere (1969 - 1974) og andre serier som Eventyrserien  (132 numre, 1957 - 1967) og Verden i tekst og billeder (34 numre, 1959 - 1963)  og Illustrerede Klassikere, ekstranummer (11 numre, 1958 - 1965). 

Klassikerne udgives i alle de nordiske lande i lidt forskellig numerering. I oversigten nedenfor er angivet numre for de enkelte hefter samt vist eksempler fra de øvrige nordiske lande.

Williams blev købt af Interpresse i 1976 og dette forlag overgik til svenske Bonnier i 1986 for endelig at havne hos Egtmont i 1997. og indgår i dag i Egtmonts Serieforlaget.  Egtmont Serieforlaget A/S  blev oprettet i 1982 og udgiver især Anders And, men også et væld af andre serier .

Egtmont Serieforlaget udgav 2006 - 2008 de første 48 klassikere i 12 dyre, indbundne bøger.A. Illustrerede Klassikere over romaner af Jules Verne 1955 - 1975.

I følgende oversigt er også nævnt de tilsverende numre i de øvrige nordiske lande.

  • IK nr. 2 "Rejsen til Månen" (sv: 2, no: 65, isl.: 2). Tegner A. A. Blum (også forsiden), oprindelig  From the Earth to the Moon, Clas. Ill. nr 105, marts 1953.
1. opl. 1955 (reklame for nr. 1-16 på bagside)
2. opl. 1959 (reklame for nr. 1 - 82 på bagside)
3. opl. 1962 (reklame for nr. 1 - 150 på bagside) 

      
 
  •  IK nr. 20 "En verdensomsejling under havet" (sv: 20, no: 9, isl. 20). Tegner H. C. Kiefer
1. opl. 1956 (reklame for nr. 1 - 32 på bagside)
2. opl. 1960 (reklame for nr. 1 - 103 på bagside)
3. opl. 1963 (reklame for nr. 1 - 163 på bagside)
4. opl. 1966 (reklame for nr. 1 - 188 på bagside)

IK nr. 21 "Den hemmelighedsfulde ø" (sv: 21, no: 67, isl. 21). Tegnere: R. H. Webb og D. Heames. genfortalt af Manning Stokes. Oprindelig Mysterious Island,  Class. Ill. nr. 34, feb, 1947, forsiden sep. 1957

1. opl. 1956 (reklame på cover: "Hidtil udkommet IK nr. 1-21. 
Derefter følger IK nr. 22-32")
2. opl. 1959 (reklame for nr. 1 - 82 på bagside)
3. opl. 1962 (reklame for nr. 1 - 147 på bagside)
4. opl. 1966 (reklame for nr. 1 - 188 på bagside)

IK nr. 44 "Rejsen til jordens indre" (sv: 44, no: 32, fin: 20 ). Tegner: N. Nodel.

1. opl. 1957 (reklame for nr. 1 - 46 på bagside)
2. opl. 1961 (reklame for nr. 1 - 141 på bagside)

IK nr. 48 "Jorden rundt i 80 dage" (sv: 48, no: 36). Tegner H. C. Kiefer.

1. opl. 1958 (reklame for nr. 1 - 50 på bagside)
2. opl. 1959 (reklame for nr. 1 - 76 på bagside)
3. opl. 1960 (reklame for nr. 1 - 105 på bagside)
4. opl. 1962 (reklame for nr. 1 - 151 på bagside)
5. opl. 1966 (reklame for nr. 1 - 188 på bagside. 
På inderside af cover reklame for "Gøg og Gokke")
6. opl. 1966 (reklame for nr. 1 - 188 på bagside. 
På inderside af cover reklame for "Rumfamilien Robinson")

IK nr. 87 "Fanget af en komet"  (Hector Servadac). (sv: 87, no: 73, fin: 49). tegner: G. McCann.

1. opl. 1959 (reklame for nr. 1 - 87 på bagside)
2. opl. 1962 (reklame for nr. 1 - 147 på bagside)
3. opl. 1966 (reklame for nr. 1 - 188 på bagside)

IK nr. 105 "Zarens kurer" (sv: 105, no: 92). Tegner: A. L. Hicks (også forsiden). Fortalt af Pat Adam . oprindelig Michael Strogoff, Clas. Ill. nr 28, jan. 1954.

1. opl. 1960 (reklame for nr. 1 - 105 + 106)
2. opl. 1966 (reklame for nr. 1 - 188 på bagside)


IK nr. 129 "Robur. Luftens erobrer" (sv: 129, no: 116, fin: 88). Tegner: D. Perlin.

1. opl. 1961 (reklame for nr. 1 - 127)

IK nr. 136 "Verdens behersker" (sv: 136, no: 123. fin: 95). tegner: G. Morrow.

1. opl. 1961 (reklame for nr. 1 - 136 på bagside)

IK nr. 146 "Mellem tigre og forrædere" (Det rullende hus). (sv: 146, no: 133). Tegner: N. Nodel.

1. opl. 1962 (reklame for nr. 1 - 146 på bagside)

IK nr. 216 "Byen i træerne" (sv: 217, no: 210). Tegner: ?

1. opl. 1973

IK nr. 224 "Den flydende ø" (Fra det nordligste Amerika, Le pays des fourrures)Tegner: ?

(sv: 225, no: 218)

1. opl. 1975.


B. Stjerneklassikere 1969 - 1974.

  • En verdensomsejling under havet (2)
  • Jorden rundt i 80 dage (9)
  • Fanget af en komet (14)
  • Den hemmelighedsfulde ø (19)
  • Rejsen til månen (40)
  • Zarens kurer (62)
   

   


C.  Egtmont Serieforlaget: Illustrerede Klassikere, bøger 1 - 12  2006 - 2008.

De 12 bind indeholder hver fire af de Illustrerede Klassikere. dvs. de første 48 numre, hvoraf  5 er efter Jules Vernes romaner. Hvert bind indeholder udover kopier af de fire hefter desuden grundige baggrundsartikler med masser af billedstof .  Baggrundsmaterialet er hovedsaglig skrevet af Anders Hjorth-Jørgensen og norske eksperter. I Norge er der udsendt 15 bind i den tilsvarende serie.

Bind 1. 2006 med bl.a. Rejsen til månen (5. danske udgave).Egtmont Serieforlaget 2006. Redaktion: Anders Hjorth-Jørgensen og Michael G. Nielsen. Tryk: Gummerus Printing, Finland. I alt 224 sider.  ISBN 87 7679 252 2.

Supplement:  artikel om IKs historie (af A. H-J),  om Vernes "Ekstraordinære rejser", der bl.a. citerer Verneportalen (A. H-J),
om tegneren og oversætteren samt danske bogudgaver .

Bind 5. 2007 med bl.a. En verdensomsejling under havet (6. danske udgave).Egtmont Serieforlaget 2007. Redaktion: Anders Hjorth-Jørgensen og Michael G. Nielsen. Tryk: Gummerus Printing, Finland. I alt 224 sider.  ISBN 978 87 7679 259 6.

Supplement: Artikel om Verne af Hanne Innsedt (Norge), side med 7 forskellige forsider og Hjoth-Jørgensens omtale af filmatiseringer af VUH.

Bind 6. 2007 med bl.a. Den hemmelighedsfulde ø (6. danske udgave).Egtmont Serieforlaget 2007. Redaktion: Anders Hjorth-Jørgensen og Michael G. Nielsen. Tryk: Gummerus Printing, Finland. I alt 224 sider.  ISBN 978 87 7679 260 2.

Supplement: artikel om A. Blum (H. W. Isachsen/ A. H-J),  om Kaptajn Nemo og R. H. Webb (A. H-J),  4 originale sider, der ikke er med i den danske udgave., forsiden fra førsteudgaven.

Bind 11. 2008 med bl.a. Rejsen til jordens indre  (3. danske udgave).Egtmont Serieforlaget 2008. Redaktion: Anders Hjorth-Jørgensen og Michael G. Nielsen. Tryk: Gummerus Printing, Finland. I alt 224 sider.  ISBN 978 87 7679 470 5.

Supplement:  Artikel om "rejsen til det indre2 af Niels Nordberg (Norge), side med 7 forskellige forsider og oplysninger om førsteudagven og tegner, side med Rious tegninger, artikel af A. Hjorth-Jørgensen omP.I.Bs bud på illustrerede klassikere  (P.I.B. = pressens illustrations bureau). Bind 12 2008 med bl.a. Jorden rundt i 80 dage (8. danske udgave).Egtmont Serieforlaget 2008. Redaktion: Anders Hjorth-Jørgensen og Michael G. Nielsen. Tryk: Gummerus Printing, Finland. I alt 224 sider.  ISBN 978 87 7679 471 2.

Supplement: artikel om Phileas Fogg, den store turist (Nils Nordberg), om heftets historie med 7 forskellige forsider, om Henry Kiefer (A. H-J), om ekstranumrene (A. H-J)

D. Eksempler på Klassikere fra de øvrige nordiske lande.

I Norge blev de første 9 udsendt med alternative forsider i første udgaven. Her vist begge forsider for En verdensomsejling. Se iøvrigt under de enkelte landes bibliografier.

     

       
Øverst 3 norske eksempler. Derunder Sverige, Island og Finland.

E.  To af de manglende sider fra Den hemmelighedsfulde ø.

Fra  Illustrerede Klassikere bog 6.