Danske Jules Verne-forlag:

Kunstforlaget "Danmark" (1913).Om forlaget:

Kunstforlaget "Danmark" blev grundlagt af  Heinrich Mathiasen i 1908.

Forlaget blev drevet som postordreforretning uden forbindelse med den regulære boghandel. En journalist kaldte ironisk Mathiasen for "bøgernes Napoleon". F. eks. udsendte han i 1913 (året for Jules Verne serien) 2.645.000 bøger!!
Grundlaget for succes´en var dels, at han undgik boghandleravancen ved at sælge direkte til læserne, dels at han benyttede forholdsvis ringe papir til trykningen, benyttede billige bogtrykkere og fik indbundet bøgerne til en billig pris. Han tilbød de uindbundne bøger gratis, men tilbød de samme indbundne til en merpris, hvilket fik kunderne til at købe de indbundne. Han annoncerede flittigt i dags- og ugepressen bl. a. i Chr. Erichsens "Hus og Hjem", "Berlingske Tidende" og "Politiken". Samtidig fik han et stort marked i Norge. Forlaget blev (forgæves) forsøgt bekæmpet af de øvrige forlag - bl. a. Gyldendal, som tilsidst måtte overgive sig og begyndte at udsende deres egne "billigbogsserier". Forlaget nærmest eksploderer omkring 1913, hvorefter det synes at forsvinde omkring 1915. (Kilde:  Harald Ilsøe : "Fund og forskning", Bind 45, 2006, s. 107-171 om "De billige bøgers indtog i Dansk boghandel 1908-1018". Her behandles "Kunstforlaget Danmark" på siderne 147-157).

Forlaget udsender i 1913 en serie af Jules Vernes romaner på 10 bind, der blev trykt i et oplag på 70.000 bind (altså væsentligt flere end næsten alle andre udgaver der kendes - undtagelsen kunne være Chr. Erichsens fra "Børnenes Bogsamling").


Jules Verne-udgaver fra Kunstforlaget "Danmark":
  • 1: Fem Uger i Ballon, 223 sider, ill = Riou .
  • 2: Den hemmelighedsfulde Ø 1,192 sider, ill = Férat
  • 3: Den hemmelighedsfulde Ø 2 + Det sorte Indien, 44 + 144 sider, ill = Férat.
  • 4: Jorden rundt i 80 Dage, 216 sider, ill = Neuville og Benett.
  • 5: Kaptajn Grants Børn, 284 sider, ill. = Riou.
  • 6: Kaptajnen på 15 Aar, 224 sider, ill. = Meyer
  • 7: Rejsen til Maanen, 199 sider, ill. = Montaut, Neuville og Bayard.
  • 8: Det rullende Hus, 208 sider, ill. = Benett.
  • 9: Slottet i Karpaterne, 199 sider, ill. = Benett
  • 10: En Verdensomsejling under Havet, 208 sider, ill. = Riou og Neuville.
Alle bind er trykt hos Egtmont H. Petersens Bogtrykkeri i 1913 og måler indbundet 13,6 x 17,8 cm.

Jorden Rundt i 80 Dage benytter Schous oversættelse, men de øvrige bind er originale oversættelser. De samme 10 romaner i samme oversættelse udsendes 1941-46 på Branners Forlag.

Denne serie  er sammen med "I Ledige Timer" den første i Danmark, der bringer et stort udvalg af de originale franske illustrationer. Hvert bind har 11 af de originale illustrationer, hvoraf én er farvelagt og indsat forrest i hvert bind.

Indbinding, forsider og andre detaljer:

De ti bind findes heftet (meget sjældne) med en af illustrationerne på forsiden eller indbundet i Bordeaux-rød komponeret helshirting med guldtryk på forpermen, sort tryk på ryggen og blindtrykt medaillon på bagpermen med forlagets initialer "FD".Desværre er det vanskeligt at gengive forsidetegningen i guldtryk  korrekt, men i lysere gengivelse ser de således ud:De 10 bind set fra ryggen:


Forsatsen med forlagets monogram og blomsterranker:


Bagsidens madaljon:"Autoriseret dansk Udgave" ?

I hvert bind står

Eneste af Jules Verne autoriserede danske Udg., forsynet med de originale franske tegninger.  

At dette kan skrives 8 år efter Vernes død er jo noget af en påstand. Der findes dog et brev fra 1913, der (muligvis) drejer sig om illustrationerne til Kunstforlagets 10 romaner.

Det femte og sidste bind af brevene mellem Verne og forlæggeren udkom i 2006. Louis-Jules Hetzel blandede sig ikke meget i romanernes indhold, så mange af brevene fra perioden 1897 - 1905 er ganske korte og mange handler om regnskabet (den faldende indtjening) og en række bøger, som Verne skal have sendt til venner og bekendte. Da sønnen overtager i 1905 kommer der mere kød på brevene. Omskrivningen og udgivelsen af de sidste bøger kræver lidt mere brevveksling.

Her en kopi af brevet fra den 16. maj 1913 fra bogen med den lange titel ”Correspondance Inédite de Jules et Michel Verne avec l’éditeur Louis-Jules Hetzel 1886-1914, tome II 1897-1914” af O.Dumas, V. Dehs og P. Gondolo della Riva på forlaget Slatkine, Geneve 2006. Omtalen af Danmark er lidt af et særsyn, for bøgerne er udgivet i mange lande, og disse udgivelser omtales aldrig i brevvekslingen. En sjov ting at henvendelsen fra Danmark dukker op en passant. Og det er interessant, at de 10 nævnte romaner netop er de 10, der udsendes af Kunstforlaget i 1913.


Reklamemærker for forlaget:

Vernemærket har nummer 103 og er tegnet af Th. Iversen, der også kendes fra de 3 sidste bind af Jespersens 12 bindserie. Det andet mærke er for forlagets lige så populære udgave af Kaptajn Marryats romaner. Denne serie er ganske magen til Vernebøgerne, hvad gælder udstyr og det komponerede bind  (bortset fra at de er blå).

Fra Per Johan:  Jeg har i alle år hatt en egen kjærlighet for de små røde - de finnes på mange norske antikvariat.
Min sønn har sett dem hjemme siden han var liten, og i Amiens, på utstillingen "Les Enfants du Capitaine Verne" , om forfatterskapets verdens-spredning, var det nettopp Kunstforlaget han så igjen som eneste utstilte skandinaviske JVbokeksemlar  

Et blåt dobbeltbind fra "Kunstforlaget".

Sikkert e
t pænt, lokalt privatbind.  


"Fem Uger i Ballon", "En Verdensomsejling under havet" og "Rejsen til Maanen"  heftede og ubeskårede, så de har ikke været indbundne.
Der er et ensfarvet grønt omslag omkring dem. Dette er forsynet med forfatter og titel såvel på forside som på ryg i fin håndskrift. Forlagets omslag med billede er ikke med. Sikkert hefter, der ikke nåede at få en privat indbinding.