Danske Jules Verne-forlag:

"Nutidens" Forlag 1879.

Ugebladet "Nutiden" blev stiftet af  Rich. Kaufmann, der også kendes som oversætter af bl.a. nogle af Schous romaner. Bladet blev fra 1877 redigeret af  Frederik Wilhelm Møller.  Bladet gik ind i 1890. Det blev udgivet på "Nutidens Forlag", ejet af forlagsboghandler Jacob Erslev (1819 - 1902) og Hoffensberg og Trap. Julius Hoffensberg stiftede i 1874 trykkeriet "Hoffensberg, Jespersen og Trap", der fra 1878 kun hedder "Hoffensberg og Fr. Trap".  Her udgives i 1879 to romaner  af Verne.

  • Under Jorden (= Det sorte Indien),  1879, 62 sider.  I "Nutidens Romanbibliotek" (muligvis føljetonroman ?)


Romanblad udgivet som "Nutidens-Romanbibliotek" , redigeret af Vilhelm Møller og Richard Kaufmann.

Vilhelm Møller , 1846-1904, Richard Kaufmann , 1846-1894.  Vi kender Kaufmann som oversætter af de første 12 Schou-bind..

I første bind af Roman-biblioteket finder vi romanen "Under Jorden"  (Det sorte Indien). . Det kan tænkes, at Kaufmann også har oversat denne roman.  Under Jorden  forekommer på side 8-19, 30-39, 64-72, 90-96, 115-120, 137-144, 160-176.

Tospaltet. Sammen med andre romaner:  Kagepigen, Minen i Djævlesvælget, Karin af Sverig.Manden ved Stranden, Ægteskabslykke.. 1. bind 286 siider, . Hver fjortende dag udkom et hefte med 48 spalter til en pris på 35 øre pr hefte..  Tidsskriftet "Nutiden"  var et illustreret familieblad, der udkom 1876-90. Redigeret af Kaufmann og Møller  1876-84 og af Møller alene 1884-1890.  • Kinfo eller en Kinesers Gjenvordigheder i Kina. Oversat af J. M.  1879 , 244 sider.  
Den sidste kendes i to forskellige indbindinger i flere farver:

     

   


Omtale af "Kinfo" i "Nutiden".

I "Nutiden" fra 21/12 1879 bringes omtale og reklame for "Kinfo - eller en Kinesers Gjenvordigheder ".

Det er jo "Nutiden" selv, der er forlag. 
Reklamen er fra 1879, og der står også 1879 på titelbladet. Den oplysning, vi får, er, at bogen er udsendt i december - altså op til julesalget. Reklamen står Jacob Erslev for, og bogen skal koste 2 Kr. 25 Øre. (Om det er uindbundet eller indbundet fremgår ikke; men mon ikke det er uindbundet?)
Omtale og portræt i "Nutiden".

Tidsskriftet "Nutiden" fra 1879, søndag d. 6. april.

Her blev bragt et stort portræt af Jules Verne - og på næste side var der en omtale af forfatteren.
Portrættet er tegnet af Meyer.