Danske Jules Verne-forlag:

Hans Reitzels Forlag  1991.


Hans Reitzel (1918-2001), dansk bogforlægger. Han etablerede i 1949 sit eget forlag, Hans Reitzels Forlag A/S, som hurtigt markerede sig ved kvalitetsbevidste udgivelser af skønlitteratur, ofte af erotisk art, bl.a. af Henry Miller og Jean Genet, og debatskabende, progressiv psykologisk og pædagogisk litteratur, fx A.S. Neills bøger, Freuds hovedværker og Den lille røde bog for skoleelever (1969). Reitzel, overdrog i 1984 forlaget til Munksgaardgruppen og 1998/99 indgik det i Gyldendalgruppen. Forlaget  er i dag en del af Gyldendal Akademisk, der desuden omfatter forlagene Munksgaard og Akademica.

Forlaget udgiver i 1991 en lidt speciel teaterversion af Jorden rundt i 80 dage.

  • Jorden Rundt i 80 Dage af Preben Harris og Niels Brunse,  Hans Reitzels forlag  1991 , 146 sider.

Dramatiseret udgave i forbindelse med opførelse på Folketeatret i 1992.