Danske Jules Verne-forlag:

Andreas Schous Forlag (1872 - 1889).

  


Om forlaget:

Den forlagsboghandler, der introducerede Jules Verne med bogudgivelser på det danske marked i 1872, var Ferdinand Andreas Valdemar Schou (1829 - 1889). 

I 1857 overtog han Wøldikes boghandel og omdøbte den til Andr. Schous Forlag. Han kastede sig hurtigt over udgivelsen af moderne udenlandske forfattere herunder de franske Balzac, Zola og altså Jules Verne. Også danske forfattere som Herman Bang og Pontoppidan blev udgivet af Schou, inden de blev lokket over til Gyldendal. Schou fortsatte arbejdet med forlaget indtil 1. januar 1889, hvor han overdrog det til Thorvald Christian Kapel og Jacob Henrik Mansa, og samme år døde han. I 1891 udtrådte Mansa, og Schous søn Christian Schou trådte ind i stedet. Navnet førtes videre indtil forlaget i 1909 indgik J. L. Lybechers Forlag.


Jules Verne-udgaver fra Andr. Schous Forlag:
 1. En Verdensomsejling under Havet. Første del. Oversættelse efter den franske Originals 5te Oplag.1872. 289 sider. Med 1 sides indledning om JV. Tryk: G. S. Wibes Bogtrykkeri. *)
 2. En Verdensomsejling under Havet. Anden del.Oversættelse efter den franske Originals 5te Oplag.1872. 319 sider. Tryk: G. S. Wibes Bogtrykkeri. *)
 3. Rundt om Jorden i 80 Dage.Oversættelse fra Fransk. 3,1: 1873 (292 sider, J. Cohens bogtrykkeri). 3,2: 1875  (253 sider, Sally B. Salomons Tryk).  3,3: 1877 (255 s, Græbes Bogtrykkeri). 3,4: 1884  (248 s, J. Cohens bogtrykkeri).*),
 4. Fem Uger i Ballon.Oversættelse efter den 23de, af det franske Akademi prisbelønnede Udgave. 4,1: 1874 (304 s, Græbes Bogtrykkeri), 4,2: 1883  (233 s, I Cohens Bogtrykkeri).*)
 5. Kaptajn Hatteras Eventyr paa en Nordpolsexpedition I: Englænderne ved Nordpolen. 1875 , 291 sider. Tryk: Græbes Bogtrykkeri. *)
 6. Kaptajn Hatteras Eventyr paa en Nordpolsexpedition II: Isørkenen. 1875 ,  284 sider. Tryk. Græbes Bogtrykkeri. *)
 7. Mindre Fortællinger I: Doktor Ox,  Blokadebryderne,  Et Drama i Luften,  Mester Zacharius .1876 , 271 sider.Tryk: Græbes Bogtrykkeri. *) 
 8. Mindre Fortællinger II:  En svømmende By,  En Overvindring i Isen. En Bestigelse af Mont-Blanc (af Paul Verne).1876 , 300 sider. Tryk. Græbes Bogtrykkeri. *)
 9. Rejsen til Maanen I . Fra Jorden til Maanen. Direkte Overfart i 97 Timer og 20 Minutter.1876,   221 sider. Tryk: Græbes Bogtrykkeri.*)   
 10. Rejsen til Maanen  II. Omkring Maanen.1876 , 237 sider. trytk: Græbes Bogtrykkeri. *)
 11. Czarens Kureer. Rejseeventyr fra Moskou til Irkutsk.1877 , 427 sider.Tryk: Græbes Bogtrykkeri. *)
 12. Paa Opmaaling i Sydafrika.Ved J. P. V. Petersen. 1878 , 285 sider. Tryk: Græbes Bogtrykkeri.
 13. Kaptajn Grants Børn. En Rejse omkring Jorden. Oversat efter den franske Originals 13de Udgave. 1879 , 530 sider.Tryk: I Cohens Bogtrykkeri *) 
 14. Kaptajnen på femten Aar. Oversættelse efter den franske Originals 16de Oplag.1880 , 400 sider. Tryk: J. Cohens Bogtrykkeri. *)
 15. Det rullende Hus.Efter den franske Originals tiende Udgave.1881, 399 sider. Tryk: J. Cohens Bogtrykkeri.
 16. Ved Amazonfloden.Oversat efter den franske Originals 20. Oplag.1882 , 322 sider. Tryk. J. Cohens Bogtrykkeri.
 17. Hector Servadac. Rejse gjennem Verdensrummet. Efter Originalens 17de Oplag. 1883 , 424 sider.. J. Cohens Bogtrykkeri.
 18. Keraban Stivnakke. Rejse fra Konstantinopel til Skutari rundt om det sorte Hav. 1884 , 386 sider. Tryk: J. Cohens Bogtrykkeri.
 19. Sydstjernen og Diamanternes Land.1885 , 214 sider. Tryk: J. Cohens Bogtrykkeri. 
 20. Matthias Sandorf. Paa Dansk ved  J. Gøtzsche. 1886 , 255 sider. Tryk: J. Cohens Bogtrykkeri.
 21. Matthias Sandorfs Hævn. Paa Dansk ved J. Gøtzsche. 1887 , 240 sider. Tryk: J. Cohens Bogtrykkeri.  
 22. Nord mod Syd. Paa Dansk ved J. Gøtzsche. 1888 , 297 sider. Tryk: J. Cohens Bogtrykkeri.
 23. Nr. 9672. Fortælling fra Norge.  Doktor Hjerteløs.  Gil Braltar . Oversat af  O. P. Ritto, 1888 , 175 sider. Tryk: Laur. Madsens Bogtrykkeri. 
 24. To Aars Ferie. Paa Dansk ved  J. Gøtzsche. 1889 , 249 sider + 2 sider oversigt over hele serien med priser. Tryk. J. Cohens Bogtrykkeri.
De indbundne udgaver måler ca. 116 x  175 mm.
  *) Susanne Vebel angiver uden kilde Rich. Kaufmann  som oversætter af disse titler. Det fremgår ikke af bøgerne, men oplysningen stammer fra Erland Munch-Petersen: "Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de gemanske og romanske sprog" 1976.
      
  Indbinding, forsider og andre detaljer:


  A. De indbundne udgaver.

  Bøgerne kom som uindbundne eller indbundet i to forskellige forlagsindbindinger. Den ældste er en beskeden helshirtingsindbinding, der benyttes fra 1872-1875 ("1872-indbindingen"),

  Den mest almindelige indbinding er forlagets "elegante indbinding": komponerede bind med guldtryk, "1876-indbindingen". Om denne indbinding skriver Schou i "Nordisk Boghandlertidende" i 1876: Til Jules Vernes Værker har jeg ladet componere et nyt pragtfuldt Bind, der første gang vil blive anvendt til "Mindre Fortællinger I-II" og til "Rejsen til Maanen". 

  En Verdensomsejling, Kaptajn Hatteras, Rejsen til Maanen og Mindre Fortællinger indbindes hver i eet bind, så den samlede udgave i komponerede bind er på 20 bind. I sidste bind To Aars Ferie er medtaget en oversigt over alle 24 bind herunder priser (1,50 til 8 kr), der viser, at disse romaner har været særdeles kostbare efter datiden forhold .

  Farverne for begge indbindinger kan variere også for samme roman og udgave. Man kan også finde de første bind i den komponerede indbinding. 

  Herunder er vist de 20 bind i 1876-indbindingen i forskellige farver. Klik på billedet for at se bindet i større forstørrelse samt alle kendte farvevarianter, forsidetegninger og 1872 indbindinger for de første bind. Samlingen i "Schou-galleriet" indeholder ca. 200 forskellige eksempler på Schouudgaver. 
  Farvevarianter af de komponerede Schou-bind.

  Schouudgaverne findes i mange farver, der går igen for stort set alle romaner. De første 5 bind findes også i den gamle "1872" indbinding, men efter at det nye bind er komponeret, synes pricippet at være, at titlen først er trykt efterhånden, når man havde behov for det, eller muligvis efter bestilling af en speciel farve.  Om bogbinderne og forsatspapiret:

   Nogle af de første romaner er med "Beuchel-bind" med brunt forsatspapir samt et lille, fint bogbindermærke 

  Bogbindermærke fra Rejsen til Maanen 1876:

  Det røde Beuchelmærke

  Typisk forsats-papir for de senere bind:  Der er kendt 18 forskellige eksempler på forsatspapir, se  
  "Forsats-papir-galleriet"


  Om bagsiderne for de komponerede bind:


  Der er en del varianter. Det mest almindelige er bind med en "Schou-sløjfe", og for de senere indbindinger en  medaljon.  Der er også eksemplarer uden sløjfe eller medaljon.
  Bagsiden er omrandet med riller i blindtryk. Her er der to riller frem til 1882, hvorefter der er 3.  Rilleskiftet sker midt i Amazon, der kan findes med begge rilletyper.

  Man kan følge ejerskiftene og dermed, hvornår et bind er bundet ind ved hjælp af bagsiden. En udgave af En Verdensomsejling kan godt være trykt i 1872 og først indbundet i 1889.

  Schou-sløjfen: Sløjfen med "ANDR. SCHOUS FORLAG". Dette benyttes både på 1872 og 1876 indbindingen af JV-romanerne. De første bind er dog uden bagsidepræg.

  Sløjfen erstattes af en medaillon med et årstal, der viser, at forlaget skifter medejere med årstallet for deres indtræden i forlaget samt deres forbogstaver. Denne medaillon benyttes både på titelbladet inde i bogen og på bindets bagside. Der forekommer to forskellige medailloner.  (klik på de to medaljoner for at se dem i bedre forstørrelse)

  1889 medaljon JHM + TCK + 1857 + 1889 (Jacob Henrik Mansa + Thorvald Christian Kapel):  1891 medaljon:  CS + TK + 1857 + 1891. (Christian Schou + Thorvald Kapel). 

  Omvendte tryk: På enkelte bind ses et omvendt tryk: titelfeltets baggrund er som resten af bindet, medens selve titlen er i guld.

         

  To slags shirting.

  shirting er tætvævet bomuldsstof, der er meget anvendt til bogbind. Overfladen kan være med et præget mønster som for de komponerede bind. Halvshirting betegner, at kun bogens ryg er i shirting.

  Der kendes to slags shirting for Schoubind: den prikkede (sjældent) og den ternede (den almindelige). Her er vist de få kendte eksempler på prikket shirting og et enkelt vævet


     
  B. De uindbundne udgaver.


  3. oplag af Jorden rundt (1877) er også udsendt i 4 hæfter á 50 øre.

  Dette fremgår bl.a. af følgende omtale fra "Nær og fjern", september 1877:
  Med Kaptajn Hatteras gik Schou ligeledes over  til at forsyne de uindbundne bind med smukke forsidetegninger, der desværre er meget sjældne. Forsiderne er som ofte ikke medtaget i udgaverne i privatbind.

  Herunder 16 kendte forsider, der alle kan ses i større udgave i "Schou-galleriet". De to Hatterasbind er også link til gengivelse i meget stor størrelse.

  Indtil for nylig var det uklart, hvorfra Schou havde illustrationerne, men på hjemmesiden for den tyske Jules-Verne-Club er forsiderne fra de uindbundne Hartleben-udgaver nu dukket op.  Ved sammenligning viser det sig, at de fleste af Schous forsider er direkte kopier fra den samtidige tyske udgave (eller omvendt) . Som eksempel kan vi se på Det rullende Hus,  der udkommer hos Schou i 1881 og hos Hartleben i 1882 (Das Dampfhaus):

       

  At der er tale om dygtigt udførte kopier ses ved sammenligning af følgende detalje. Det er den danske version til venstre.

     

  Der er dog også forsider, hvor den danske er helt forskellige fra den tyske.

  Om lithografer, som har fremstillet trykkene af forsidetegningerne:

  På de 2 heftede bind af Mindre Fortællinger er nederst trykt: Th. Berghs Lith. Inst.  Der er tale om litografen Theodor Bergh.

  I Weilbachs Kunstnerleksikon skrives bl.a om Bergh:
  Bergh, Christian Theodor, 1830-1907, litograf. 1854 grundlagde han Th. Berghs lithografiske Inst. i København, der eksisterede til 1895. Af hans Litografier efter Kunstneres Værker kan nævnes 111 til Liebenbergs udg. af Holbergs Peder Paars efter Marstrands tegninger (1863) samt efter samme kunstner 16 blade til Don Quixote; han har desuden litograferet efter tegninger af Vilh. Pedersen, Carl Bøgh og Constantin Hansen. 

  På de heftede bind af Kaptajnen paa femten Aar og alle følgende står nederst: Chr. J. Catos lith. Etabl.(Kiöbenhavn).  Der skrives ikke om Cato i Weilbach.

  Et bind fra Andreas Schou 1880: Antigonos af den næsten ukendte danske nobelpristager Karl Gjellerup. Den smukke forside er i præcis samme stil som de kendte forsider til Schous Verneudgaver, og denne er også trykt hos Chr. J Catos lith. Etabl, som de fleste af de kendte Verneforsider.  Trykkeriet Chr. J. Cato blev stiftet i 1869.

   
  Om Jules Vernes indtog på det danske bogmarked.

  Som nævnt introducerer Schou allerede i 1872 Jules Verne på det danske bogmarked. Tidligere var der kommet et par noveller i "Illustreret Folkeblad" i 1857, men på bogform er den første udgivelse tobindsudgaven af  En Verdensomsejling  under Havet.

  I første bind er medtaget et forord om forfatteren. Det hævdes, at værkerne ikke er romaner, men bibringer den moderne ungdom et omfattende fond af kundskaber. 

  Forord til Jules Vernes første udgivelse i Danmark i bogform:


  Om at samle på Schou-udgaver.

  De uindbundne Schou-bind med forsidetegninger er meget sjældne. Man kan være heldig at finde forsidetegningen bevaret i privatbind, men ellers er det mest almindelige desværre privatbind med skindryg og uden tegning. De er til gengæld ikke umulige at finde, så oplagene for de 23 bind må have været betydelige. Følgende billeder viser eksempler på heldigt overlevede Schoubind. Skulle nogen være i besiddelse af Schou-udgaver med forsidetegning eller farvevarianter, der savnes i vores galleri, vil vi altid være meget taknemmelige for en kopi.


  Tre privatbind af samme roman, samt et særdeles sjældent eksemplar, som Niels Raasthøj har været så venlig at låne os, i en primitiv papindbinding,  men med den sjældne tegning. Nedenunder er vist endnu to bind fra Niels´samling. "En Verdensomsejling" har bevaret den originale forside fra den uindbundne udgave, og dette er det eneste kendte eksemplar af forsiden af den første bogudgave af Verne i Danmark.       

         

  Fra Nils samling:  Et eksemplar af "Det rullende Hus".

    Bogen indeholder foruden den originale forsidetegning også en indskrift, der viser at den har cirkuleret i en læsekreds:


  Fra Henriks samling: En falsk Schou ! Det sorte Indien  fra Ree og Friies, men indbundet i et komponeret Schoubind:

     

  Fra Bjørns samling:  Et sørgeligt eksemplar af "Mindre Fortællinger II", der imidlertid er lidt interessant ved at være et anmeldereksemplar.  Med svag håndskreven skrift står der Til Redaktionen af Berlinske Tid. fra Forlæggeren.

       

  Fra Henriks samling: heftet eksemplar af "5 Uger i Ballon",  2. Oplag 1883  Eksemplaret har fået en noget hård medfart i sit snart 125-årige liv.  Forlagsnavnet er med - og man kan se, at "bambusrammen" er tilstede forneden, men den udtyndes til en streg rundt om billedet.  Bagsiden er identisk med den, vi kender fra "Mindre Fortællinger". 

       

  Fra Allan Jørgensens samling: Privatindbinding af Kaptajn Hatteras i 2 bind, der har bevaret de to forsidetegninger.

  Schou-udgaver i grønt papiromslag med titler håndskrevet på ryggen:  Ubeskårede og aldrig indbundne, og der var ikke forlagsomslag med.
  En forklaring kunne være, at forlagene opbevarede heftet materie, som ventede på indbinding på denne måde. Det er så repræsentanter for restoplag, som på en eller anden måde er kommet i handel når forlaget har opgivet at sælge flere eller er blevet nedlagt.

  Fra Henriks samling:  Da jeg sammenlignede med de andre grønne eksemplarer jeg har, synes jeg at kunne skelne en nuanceforskel.
  Som det måske fremgår af scannet af 3 eksemplarer, så er de 2 jeg havde lidt lysere - lidt varmere i farven.  Som vi tidligere har talt om, har bogbinderen sikkert grebet en ny rulle grøn shirting, som har været indfarvet en anelse mørkere - men den er stadig grøn. (Jeg har kaldt den grålig grøn - det er nok ikke korrekt. Det skal nok være "lidt mørkere grøn").
  I øvrigt var det interessante ved eksemplaret, at det har været i Niels Steensens Kollegiums Bibliotek - og som det fremgår
  er "Udgået fra" det - heldigt, så det altså er ikke et "varmt" eksemplar .  Fra Vernes egen bogsamling.

  I e-tidsskriftet Verniana har Volker Dehs udgivet en fortegnelse over Vernes bogsamling. Her kan man bl. a. se, at han havde en del Schou-udgaver, alle fra før 1881. Her har vi måske en liste over de bind, Verne købte, da han besøgte København anden gang.

  Jeg mener, at Andr. Schou forærede Jules Verne bøgerne i 1881 som en slags kompensation for, at Schou ikke havde betalt copyright til Jules Verne. Står vist i artikel i Illustreret Tidende, hvis jeg husker rigtigt (Henrik). 

  Link til Verniana (et glimrende "tidsskrift" med artikler om Vernes liv og værker) :

   http://jv.gilead.org.il/studies/index.en.html

  Czarens Kureer [Michel Strogoff]. Kjobenhavn : A. Schous 1877, cartonné [BMA <1455126> Maison de Jules Verne]

  Fem Uger i Ballon [Cinq Semaines en ballon]. Kjobenhavn : A. Schous 1872, cartonné [BMA <1456081> Maison de Jules Verne]

  Kaptajn Grants Born [Les Enfants du capitaine Grant]. Kjobenhavn : A Schous 1879, cartonné [BMA <1456089> Maison de Jules Verne]

  Kaptajnen paa temten Aar [Un Capitaine de quinze ans]. Kjobenhavn : A. Schous 1880, cartonné [BMA <1456024> Maison de Jules Verne]

  Paa Opmaaling i Sydafrika [Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l’Afrique australe]. Kjobenhavn : A. Schous 1878, cartonné [BMA <1456025> Maison de Jules Verne]

  Rejsen til Maanen [De la Terre à la Lune]. Kjobenhavn : A. Schous 1876, cartonné [BMA <1456080> Maison de Jules Verne]

  Rundt om Jorden i 80 Dage [Le Tour du monde en quatre-vingts jours]. Kjobenhavn : A. Schous, 3e éd. 1877, cartonné [BMA <1450084> Maison de Jules Verne]

  En Verdensomsejling under Havet [Vingt mille lieues sous les mers], vol. 1. Kjobenhavn : A. Schous 1872, cartonné [BMA <1456079> Maison de Jules Verne]

  Danmark - Norge.  

  Frem til omkring 1920 er der fri ombyttelighed mellem norske og danske forlag.  Således udsendes de to berømte Verneromaner Den hemmelighedsfulde Ø (Cammermeyer 1876) og  Rejsen til Jordens indre  (Steensballe 1873) ikke på Schous Forlag, fordi de udgives i Norge. Omvendt findes der fra før 1920 ikke særlig mange Verneudgivelser på norsk, fordi bl.a. Schous udgaver har været handlet i Norge. 

  Fra Per Johans samling: Et eksemplar af den første Schou-roman fra et norsk bibliotek.

  Annoncer mm. for Schou:

  Annonce fra tidsskriftet "Nær og Fjern", 3. december 1876:

  Og i "1ste Tillæg til Berlingske politiske og Avertissementstidende fra "Løverdag Morgen den 7. April 1883" findes på s 2 en stor annonce fra Boghandler V. Pio, hvor man bl. a. reklamerer for:

  Boghandlerkataloger med Schou- og andre Verneudgivelser.

  3 antikvarboghandlerkataloger fra 1912-13:

  2 fra Jarlers antikvariat og 1 fra Grubb´s. I alle 3 var Jules Verne bøger til salg.  

  Hos Jarler var det dels Bojesen/Gyldendal i 3-bindsudgaven i komp. bind til 10 kr. - senere nedsat til 7,75 (!!), dels Jespersen udgaver til 1,50 kr. stk. eller 6 titler i et bind til 3,25 kr. og endelig Jordens Opdagelseshistorie bind I-II til 1,50 kr. stk. indbundet. 

  (Et røverkøb !)

  Hos Grubb er der 8 Schou udgaver - de fleste i komp. bind. de sælges fra 1,50 - 4,00 kr. stykket. En pæn nedsættelse i forhold til Schous oprindelige priser.

  Titlerne er: Czarens Kureer, Fem Uger i Ballon (1884), Kaptajn Grants Børn, Keraban Stivnakke, Nord mod Syd, Paa Opmaaling i Sydafrika, Rundt om Jorden i 80 Dage (1884) og Sydstjernen. Ved de fleste - men ikke alle - skrives, at de er udsolgt i boghandlen.

  Undtagelserne er "Nord mod Syd" og "Rundt om Jorden" - de er altså stadig i boghandlen 25-29 år efter udgivelsen, hvis man skal tro Grubb!!

  En rejseskildring i Vernes fodspor fra Andr. Schous Forlag:

  Nellie Bly: Min Rejse omkring Jorden i 72 Dage. Oversat af N. Boas, Andr. Schous Forlag, Kjøbenhavn 1890..

  se under diverse rejser Jorden rundt:  Nellie Bly