Danske Jules Verne-forlag:

Skanderborg Amts-Avis 1876 - 1880.
Skanderborg Amtsavis har som så mange andre af de lokale aviser føljetonromaner i slutningen af 1800-tallet.  Vi kender 2:

  • Jorden rundt i 80 Dage. Oversat til "Skanderborg Amts-Avis". Skanderborg Amtsbogtrykkeri ved C.A. Meyer. 1876. 279 s.   • Kaptajn Grant. Rejse omkring Jorden.  Del 1 - 3.  1879 - 1880. Føljetontryk. O. H. Jørgensens Bogtrykkeri, Skanderborg.  171, 148 og 167 sider.
  • Fem Uger i Ballon. 1880. Oversat af V.B. "Her efter Hs Fbl"  (Horsens Folkeblad). 279 sider

Om Skanderborgudgaven af Jorden rundt  (erhvervet af Nils, juni 2009)

Det er en helt anden oversættelse end Schou, så mon ikke denne er anvendt til flere af føljetonromanerne.
 
Tjeneren blev fyret "fordi denne havde bragt ham Barbervand, der holdt fireogfirsindstyve i Stedet for seks og firsindstyve Grader Fahrenheit."
 
Passepartouts ur viste "Elleve og to og tyve Minutter", og blev i dette øjeblik, "Klokken elleve og ni og tyve Minutter Formiddag" ansat.
 
Der blev stjålet 105.000 pund i banknoter.
 
Alt i alt en fin bog, gulnet og med duft af hengemthed, men med pæne sider.
 

Om Skanderborgudgaven af Fem uger i Ballon (Nils april 2010).Både Randeres udgaven fra 1877 og denne fra 1880 nævner V.B. som oversætter.  
Komentaren i den sidste er "Her efter Hs. Fbl". Det kan være Horsens Folkeblad, der har haft den lidt tidligere.

Oversættelsen er næsten ens i de to udgaver. Det er petitesser, der adskiller dem, dog er indholdsforetgnelsen sparet væk i Skanderborg.
To andre Skanderborg ændringer fra andet kapitel:
Fra udklippet i Daily Telegraph er det latinske udtryk "fontes Nili quaerere" udeladt
Ordstillingen ændres af og til: En spøgefuld Artikel optoges i Genf i Februar-Nummeret af "Bulletin de la Société Géographique" bliver til: En spøgefuld Artikel optoges i Februar-Nummeret af "Bulletin de la société géographique i Genf.
Skanderborg sætter lidt flere ord med små bogstaver

Første tekstside (side 3) og de sidste to sider, side 278 og 279 - bemærk trykfejlen med side 270.
 
Skanderborg udgaven fylder ca. 20 sider mere end Randers udgaven. Begge udgaver har samme højde, men Randers udgaven er 1 cm bredere i papiret og den trykte linie to cm længere.
 
Som bonus rummer bogen to andre Skanderborg føljetoner, Småfortællinger fra 1881: Søren Øris & Kompagni af Knud Skytte, 64 sider og Forpagteren på Høgholt fra 1884 af A. Kielberg på 220 sider (Eftertryk forbydes).