Danske Jules Verne-forlag:

Systime 1983 - 2001.

Forlaget Systime blev  etableret  i 1980 og var fra starten baseret på ideer om alternative forfatterkontrakter og direkte salg til skoler.  I 1995 blev 50% af aktiekapitalen købt af forlaget Gad, der i 2000 overtog den fulde aktiebeholdning. I 2004 overgik Systime til at blive et selvstændigt aktieselskab under Gyldendal.

På Systime hhv. Systime/Gad er udgivet to lærebøger med lidt Verne.

Ole Ravn: Science Fiction, Systime 1983 .  285 sider. ISBN 87 7351 113 7.  Tryk. KN-Offset, Herning.

heri:  et uddrag af Rejsen til Månen (blandede uddrag fra anden del  i Hernovs oversættelse). 
Bogen rummer også fem arbejdsspørgmål til Rejsen til Månen samt en introduktion om Science Fiction., lidt om SFs historie, oversigt over litteratur på dansk om sf. mm.

Else Toft Madsen:  Jules Verne: SCIENCE ET FICTION, Systime/Gad 2001, 75 sider.
heri: en fransk udgave af novellen La journée d'un journaliste américain en 2890 "suppleret med en række tekster, der fortæller historien om de videnskabelige opdagelser og opfindelser, der præger vor tid".