Danske Jules Verne-forlag:
 "Vor Vens" Forlag 1922.

Børnebladet "Vor Ven" udkom på "Danske Læreres Forlag" i Ringe . Senere skiftede forlaget navn til "Vor Vens Forlag", Odense.

I "Vor Ven-Galleriet" er vist alle de  47 bind, der kom i serien (dog ikke bind 14, der endnu ikke er dukket op):

Her er vist forsiden til en årgang af tidsskriftet (4. årg. 1914) hvor man ved nærmere eftersyn kan se en række af titler på de første "Vor Ven"-bøger i stablen, som nissen danser på.

Som det fremgår af følgende annonce fra "Vor Vens Bøger Nr. 5"  fik abonnenter af bladet 5 øres mærker til køb af forlagets bøger. F.eks. kan man i 1911 få Den sidste Mohikaner for 95 øre eller 19 mærker. 


Serien "Vor Vens Bøger" indeholder Kaptajnen på 15 Aar som nummer 22 i 1913.

Her er vist en bagsideannonce for de 22 da udkomne bind.  Det fremgår at bogen også har eksisteret uindbundet, og at den indbundne koster 20 øre mere. Nu er sparemærkerne tilsyneladende forsvundet.


  •  Kaptajnen på 15 Aar , 136 sider,  ("Vor Vens Bøger" nr. 22). 
Bearbejdet af S. T. Thyregod. Illu.: Hansen-Rejstrup (4 stk).
Tryk: Poul Søndergaards Bogtrykkeri, Odense. Format: 17,5x12 cm. 

Der findes 2 forskellige tryk. Der kan skelnes mellem 1. og 2. tryk på titelbladet:

1) Titelbladet på 1. tryk har en trykfejl :  "Bearbejbet af S.T.Thyregod".

2) På titelbladet af 2. tryk er denne trykfejl rettet, så der står: "Bearbejdet af S.T.Thyregod".

Typografien er iøvrigt ændret fra 1. til 2. tryk. 

Hansen-Rejstrups dramatiske billede af hunden Dingo, der bider sig fast i skurken Negoro:

Indbindingsvarianter:

1. tryk: Indb.: Heftet, kartonindb. med shirtingsryg i (mindst) 5 varianter: a) Vinrød uden forfatter og titel på ryg, b) lys grå med forfatter og titel på ryg, c) lys orange med forfatter og titel på ryg, d) grå med titel på ryg og e) med brun ryg. Vist eksempler uden og med bagsidereklame.


Udgaven med den korte udgave af "Vor Ven"s bøger nr. 22 på titelsiden, med en 7 cm. understregning (mod 7,5 cm).

2. tryk: Indb: Heftet, kartonindb. med shirtingsryg i 2 varianter: a) gråblå m. titel på ryg, grøn m. titel på ryg. 

Desuden findes mindst 3 varianter af indbinding:  uden reklame på bagperm, reklame for serien frem til 1913 (til og med bind 22) og endelig med reklame frem til bind 27 (der udkom i 1914) på bagperm. Første tryk er både med og uden reklame. Andet tryk kun med reklame.