Dukketeater, skolescene,
amatørteater.Teaterudgaver (dukketeater) fra Prior/Alfred Jacobsen: Kaptajn Grants Børn, Kejserens Kurer, Jorden rundt i 80 dage (et overfald på Pacifikbanen, Mr. Foggs sejllads). 

"Souflören" nummer 1 1880: indeholder bl.a. teksten til Kaptajn Grants BørnDukkekomedien Kaptajn Grants Børn i 1926 udgave, iscenesat af Suffløren og udgivet hos Prior.
Når jeg sammenligner med 1976 udgaven fra Priors Dukketeatre, så er specielt ottende akt skrevet en del om, slutningen er ændret.
I den gamle udgave bor kaptajn Grant på øen Balker, som også er korrekt efter teaterforestillingen, mens han i den nye udgave bor på øen Tabor.1976-genoptrykket er af den første tekst, som altså ligger før 1926 udgaven.

Dukketeater forestillingen Jorden rundt i 80 dage.
6. oplag fra 1914. Teksten er bearbejdet af Vilhelm Eriksen.
Hæftet rummer de 12 tableauer, Vejledningen til stykket samt 8 sider reklamer for Alfred Jacobsens Danske Teaterdekorationer.
Det er næsten som de reklametillæg, vi finder i de franske oktavudgaver. De mange ark beskrives.
Når jeg sammenligner de ter tekster, jeg har til rådighed, så er der en del forskelle i replikkerne. Ud over 1914 udgaven har jeg Prior udgaven fra 1978 og det fotografiske optryk af 7. tableau - Et indianeroverfald på Pacifikbanen.
Passepartous Drøm er udeladt i den nyere udgave.


Jeg har anskaffet mig en ældre udgave af 

En enkelt sætning fra 6. tableau (7. i indianeroverfaldet)
Fix 1978: Majet fryse massa, majet frost.
Fix 1914: Meket fryse, Massa! - Meket Frost!
Fix (Pacifikbanen): Meket fryse, Massa! - Meket fryse Frost!
Pudsigt med disse rettelser.
Jeg kom forbi Priors hjemmeside, og derfra videre til hjemmesiden  http://www.papirteater.dk/
Her er alle arkene med personer skannet ind.


Sufflørens teksthæfte til Jorden Rundt fra Vilhelm Priors forlag,
7. oplag fra 1923. Det viser vel, at dukketeatret i almindelighed og Jorden Rundt i særdeleshed var populære foreteelser i sin tid, når det er kommet i så mange oplag.


     

"Den lille Regissør, Udgivet af Vilhelm Priors kgl. Hofboghandel, Hovedforhandler af Alfred Jacobsens Danske Teaterdekorationer."Heftet er i A4 format og på 32 s. + omslag. Det er udateret; men iflg. omtalen af "Kaptajn Foggs Sejlads" som nyt kan det dateres til ca. 1916. 
Heftet indeholder vejledninger til at opføre dukketeaterstykkerne - bl. a. en vejledning til at lave rullende bølger (som kan bruges til "Jorden rundt i 80 Dage" og "Kaptajn Foggs Sejlads" samt en vejledning til hele stykket: "Et Indianeroverfald paa Pacifikbanen".

Så nu kan vi - med de rigtige remedier - opføre dette dukketeaterstykke.
En lille brik til historien om Jules Verne og dukketeater i Danmark.

I Lars Erhardt Christiansens IAS Portfolio opgave 3 fra Det Informationsvidenskabelige Akademi har han undersøgt en overraskende oplysning fra netpunkt.dk.

Her optræder en "Jules Verne tekst":

"Grenaderen : dukkekomedie i 1 akt"
BOG: Priors Dukketeatre, ca. 1980. - 9 sider af  Jules Verne


Fra Hanne Nelander fra forlaget Priors Dukketeatre har han fået følgende oplysning:

Det er ikke den store hjælp, jeg kan yde - vel  ingen.

Dukketeaterstykket Grenaderen blev udgivet  i  1883, og jeg har et gammelt teksthæfte med "krøllede" bogstaver,  men der er desværre intet årstal på. Det er trykt i  København.
Alfred Jacobsens Forlag. Købmagergade 39. Et senere  hæfte nu på læseligt dansk er udgivet af Priors  Dukketeatre v/Egon Petersen, der overtog Priors Dukketeatre efter Estrid  Prior.

Jeg har aldrig hørt, at det skulle være Jules Verne, der har forfattet det, men måske kan en, der bor i Aarhus, hjælpe. Han har mail-adresse: perbrink@stofanet.dk.

God jagt og venlig hilsen Hanne Nelander 


Udklipsfigurer fra stykket ligeledes fra http://www.papirteater.dk/

Svar fra Per Brink Abrahamsen:.

Jeg er temmelig sikker på at Jules Verne ikke har skrevet ”Grenaderen”. Den er skrevet af Fredrik Hillebrandt (1837-1907) muligvis efter et ukendt forlæg. Han leverede en lang række tekster til Alfred Jacobsens dukketeaterudgivelser i bladet ”Souflören” 1880-83, til dels bearbejdelser af eksisterende teaterforestillinger, til dels originale tekster herunder enakterne.

Det er hvad jeg umiddelbart kan oplyse.

Venlig hilsen

Per Brink Abrahamsen 

(Per Brink Abrahamsen, f. 1943, dansk oversætter, cand.mag., dramaturg ved Svalegangen, og kunstnerisk leder af Svalegangens Dukketeater, Danmarks eneste professionelle papirdukketeater siden 1987). 

Og fra Henrik W. Christensen:

 Hillebrandt er velkendt i dukketeaterlitteraturen som forfatter/bearbejder af en del af teksterne til Alfred Jacobsens dukketeaterstykker.
Det der er karakteristisk for stykkerne er, at de fleste(alle?) bygger på teaterstykker fra de danske teatre i den aktuelle periode. Jeg har dog endnu ikke kunnet finde "Grenaderen"
i teatrenes repertoire. Lidt har jeg dog om Hillebrandt: Peter Frederik Christian Hillebrandt f. 6/3-1837 d. 14/3-1907. Søn af komponisten N. P. Hillebrandt..
Gift med en søster til Alfred Jacobsens hustru. Bl. a. kantor ved Frederiks tyske Kirke.

Peter Tellerup: Jorden rundt i 80 dage, Drama (skolekomedie), 1996, 52 sider. AMATØRTEATER, Kolding.

2 kataloger fra "Dansk Teaterforlag, Kolding", De er fra henholdsvis 1955/56 ("Hovedkatalog nr. 5") og fra 1962/63 ("Hovedkatalog nr. 7")

bla
 


Forlaget udlejer (og sælger) tekster og dekorationer til teaterstykker til brug for amatørteatre.

I kataloget fra 1955/56 findes omtalt:
"Jorden rundt i 80 dage" i 8 afdelinger med tekst af Chr. Jespersen med noder og dekorationsskitser.

I kataloget fra 1962/63 findes omtalt:
"Jorden rundt i 80 dage" - samme som ovenfor, samt
"Kaptajnen på 15 år" skolekomedie i 10 billeder dramatiseret af Axel Andersen. Også denne er med sange og 7 dekorationer.

Hvor de har været spillet og hvor mange gange er så et fremtidigt forskningsarbejde.

I Tyskland udsendes Kaptajn Grant som "Kinder-Theater", her i en udgave fra 1896.
Billedet er taget fra det fine tyske JV-tidsskrift "Nautilus". 

Måske det vil interessere jer at vide, at jeg gennem de seneste 4 vintre på mit modelteater (Gamle Grås Teater) har opført Jorden Rundt i 80 Dage som musikdramatik. Googler i på mit navn Per Bollerup, kan I læse en helsides anmeldelse af min forestilling skrevet af dagbladet Informations kulturredaktør Peter Nielsen d. 5. marts i år. Tidligere har Berlingske Tidende og lokalavisen Villabyerne i Gentofte haft helsides omtaler af forestillingen. Dertil har P1-programmet Vita for et par år siden bragt 2 udsendelse om opførelsen, ligesom nogle af dekorationerne i min opførelse har været ramme om en ”live” optagelse af en musikvideo i DR2’s udsendelsesrække Den 11. time. Endelig har der i et par fagblade været artikler om forestillingen.

 Med venlig hilsen Per Bollerup  Jahnsensvej 14 2820 Gentofte  39 65 74 21/30 57 40 24

Fra Informations omtale:

Magien i dagligstuen i Gentofte

I en dagligstue i Gentofte kommer man på en fantastisk rejse Jorden rundt i et 24-tommers dukketeater ledsaget af nyere musikhistorie indspillet af Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums kor.

Gamle Grås Teater: Jorden rundt i 80 Dage - en musikalsk jordomrejse i 10 akter og 16 billeder. Af Per Bollerup og Carsten Pramming. Musikalsk ledelse: Margrethe Enevold og Jakob Lorentzen. Teaterdirektøren kan kontaktes på mail: perbo@post3.tele.dk