Den nordiske Jules Verne-bibliografi.
Udgivelser på svensk i Finland. 
På denne side er samle en oversigt over Jules Verne-udgivelser trykt i Finland med henblik kun på det finske bogmarket, men altså på svensk. Det har været lidt svært at definere udgivelserne, fordi en del udgaver nok er trykt i Finland, men med henblik på det samlede svenske marked, og de er placeret i den svenske bibliografi.

Portalen modtager som altid gerne kommentarer og tilføjelser også til denne del af den nordiske bibliografi, gerne med skan af omslag eller forsider.


 
 
En annons från Björneborgs Tidning i Finland, den 1 nov 1879. Eftersom den här versionen av ”Begums millioner” publicerades så sent, är det knappt sannolikt att den kom före den svenska versionen samma år. 

"Bégums 500 Miljoner", 2 bind, Th. Tigerstedts boktryckeri, Björneborg, 1879, "På eget förlag. 


 
 


Begums 500 millioner, G W Edlund, Helsingfors. 2 delar, 107 sidor, 1879 (Det kom alltså tre versioner av denna titel detta år!)

Tsarens kurir”. En finlandssvensk version av den av Lindqvists 1953 utgivna ; den finlandssvenska delupplagan kom på Söderströms förlag

Det finns en utgåva av Martin Paz på FINSKA, utgiven av G. W. Edlunds forlag år 1880. 

Söderström 1955: Tsarens Kurir

Söderström 1955

Den er ganske magen til Lindqvists svenske udgave fra 1953, men den angives på Huuto  at være fra "Söderström  & Co förlag" og trykt i 1955.  

Lars-E: Det är känt att Lindqvists och Söderströms samarbetat – t ex har bägge gett ut samma Haggardbok (”Hon”),så det var ingen överraskning att se den här boken. 

Jorden runt på 80 dagar.  1958. Tryckt i Sverige av Bonniers boktryckeri, men med Schildts namn på pärmen:

   

A & Ks 6 binds udgave fra 1971 - 73.

Följande kom i identiskt skick på Holger Schildts förlag , Frenckellska Tryckeriet i Helsingfors , samma år som den svenska versionen nedan:

Det er en delupplaga av A&K:s svenska upplaga. Endast förlagsbeteckningen skiljer sig åt på främre och bakre omslag samt på titelbladet. 

---  Maskin-ön (Lísle ā Hčlice). A&K (Askild & Kärnekull, Stockholm).1971. Jules Verne-serien 1. Hft. 229 s.

---  Luftens herre (Robur le conquerant). A&K 1972. Jules Verne-serien 2. Hft. 200 s. ISBN 951-50-0001-7 .

---  Världens herre (Maitre du monde). A&K 1972. Jules Verne-serien 3. Hft. 166 s.

---  Den ångdrivna elefanten (La maison ā vapeur). A&K 1972. Jules Verne-serien 4. Hft. 204 s. ISBN 951-50-0024-6.

---  Uppror i Indien (La maison ā vapeur. 2 part). A&K 1972. Jules Verne-serien 5. Hft. 216 s. 

---  Det yttersta vapnet (Face au drapeau). A&K 1973. Hft. Jules Verneserien 6. 

Desuden har debatten meddelt at:
Jean C:: Själv minns jag mycket väl en volym jag såg för några år sedan i Pygmalions numera stängda butik i Gamla Stan. Volymen innehöll "Fem veckor i ballong" samt "Ånghuset". En av dom tryckt och utgiven i Finland och båda från tiden kring förra sekelskiftet. Dumt nog köpte jag inte bandet och vet därför inte vem av dem som var finlandssvensken.