Henriks samling af originale Jules Verne-illustrationer.

 
 
13 akvareller af Poul Steffensen.

12 originale illustrationer fra Poul Steffensens hånd til Gyldendal/Bojesen udgaverne, som Henrik har i sin samling. Iflg. antikvarens oplysning blev resten solgt til et fransk museum: jeg havde ellers plan om - hvis økonomien tillod - at anskaffe dem et par stykker ad gangen. Men som det vist fremgår af et par stykker af illustrationerne, så var de ikke helt billige. Jeg kan jo så glæde mig over, at det lykkedes at anskaffe de 12, jeg har.

Betegnelsen tegninger er faktisk lidt misvisende, idet det for alle originalernes vedkommende drejer sig om akvareller. Ingen af dem er signerede, men der er ikke tvivl om, at det er Poul Steffensen.
Illustrationerne har løbenumre, som enten stammer fra litografen, trykkeriet eller forlaget. De giver ikke umiddelbart nogen mening. På een af illustrationerne er anført: "Haster"!! - måske en oplysning til litografen?

1. Illustrationen til "Kaptain Steens vidunderlige Hændelser", Gyldendal 1904 (opr. Rioux).

Ved side 118: Skattejægerne forlader "Ø nr. 2", hvor de fandt de 2 diamanter. De blev sendt afsted med en salut fra øens beboere - en flok aber.

2. Illustrationen til "Den hemmelighedsfulde Ø", Gyldendal 1904 (opr. Férat).

Ved side 80: De luftskibbrudne opdager, at der er et skib på vej mod øen. Det viser sig jo senere, at være et sørøverskib.

De 4 næste er fra "En Verdensomsejling under Havet" Gyldendal 1904 (opr. Neuville)

3. Ved side 50: Professor Arronax på Nautilus´ dæk betragte solopgangen.

4. Ved side 92: Kaptajn Nemo, som ved at støde en dolk i hajen redder en perlefiskers liv.
Dette er vel een af de mest benyttede illustrationer fra bogen - bl. a. til filmplakater og bogomslag.

5. Ved side 114: Kaptajn Nemo´s besætning, der henter sølvskatten fra 1700-tallets spanske forlis i Vigo-bugten.

6. Ved side 166: Kaptajn Nemo og Professor Arronax, der studerer Nemo´s manuskript om havet - dets geografi og dets liv (en oceanografi, som man kunne forestille sig, at Jules Verne gerne selv ville kunne skrive?).

Nedenfor er vist de 6 akvareller ved siden af den tilsvarende franske illustration. Ved klik på Steffensens akvarel kan den ses i større kopi. 
 

 

2 nyanskaffelser okt. 2011: (klik på billederne for at vise stor engivelse!)

Den ene er til "Jorden rundt i 80 Dage", er placeret overfor s. 142 med teksten "Med Ulve i Kølvandet" og viser isbådsturen over prærien, da rejseselskabet har mistet toget i Fort Kearney efter indianeroverfaldet. Dramatisk billede med både en ulveflok og en fugleflok efter de rejsende. Det er nr. 9 af 11 illustrationer i bogen.  ved siden af er vist Bennets tegning fra side 235 , Hernov

 
Den anden er til "En Verdensomsejling under Havet", er placeret overfor s. 20 med teksten "To Kabellængder forude var selve Havet klart oplyst ..." og viser fregatten "Abraham Lincoln" da den nærmer sig "Nautilus".  Ved siden af Steffensens tegning fra I ledige Timer, mærket p. St. 99.

Det er nr. 2 af 10 illustrationer i bogen. 
Disse 2 tegninger har - så vidt jeg kan se - ikke et direkte forlæg i de franske originaludgaver.

En fra "En Verdensomsejling undet Havet", som viser undervandsbegravelsen med teksten: "Og Liget selv, indhyllet i et fint skinnende hvidt og silkeglinsende Stof, blev sænket ned", Det er illustration nr. 4 af 10 og indsat overfor s. 84.  I min Hachette-udgave af romanen ses en næsten tilsvarende ill. i slutningen af del 1 på s. 200 (Hernov side 209).

     

En fra "Kaptain Steens vidunderlige Hændelser", som viser nedgravningen af skatten og markeringen af stedet med teksten: "Medens Folkene rullede Fadene ned i Udgravningen, huggede Baadsmanden med sin Hammer og Mejsel et Mærke". Det er illustration nr. 1 af 11 og indsat overfor s. 18. 
       


To fra "Den hemmelighedsfulde Ø":
Den ene viser afslutningen af ballonfærden, hvor kurven skæres fri for at lette ballonen med teksten: "De huggede Rebene, der bar Kurven over...". Det er illustration nr. 2 af 10. 
I min Hetzel-udgave ses ikke en helt identisk illustration; men det er nærmest en kombination af titelbladsillustrationen og illustrationen på s. 1 (Hernov side 6).
 
Den anden viser opdagelsen af den grotte, som blev deres "Granithus" med teksten: "Den skønneste Drypstenshule aabnede sig for dem". Det er illustration nr. 4 af 10. I Hetzel-udgaven ses en næsten identisk illustration på s. 169. Hernov side 170.

     
 
         

Fra Chr. Erichsens To Aars Ferie.

 original akvarel med tusch af Poul Steffensen til "To Aars Ferie", Chr. Erichsens Forlag, Børnenes Bogsamling bind 17, 1903.Den ses på s. 292 let beskåret med
en smal sort streg rundt om. Samme illustration genfindes i 2. oplag, Chr. Erichsens Børnebøger, 1923 s. 193 og 3. oplag 1926 s. 180.
Her er illustrationen ubeskåret og med den brede sorte ramme på 3 sider medtaget.
Det betyder vel, at man har haft originalillustrationen liggende på forlaget og benyttet den påny uden beskæring. Illustrationen er ikke signeret. 


 
 
 
 


 

36 tegning af Axel Emil Krause til 
Zarens Kurér.


1871-1945, dansk maler og grafiker.

Axel Emil Krause tegner en serie meget fine tegninger til Zarens Kurèr.
De bliver imidlertid aldrig brugt i nogen Jules Verneudgivelse, hvad der er synd, for der er tale om tegninger, der overgår dem, Férat tegner til den franske udgave. Som med andre danske JV-tegninger kan man sige, at Krause på samme tid kopierer og forbedrer de franske originaler.  Det er ikke klart, om Jespersen omkring år 1900 har forberedt en udgivelse af Zaren. Da den endelig kommer med i Jespersens serie i 1907, er det ikke Krauses tegninger, man benytter. 

Nedenfor er vist de 34 tegninger ved siden af den tilsvarende franske illustration af J. Férat, hvor en sådan findes. 
Ved klik på Krauses tegning kan den ses i større kopi. Den tekst, der svarer til hvert billede, er angivet med sidetal for hhv. Hetzels udgave og  Hernovs danske udgave.
 

kirke: kendere af Rusland vil måske kunne hjælpe med et navn ?
0: Hetzel tekst s. 3, Hernov s. 8-9
1: Hetzel tekst s. 4, Hernov  s. 9 
2: Hetzel ovf. s. 4, Hernov s. 13 


3: Hetzel s. 8, Hernov s. 12
4: Hetzel s. 16, Hernov s. 22 
5: Hetzel s. 24, Hernov s. 30 
6: Hetzel s. 25, Hernov s. 31


7: Hetzel s. 40, Hernov s. 48 
8: Hetzel s. 41, Hernov s. 49
9: Hetzel s. 48, Hernov s. 56 
10:  Hetzel s. 52,  Hernov s. 60 


11: Tekst Hetzel s. 66, tekst Hernov side 74
12: Tekst Hetzel s. 70, Tekst Hernov s. 79, billede s. 82
13: Hetzel ov. f. s. 76, Hernov s. 83
14: Tekst Hetzel s. 77, Tekst Hernov s. 85


15: Hetzel s. 81, Hernov s. 89.
16: Hetzel s. 88, Hernov s. 96
17: Hetzel s. 96, Hernov s. 106
18: Hetzel s. 97, Hernov s. 107


19: Hetzel s 99 tekst, Hernov s. 108 tekst.
20: Hetzel tekst s. 103, Hernov tekst s. 112.
21: Hetzel tekst s. 117, Hernov tekst s. 127.
22: Hetzel s. 120, Hernov s. 130.


23: Hetzel s. 121, Hernov s. 131
24: (tekst): Hetzel s. 126, Hernov s. 136.
25: Hetzel s. 136, Hernov s. 148.
26: Hetzel s. 137, Hernov s. 149.


27: Hetzel s. 144, Hernov s. 156.
28: Hetzel s. 145, Hernov s. 157.
29: Hetzel s. 153, Hernov s. 165.
30: Hetzel s. 169, Hernov s. 182.


31: Hetzel s. 169, Hernov s. 183.
32: Hetzel s. 175-6, Hernov s. 188-9.
33: Hetzel s. 177, Hernov s. 191.
34: Hetzel s. 280, Hernov s. 293.