Norske Jules Verne-forlag:

Aventura 1992.


Fra Wikipedia:  Aventura Forlag, Oslo var et norsk forlag som ble grunnlagt i 1982. I 1990 ble det overtatt av Cappelen, men drevet videre som selvstendige forlag. I 1999 ble Aventura oppløst og gikk inn i Cappelen.

Aventura udsendte i 1992 en meget interessant Verneroman, Onkel Robinson, der egentlig fra Vernes hånd kun var et romanudkast, hvor første del af 3 blev skrevet 1870 - 1871, men først udgivet 1991.

1992. “Onkel Robinson”.
Aventura, Oslo. Oversatt og med etterord av Kjell Olaf Jensen. 265 s.