Norske Jules Verne-forlag:

Ekko Forlag, Oslo ca. 1950
Fonna Forlag 1969
Stella Bokforlag ca. 1961.


Ekko Forlag, Oslo:

  • ca. 1950: ”På harde livet”.

Ekko forlag, Oslo.  Oversatt av Per Glad. 175 s.  Tryk: P.M.Bye & Co. A.s, Oslo.
Indbinding: Karton m. shirtingsryg.  Kilde: HWC.  (= To års ferie)


Fonna Forlag :

  • 1969. ”Zarens kurer”.
Fonna,  240 s. 

Stella Bokforlag.

Dette forlag er identisk med det svenske forlag Niloe. De udsender nogle af deres bøger på norsk. følgende eksempel må efter forsiden at dømme være udsendt omkring 1961.


Stella bokforlag - blå shirting (uå): "En Verdensomseiling under havet I-II"
Stella bokforlag - blå shirting (uå): "Kaptein Grants barn I-II"
Stella bokforlag m/ forsidebilde (uå): "En Verdensomseiling under havet I-II"
Alle 6 oversatt av Merethe Richman
(utgavene tilsynelatende helt tilsvarende det svenske Niloe - med div. engelske fraser)