Den nordiske Jules Verne-Bibliografi:

NORSK TITELREGISTER.


 

 


 
INDLEDNING

Der findes danske og  svenske Jules Verne bibliografier (Susanne Vebel: ”Bogen om Jules Verne”, 1978; Det Danske Jules Verne Selskab: <www.jules-verne.dk>,2006;  Uno Asplund: ”Jules Vernes underbara resor”, 1973; Peter Harold: ”Den evige Jules Verne”, 2005); men der mangler – så vidt jeg er bekendt – en bibliografi over Jules Verne udgivet på norsk.

Da norsk og dansk sprogligt er nært beslægtede, har Danmark og Norge i mange år delt bogudgivelser. Dette gælder også Jules Verne oversættelser, hvor norske udgivelser har været markedsført i Danmark, som det fremgår af de danske bibliografier, og danske udgaver har været markedsført i Norge. Dette gælder især i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Det manifesterer sig i, at nogle titler udgives på norsk og i en årrække derefter  ikke på dansk. En enkelt titel er aldrig forsøgt udgivet på dansk, idet den norske blev standardudgaven i Danmark. Ligeledes er en række titler ikke udgivet på norsk, idet de danske udgaver har fyldt det norske marked.
Der ses derfor – specielt i de første 50 år af Jules Verne udgivelsernes historie – ikke så mange norske udgaver som danske og svenske. Men det betyder ikke, at nordmændene ikke har læst og værdsat Jules Verne. De har blot også læst de danske udgaver.

Denne bibliografi vil udelukkende beskæftige sig med Jules Verne udgivet i Norge. Der medtages således ikke værker udgivet i Danmark og markedsført i Norge.

Bibliografien bygger på flere kilder. Der er først og fremmest benyttet oplysninger fra de store norske biblioteker <wgate.bibsys.no>.
Dernæst er som supplement benyttet oplysninger på fra de nordiske antikvarboghandlere <www.antkvariat.net> og endelig er min egen beskedne samling af norske udgaver brugt som yderligere supplement. Denne metode betyder, at jeg kun har haft et mindretal af bøgerne i hånden, hvilket man ellers normalt vil forlange af en bibliograf. Hermed er bibliografiens korrekthed og graden af  komplethed stærkt afhængig af kilderne.
Det betyder, at dette må anses for at være et første forsøg på en bibliografi, som ganske sikkert vil blive korrigeret og suppleret indenfor kort tid (HWC).

Bibliografien er ordnet med bogudgaver alfabetisk efter almindeligst/nyest anvendte titel på norsk  og derefter kronologisk. 

TITLER 

Da det norske sprog er blevet udviklet en del gennem perioden siden 1870´erne, har det haft indflydelse på den sproglige udformning af titlerne på Jules Vernes værker i norsk oversættelse. De tidligste er præget af dansk sprog.  Senere udsendes bøger med stærk nynorsk påvirkning. Der synes nu at være fundet et rigsnorsk, som ligger et stykke fra dansk, men som dog ikke er blevet det nynorsk, som skaberne af dette sprog vist havde forestillet sig.
I bibliografien er valgt de mest moderne titler som titeloverskrifter; mens der for den enkelte bog er nævnt titelbladstitlen. Sammenlignende benyttes Zvi har El´s registrering af de franske udgaver og de originale franske titler.
Som et supplement er nedenfor bragt en liste over alle titelvarianter, jeg er bekendt med. Her er ligeledes markeret den valgte titeloverskrift ved understregning samt den originale franske titel. Listen er alfabetisk, idet dog ”Ei – En – Den – De” ikke benyttes.

NORSK TITELINDEX 

5 uker i ballong = Fem uker i ballong (VE 1 ”Cinq semaines en ballon”)

attende Aarhundredes store sømænd, eller Jordens opdagelseshistorie, anden Afdeling, Det = Jordens opdagelseshistorie (del 2) (Essays 1.2 ”Découverte de la Terre. Histoire générale des grands voyages et des grands voyageurs”)

Byen i luften (VE 48 ”Le Village aérien”)

drama i luften, Et (Short stories 2 ”Un Drame dans les airs”)

Dr. Ox´s idé (Short stories 8 “Une fantaisie du Docteur Ox”)

Fem uker i ballong (VE 1 ”Cinq semaines en ballon”)

ferd rundt månen, En = Reisen rundt månen (VE 7 ”Autour de la Lune”)

ferieferd som vart til to års fangetid paa ei Stillehavsøy, Ei = To års ferie (VE 32 ”Deux Ans de vacances”)

ferieferd som vart til tvo aars fangetid paa ei Stillehavsøy, Ei = To års ferie (VE 32 ”Deux Ans de vacances”)

Fyrtaarnet ved Verdens Ende (Apocryphes 3 ”Le Phare du bout du monde”)

grønne Straale, Den (VE 23 ”Le Rayon vert”)

gyldne vulkan, Den (Apocryphes 4 ”Le Volcan d´or”)

hemmelighedsfulde Ø, Den = Den hemmelighetsfulla øya (VE 12 ”L´Île mystérieuse”)

Hemmelighetsfulde Ø, Den = Den hemmelighetsfulla øya (VE 12 ”L´Île mystérieuse”)

hemmelighetsfulla øy, Den = Den hemmelighetsfulla øya (VE 12 ”L´Île mystérieuse”)

hemmelighetsfulla øya, Den (VE 12 ”L´Île mystérieuse”)

I Stillehavets favn = To års ferie, 1. del (VE 32 ”Deux Ans de vacances” prémiere part)

Jorda rundt i kavbåt = En verdensomseiling under havet (VE 6 ”Vingt Mille Lieues sous les mers”)

Jorda rundt på 80 dagar = Jorden rundt på 80 dager (VE 11 ”Le tour du monde en quatre-vingts jours”)

Jorden rundt i 80 dage = Jorden rundt på 80 dager (VE 11 ”Le Tour du monde en quatre-vingts jours”)

Jorden rundt på 80 dager (VE 11 ”Le tour du monde en quatre-vingts jours”)


Dam og søns version.

Jorden rundt på åtti dager = Jorden rundt på 80 dager (VE 11 ”Le tour du monde en quatre-vingts jours”)

Jordens Opdagelseshistorie (Essays 1.2 ”Découverte de la Terre. Histoire générale des grands voyages et des grands voyageurs”)

Kapteinen på 15 år = Kapteinen på femten år (VE 17 ”Un Capitaine de quinze ans”)

Kapteinen på femten år (VE 17 ”Un Capitaine de quinze ans”)

Kaptein Grant og borna hans = Kaptein Grants barn (VE 5 ”Les Enfants du capitaine Grant”)

Kaptein Grant og borni hans = Kaptein Grants barn (VE 5 ”Les Enfants du capitaine Grant”)

Kaptein Grants barn (VE 5 ”Les Enfants du capitaine Grant”)

Kaptein Grants børn = Kaptein Grants barn (VE 5 “Les Enfants du capitaine Grant”)

Kaptein på 15 år = Kapteinen på femten år (VE 17 ”Un Capitaine de quince ans”)

Keiserens kurér = Tsarens kurér (VE 14 ”Michel Strogoff”)

Kinesers gjenvordigheder i Kina, En (VE 19 ”Les Tribulations d´un Chinois en Chine”)

løyndomsfulle øya, Den = Den hemmelighetsfulla øya (VE 12 ”L´Île mystérieuse”)

Mathias Sandorf (VE 27 ”Mathias Sandorf”)

Mindre Fortællinger (Short story collection ”Le Docteur Ox”?)

mystiske øya, Den = Den hemmelighetsfulla øya (VE 12 ”L´Île mystérieuse”)

nittende Aarhundredes Reisende i Aarhundredes første Halvdel, eller Jordens Opdagelseshistorie, tredie Afdeling, Det = Jordens Opdagelseshistorie (del 3) (Essays 1.2 ”Découverte de la Terre. Histoire générale des grands voyages et des grands voyageurs”)

No 9672. Fortælling fra Norge = Det store loddet. (Roman fra telemark) (VE 29 ”Un billet de loterie”)

Onkel Robinson (Manuscrits nantais ”L´Oncle Robinson”)

På harde livet = To års ferie (VE 32 ”Deux Ans de vacances”)

reise gjennom solsystemet, En (VE 15 ”Hector Servadac”)

Reisen rundt månen (VE 7 ”Autour de la Lune”)

Reisen til Maanen (VE 4 ”De la Terre à la Lune”)

Rejsen til Maanen = Reisen til Maanen (VE 4 ”De la Terre à la Lune”)

Reisen til jordens centrum = En reise til jordens indre (VE 3 ”Voyage au centre de la Terre”)

Reise til jordens centrum = En reise til jordens indre (VE 3 ”Voyage au centre de la Terre”)

reise til jordens indre, En (VE 3 ”Voyage au centre de la Terre”)

reise til månen, En =Reisen til månen (VE 4 ”De la Terre a la Lune”)

Skuddet på Kilimanjaro (VE 34 ”Sans dessus dessous”)

store loddet, Det (Roman fra Telemark) (VE 29 ”Un billet de loterie”)

store Reisers og de store Reisendes Historie, eller Jordens Opdagelseshistorie fra de ældste Tider til Udgangen af det 17de Aarhundrede, De = Jordens Opdagelseshistorie (del 1)  (Essays 1.2 ”Découverte de la Terre. Histoire générale des grands voyages et des grands voyagers”)

To års ferie (VE 32 ”Deux Ans de vacances”)

Tsarens kurér (VE 14 ”Michel Strogoff”)

Tsarens sendebud = Tsarens kurér (VE 14 ”Michel Strogoff”)

Tsar-kureren = Tsarens Kurér (VE 14 ”Michel Strogoff”)

underjordiska byen, Den (VE 16 ”Les Indes noires”)

(Verdens behersker   (VE 53 ”Maître du Monde”) )

verdensomseiling under havet, En (VE 6 ”Vingt Mille Lieues sous les mers”)

Verdensomsejling under Havet, En = En verdensomseiling under havet (VE 6 ”Vingt Mille Lieues sous les mers”) 

 

 
BIBLIOGRAFI

I: Byen i luften (VE 48 ”Le village aérien”)

* 1902. ”Byen i luften”.
 Allers Familie-Journal, Christiania.
 Serien: I ledige Timer. Syvogtyvende Bind.  Illustreret.
 s. 1 – 232.  Kilse: BIBSYS.
 

II: Et drama i luften (Short stories 2 ”Un Drame dens les airs”)

* 1967. ”Et drama i luften”.
 Stabekk, Den norske bokklubben, Oslo.
 Oversatt av Trygve Greiff fra en tysk utgave.  Illustrert.
 Sammen med ”Reisen til månen” og ”En ferd rundt månen”.  262 s. (Kilde: BIBSYS, HWC, Per J).

1. opl. 1967.
2. opl. 1973
3. opl. ?
4. opl. 1975 (HWC)
1995 (LIBRIARTE A/S)
 

III: Dr. Ox´s idé (Short stories 8 “Une fantaisie du Docteur Ox”)

* 1968. ”Dr. Ox´s idé”.
 Stabekk, Den Norske Bokklubben, Oslo. Illustrert.
 Sammen med ”En verdensomseiling under havet”.  Serien: Fantastiske historier, 3. 259 s.

1. opl. 1968 
2. opl. 1974 (HWC)
Senere oplag: 1975 + 1995 (LIBRIARTE A/S)
 

IV: Fem uker i ballon  (VE 1 “Cinq semaines en ballon”).

* 1930. ”Fem uker i ballong”.
 P. F. Steensballes boghandels eftf., Oslo. (BJ. Reenskaug). Trykt hos P.M. Bye & C0. A.s. Oslo
 Illustrert utgave. Samme forside og samme 6 s/h illustrationer som Jespersen 1922 udgaven i Danmark. 
 158 s.  Indb.: Helshirt, karton med shirtingsryg, påklæbet farveill. på forsiden
 Kilde: BIBSYS, Antikvariat net, Garmt de Vries, HWC..
 

* 1967(1968). ”5 uker i ballong”.
 Den norske bokklubben, Oslo.
 Oversatt av Trond Winje. Illustrert.  Sammen med ”En reise til jordens indre”.  266 s.

1. opl. 1967(1968) - trykår + udgivelsesår
2. opl. 1971
3. opl. 1973
4. opl. 1974 (HWC)
1995 (LIBRIARTE A/S).

* 1988. ”Fem uker i ballong
Ex Libris, Oslo.
Oversettelse: Henning Kolstad.  Serien: Berømte klassikere, 5.  132 s.  Kilde: BIBSYS.
 

V: Fyrtårnet ved Verdens Ende  (Apocryphes 3 ”Le Phare du bout du monde”)

* 1907. ”Fyrtaarnet ved Verdens Ende”.
 Allers Familie-Journal, Christiania.
 Serien: I ledige Timer. Seksogfyrretyvende Bind.  Illustrationer af Georges Roux.
 s. 1 – 242.  Kilde: BIBSYS.
 

VI: Den grønne Straale  (VE 23 ”Le rayon vert”)

* 1884. ”Den grønne Straale”.
 Dagens Føljeton, Kristiania.
 239 s.  Kilde: BIBSYS.
 

VII: Den gyldne vulkan (Apocryphes 4 ”Le Volcan d´or”)

* 1982. ”Den gyldne vulkan".
 Conny Stålung, Oslo.
 Oversatt av Ulf Gleditsch.  Serien: Alaska romaner, 126.
 188 s.  Kilde: BIBSYS.
 

VIII: Den hemmelighetsfulla øya” (VE 12 ”L´Île mystérieuse”)

* 1876. ”Den Hemmelighedsfulde Ø”.
Forlagt af Alb. Cammermeyer, Christiania.
 Paa Norsk ved J. L.W. Dietrichson, Realkandidat.

 •  I: ”De Luftskibbrudne”.  Med 43 Træsnit. 253 s.
 •  II: ”Den Forladte”. Med 44 Træsnit. 265 s.
 •  III: ”Øens Hemmelighed”. Med 46 Træsnit. 242 s.
 U. trykker-ang.
 Ill. er de originale franske tegnet af Férat og graveret af Barbant.

* 1897. ”Den hemmelighedsfulde ø”. Eventyrroman.
 Alb. Cammermeyers Forlag (Lars Swanstrøm), Christiania.  Med mange illustrationer. (Sign. ”C. Flom”)
 816 s.  Tryk: W. C. Fabritius & Sønner, Christiania.
 Kilder: BIBSYS, HWC:

* 1897. ”Den hemmelighedsfulde ø”.
 U. forlag.
 Med mange illustrationer.
 816 s.  Tryk: Tvedte, Kristiansund.
 Kilde: BIBSYS.

* 1897? ”Den hemmelighedsfulde ø”.
 Alb. Johansens Forlag, Kristiania.
 Med illustrationer.
 816 s.  Tryk: S. Mittets Bogtrykkeri.
 Kilde: HWC.

* 1897? ”Den hemmelighedsfulde ø”.
  S. Mittets Forlag, Kristiania.
  Med illustrationer.  816 s.
 Tryk: S. mittets bogtrykkeri, Kristiania.
 Kilde: HWC.

* 1900 ”Den hemmelighedsfulde Ø”.
 Forlagt af Aktieselskabet ”Allers Familie-Journals Trykkeri”, Christiania.
 Serien: ”I ledige Timer”, Tyvende Bind.
 560 s.  Kilder: BIBSYS, HWC.

1909 ”Den hemmelighetsfulde Ø”.
Kommanditselskabet Narvesens Kioskkompagni,  Kristiania. Trykt hos Kirste & Sieberth, Kristiania.
 Ny norsk utg. Ved Hans Brekke.  304 s.
 Kilde: Per Johan

1918 ”Den hemmelighedsfulde ø”.
Alb. Cammermeyers Forlag – Lars Swanstrøm, Kristiania. Oversat efter den store franske originaludgave av J.L.W.Dietrichson. Tredje gennemillustrerte utgave.  Bind 1-4 i eet bind.  150 + 148 +150 + 152 s. 

 • "Første bind - De luftskibbrudne"
 • "Andet bind - Livet paa den ubeboede ø"
 • "Tredje bind - Den ukjendte"
 • "Fjerde bind - Kaptein Nemo"
 Aas & Wahls Boktrykkeri A/S, Kristiania.
 Kilde: HWC + LR.

* 1949. ”Den hemmelighetsfulle øy”.
H. Aschehoug & Co., (W. Nygaard), Oslo.
 Oversatt og bearbeidet av Haakon H. Halvorsen.
 Illustrert av Chrix Dahl.  307 s.

 • "Første del. Nødlandingen"
 • "Annen del. Den etterlatte"
 • "Tredje del. Øyas hemmelighet"
 Tryk: Thronsen & Co. Boktrykkeri.
 Indb.: Karton med illustreret papiromslag.
 Kilde: BIBSYS, HWC.

* 1951. ”Den hemmelighetsfulle øy”.
 Tiden, Oslo.
 Oversatt av Sigmund Strømme.  2 bind.
 Kilde: BIBSYS.

* 1953. ”Den hemmelighetsfulle øy”.
 Gyldendal, Oslo.
 Oversatt av Knut Monrad.  Tegninger av Gunnar Bratlie.
 Serien: De aller beste, 14.  (1. utgave).  130 s.
 1.udgave: 1953 (130 s) 2. udgave: 1965 (124 s, gjenfortalt for ungdommen av Hugo Gyllander).

* 1958. ”Den løyndomsfulle øya”.
 Oslo.
 Til norsk av Johannes Farestveit. Avstytt utgave.  Illustreret. 137 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1961. ”Den mystiska øya”.
 Stabenfeldt, Stavanger.
 Norsk utg. Ved A.S.Seeberg.  Illustrert.  Serien: Verdens beste ungdomsbøker, 18.  189 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1967. ”Den hemmelighetsfulle øya” 
 Damm, Oslo (N. W. Damm og søn, Oslo).
 Gjenfortalt for ungdom av Hans Braarvig.  Illustrert.  197 s.
 1. oplag: 1967 (197 s), 2. oplag: 1980 (197 s, indgår i serien Damms udødelige). 3. oplag 1982 (197 s) . 4. oplag: 1994.

* 1969. ”Den hemmelighetsfulle øy”.
 Stabekk, Den Norske Bokklubben, Oslo.
 Etterord av Jon Bing, Tor Åge Bringsværd.  Illustrert.  267 s.
 Kilde: BIBSYS.

1. opl. 1969
2. opl. ?
3. opl. 1975 (HWC)
1977 ?
1995 (LIBRIARTE A/S)

* 1975. ”Den hemmelighetsfulle øya”.
 Ansgar, Oslo. 129 s.
 Kilde: BIBSYS:

* (1975) ”Den hemmelighetsfulle øya”.
 Ingar Weyer Tveitan, Oslo.
 Til norsk ved Harald Holt.  Serien: ”10 på topp-bøkene”, 3. rekke, 1.192 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1979. ”Den hemmelighetsfulle øya”.
 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo.
 Oversatt og bearbeidet av Haakon H. Halvorsen. Illustrasjoner: Chrix. Dahl.  Serien: Berømte bøker.

 •  "I - Nødlandingen"
 • "II - Den etterlatte"
 • "III - Øyas hemmelighet"
 Tryk: Dreyer Aksjeselskab, Stavanger.  Indbinding: Kartonindbinding m. ill. af Rune Johan Andersson.
 1. oplag: 1979 (303 s), 2. oplag: 2004 (355 s).
Kilder: BIBSYS, HWC.

* 1981. ”Den hemmelighetsfulle øya”.
 Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.
 Oversatt av Knut Monrad fra en bearbeidet svensk utgave ved Hugo Gyllander.
 Serien: GG bøkene.  3. utgave.  167 s.  Tryk: Aas & Wahl Grafiske A/S, Oslo.
 Indb.: Karton med omslagsillustration af Svein Solem.
 Kilder: BIBSYS, HWC.

* 1988. ”Den hemmelighetsfulle øya”.
  Ansgar, Oslo.
 Til norsk ved Harald Holt. Serien: 10 på topp, Serie II.  192 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1993. ”Den hemmelighetsfulle øya”.
 Gyldendal, Oslo.
 Oversatt av Knut Monrad.  Serien: Gyldendals ungdomsklassikere, 6. 
4. utgave: 1993 (156 s), 5. udgave: 1997 (156 s), 5. udgave (2. opl): 2004 (158 s).

IX: Jorden rundt på 80 dager (VE 11 ”Le tour du monde en quatre-vingts jours”)

* uden år: Jorden rundt i 80 dage, 
"Avisens" føljeton. Kristiania. Nicolai Olsens Bogtrykkeri, Grændsen 2.
Den norske Avisens føljeton kan dateres mellem 1892 og 1905 pga. reklamen for nyudgivne bøger og navnet Kristiania.

* 1899. ”Jorden rundt i 80 Dage”.
 Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”, Kristiania.
 Paa norsk ved Kr. Hauglid.  Med 38 tegninger af Louis Moe.
 252 s.  Kilder: BIBSYS, Chr. Winther: ”Chr. Erichsen”, 1967.

* 1911 "Jorden rundt i 80 Dage".
Utg. av "Barnenes boksamling", Kristiania. (2. oplag)
Paa norsk ved Kr. Hauglid. Tegninger af Louis Moe.
211 s. Illustreret. Kilde: REX

* 1919. ”Jorden rundt paa 80 dager”.
Alb. Cammermeyers Forlag, Lars Swanstrøm, Kristiania.  Bind I-II.  Oversat efter den store franske originalutgave av Chr. Knudsen, Fredius.  Gjennemillustrert utgave.

 • "Første bind.  London - Suez - Indien - Kina", 126 s
 • "Andet bind.  Hongkong - Japan - Amerika - London", 128 s
Tryk: Aas & Wahls boktrykkeri A/S, Kristiania.  Indb.: Karton med shirtingsryg i et bind. (Findes både med og uden rygtitel).  Kilde: HWC.

* 1923. ”Jorden rundt i 80 dage”.
 Gyldendalske Boghandel, Kristiania.
 170 s.  Kilder: BIBSYS, Kongl. Bibl. København.

* 1950. ”Jorden rundt på 80 dager”.
Tiden, Oslo.
 Oversatt av Erik Farland.  Omslag, overtrekk og forsats tegnet av Finn Havrevold.
 244 s.  Kilde: BIBSYS, Antikvariat net.

* 1950. ”Jorden rundt på 80 dager”.
 Gyldendal, Oslo.
Oversatt av Jo Ørjasæter.  Illustrert. 148 s. 1. udgave
 Kilder: BIBSYS., HWC.

* 1960. ”Jorden rundt på 80 dager”.
 Tiden Norsk Forlag, Oslo.
 Oversatt av Erik Farland.  192 s.  Tryk: ”Sørlandet”s Trykkeri, Kristiansand S.
 Indb.: Karton med shirtingsryg.  Kilder: BIBSYS, HWC.

* 1962. ”Jorden rundt på 80 dager”.
Gyldendal, Oslo.
Til norsk i noe forkortet form ved Jo Ørjasæter.  Tegninger av Gunnar Bratlie.
Serien: De aller beste, Gyldendals klassiske ungdomsbibliotek.  135 s.
Kilde: BIBSYS.

* 1968. ”Jorden rundt på åtti dager”.
Damm, Oslo.
Gjenfortalt for ungdom av Hans Braarvig. Illustrert.
1. oplag: 1968, 2. oplag: 1982 (Damms udødelige, 162 s), 3. oplag: 1994
 Kilde: BIBSYS.

* 1980. ”Jorden rundt på 80 dager”.
Gyldendal, Oslo.
Oversatt av Jo Ørjasæter.  Serien: GG bøkene. 3. udgave
1. oplag: 1980  (146 s), 2. oplag: 1981,  3. oplag: 1985, 4. oplag: 1995 (nu "Gyldendals Ungdomsklassikere 20, 177 s), 4. udgave: 1997.

* 1985. ”Jorden rundt på 80 dager”.
Hjemmet, Oslo.
Oversatt av Svein Erik Søland.  Forkortet og rev. utg.  Serien: Disney junior bokklub.
 171 s.

* 1986. Jorden rundt på 80 dager
Oslo. Oversatt av Erik Farland. Etterord av Brikt Jensen. 
Den hører til serien: "Bokklubbens Levende Klassikere" er på 271 s. og er illustreret.
Der er den mulighed, at der både findes en forlagsudg. og en bogklubudgave!!
Kilde: J.W. Cappelens Antikvariat, Oslo , Antikvariat Net 

* 1994. ”Jorden rundt på 80 dager”.
Ex Libris, Oslo.
Oversatt av Jørn Roeim fra dansk forkortet utgave. Serien: Berømte klassikere, 16.
 1. oplag: 1994 (99 s), 2. oplag: 1998
 Kilde: BIBSYS.

* 2000. ”Jorden rundt på 80 dager”.
 Schibsted, Oslo.
Bearbeidet for barn av Clementina Coppini.  Oversatt av Ane Herland Johnsen.
Illustrert av Tony Wolf.  Serien: Schibsteds klassikere for barn.
1. oplag: 2000 (43 s), 2. oplag: 2003.

* 2004. ”Jorden rundt på 80 dager”.
 Kagge, Oslo.
Oversatt av Kari og Kjell Risvik.  Med forord av Jon Bing.  Serien: Kagge klassiker.  307 s.
 Kilder: BIBSYS.

* 2004. ”Jorden rundt på 80 dager”.
 Kagge, Oslo.
Oversatt av Kari og Kjell Risvik.  Med forord av Jon Bing. Serien: Kagge pocket.  307 s.
 Kilde: BIBSYS, Bjørn.

* 2004. ”Jorden rundt på 80 dager”.
Gyldendal, Oslo.
Gjenfortalt av Maj Bylock. Oversatt fra svensk av Jørn Roheim.
Illustrationer av Alvaro Tapia Lagunas.  Serien: Gyldendals juniorklassikere.103 s.

* 2007. Jorden rundt på 80 dager.
De norske bokklubbene. Kari Risvik (Oversetter) ; Kjell Risvik (Oversetter). 274 s. 1. udg. 
(Kagges udgave som bogklubbog)

2008: Jorden rundt på 80 dager
Stenersens Forlag. Oversetter: Kari og Kjell Risvik
Innbundet, Illustrert av Annine Quale. 294 s
 

X: Jordens Opdagelseshistorie (Essays 1.2 ”Découverte de la Terre. Histoire générale des grands voyages et des grands voyageurs”)

* 1879 ”De store Reisers og de store Reisendes Historie, eller Jordens Opdagelseshistorie fra de ældste Tider til Udgangen af det 17de Aarhundrede”.
 P. T. Mallings Boghandels Forlag, Kristiania.
 Med 107 Illustrationer og Karter.
 Oversat af B. Geelmuyden.
 Autoriseret Udgave for Norge og Danmark.
 XVI + 501 s. Indklæbet foto af Jules Verne.
 Det Mallingske Bogtrykkeri

* 1880 ”Det attende Aarhundredes store Sømænd eller Jordens Opdagelseshistorie”, Anden Afdeling.
 P. T. Mallings Boghandels Forlag, Kristiania.
 Med 118 Illustrationer og Karter.
 Oversat af B. Geelmuyden.
 Autoriseret Udgave for Norge og Danmark.
 XV + 487 s.
 Det Mallingske Bogtrykkeri.

* 1883 ”Det nittende Aarhundredes Reisende i Aarhundredes første Halvdel eller Jordens Opdagelseshistorie”, Tredie Afdeling.
 P. T. Mallings Boghandels Forlag,Kristiania.
 Med 108 Illustrationer.
 Oversat ved B. Geelmuyden.
 Autoriseret Udgave for Norge og Danmark.
 X + 412 s.
 Dt Mallingske Bogtrykkeri.

 Indbindinger: 1) 3 bind á 8 hefter 2) Uindbundet 3) 3 komponerede shirtingsbind 
med sort og guld. Kendes i shirtingsfarverne mørkbrun, violet, grøn og koboltblå og nu også i mørk olivengrøn.
Kilder: BIBSYS, HWC og Lejf.
 

XI: Kapteinen på femten år (VE 17 ”Un Capitaine de quinze ans”)

* 1951. ”Kapteinen på femten år”.
 Tiden, Oslo.
 Oversatt av Sigurd Dyvik.  250 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1970. ”Kapteinen på 15 år”.
 Ingar Weyer Tveitan Forlags-Aksjeselskab, Oslo.
 Serien: ”10 på topp-bøkene”, 4.  188 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1988. ”Kapteinen på 15 år”.
Ansgar, Oslo.
 Til norsk ved Brit Ording.  Serien: 10 på topp, Serie 2.  (2. udgave?).  188 s.
 Kilde: BIBSYS.
 

XII: Kaptein Grants barn (VE 5 “Les Enfants du capitaine Grant”)

* (1901) ”Kaptein Grants børn”. Fortælling.
 Forlagt af Olsens boghandel, Kristiania.
 Serien: Berømte forfattere. Første bind.  736 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1901-05? ”Kaptein Grants børn”. Fortælling.
 Forlagt af Olsens boghandel, Kristiania.
 Serien: Berømte forfattere. Første bind.
 2. oplag. Trettende tusinde.  736 s.
 Aktieselskabet Hanches bog- og nodetrykkeri.
 Indbindinger: Komponeret helshirting med sort og guld. 3 shirtingsfarver kendes: rødbrun,
 mørkgrøn og lysblå.
 Kilde: HWC.

* (1901) ”Kaptein Grants børn”. Fortælling.
 (Kristiania)
 Illustreret  444 s.
 Kilde: BIBSYS.
 ( = Børnenes Bogsamling. Bind 7. ?)

* 1926. ”Kaptein Grant og borni hans”.
 Norsk Barneblad, Oslo.
 Umsett av Johannes Horvei.  288 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1943. ”Kaptein Grant og borna hans”.
 Norsk barneblad, Oslo.
 2. opplag.  På norsk av Johannes Horvei.  203 s.
 Kilde: BIBSYS

* 1951. “Kaptein Grants barn”.
 Tiden, Oslo.
Oversatt av Wanda Øgrim.
1. udgave: 1951 (292 s), 2. udgave: 1954.
 Kilde: BIBSYS.

* 1952. “Kaptein Grants barn”.
 Gyldendal, Oslo.
 Gjenfortalt for ungdommen af Anna Wahlenberg.  Oversatt av Fredrik Stabel.
 Tegninger av Gunnar Bratlie.  Serien: De aller beste, 12.
 1. udgave 1952 (140 s). 2. udgave: 1964 (129 s)

* 1961. “Kaptein Grants barn”.
 Stabenfeldt, Stavanger.
 Norsk utg. Ved A.S.Seeberg.  Illustrert. 
Serien: Verdens beste ungdomsbøker, 14.  189 s.  Kilde: BIBSYS.

* 1981. ”Kaptein Grants barn”.
 Gyldendal, Oslo.
 Oversatt av Fredrik Stabel.  Serien: GG bøkene.  3. utgave, (1. oplag).  158 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1984. ”Kaptein Grants barn”.
 Hjemmet, Oslo.
 Oversatt av Geir Uthaug.  Serien: Disney junior bokklub.  118 s.

* 1985. ”Kaptein Grants barn”.
 Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.
 Oversatt av Fredrik Stabel fra en bearbeidet svensk utgave ved Anna Wahlenberg.
 Serien: GG bøkene.  3. utgave, 2. opplag.  159 s.
 Tryk: Gjøvik Trykkeri A.s, Gjøvik.  Indbinding: Kartonindb. med illustration af Svein Solem.
 Kilde: HWC.

* 1993. ”Kaptein Grants barn”.
 Damm, Oslo.
 Oversatt av Geir Uthaug.  Serien: Damms junior bokklub.
 (2. udgave. Se: Disneys junior bokklub, 1984)  118 s.
 Kilde: BIBSYS.
 

XIII: En Kinesers gjenvordigheder i Kina (VE 19 “Les Tribulations d´un Chinois en Chine”)

* 1879. ”En Kinesers gjenvordigheder i Kina”.

  Forlagt af Alb. Cammermeyer, Kristiania.
 Miniaturbibliothek for Romanlæsning, 2.
 Separataftryk af ”Norsk Familjeblad”.  310 s.
 Kilder: BIBSYS, Kongl. Bibl. København.
 

XIV: Mathias Sandorf (VE 27 ”Mathias Sandorf”)

* 1885. “Mathias Sandorf”.
 Dagbladets føljetong.
 398 s.
 Kilde: BIBSYS.
 

XV: Onkel Robinson (Manuscrits nantais “L´Oncle Robinson”)

* 1992. ”Onkel Robinson”.
 Aventura, Oslo.
 Oversatt og med etteord av Kjell Olaf Jensen.
 265 s.
 

XVI: En reise gjennom solsystemet (VE 15 “Hector Servadac”)

* 1968. ”En reise gjennom solsystemet”.
 Den norske bokklubben, Oslo.
 Oversatt av Trond Winje etter tysk utgave.  Sammen med ”Skuddet på Kilimanjaro”.
 Serien: Fantastiske historier, 4.  253 s.
 Kilde: BIBSYS.
1968, 1974 (HWC), 1995 (LIBRIARTE A/S)
 

XVII: Reisen til Maanen (VE 4 ”De la Terre a la Lune”)
og
XVIII: Reisen rundt Maanen (VE 7 ”Autour de la Lune”)

* 1899. ”Rejsen til Maanen. Direkte Fart i 97 Timer og 20 Minutter".
 Forlagt af Aktieselskabet ”Allers Familie-Journals Trykkeri”, Christiania.
 Illustreret.
 (Indeholder både ”De la Terre a la Lune" og "Autour de la Lune")
 s. 305 – 630.
 Serien: ”I ledige Timer”, Bind 13.  Tryk: Allers Familie-Journals Trykkeri, Christiania.
 Kilde: BIBSYS.

1930. ”Reisen til månen”.
P. F. Steensballes boghandels eftf., Oslo 1930
(BJ. Reenskaug). Trykt hos P.M. Bye & C0. A.s. Oslo 
160s. 5 illustrasjoner.
Kilde: Per Johan

* 1950. ”Reisen rundt månen”.
 Tiden, Norsk forlag, Oslo.
 Oversatt av Sigmund Strømme.  Omslag, overtrekk og forsats tegnet av Finn Havrevold.
 213 s.  Tryk: Arbeidernes aktietrykkeri, Oslo.  Indbinding: Karton med shirtingsryg.
 Kilder: BIBSYS, HWC.

* 1967. ”Reisen til månen”.
 Stabekk, Den norske bokklubben, Oslo.
 Oversatt av Trond Winje fra en tysk utgave.  Illustrert.
 Sammen med: ”En ferd rundt månen” og ”Et drama i luften”.  262 s.
 Kilde: BIBSYS.
1967, 1973, ?, 1975 (HWC), 1995  (LIBRIARTE A/S)

* 1967. ”En ferd rundt månen”.
 Stabekk, Den norske bokklubben, Oslo.
 Oversatt av Trond Winje fra en tysk utgave.  Illustrert.
 Sammen med ”Reisen til månen” og ”Et drama i luften” . 262 s.
 Kilde: BIBSYS.
1967, 1973,. ?, 1975 (HWC), 1995  (LIBRIARTE A/S)
 

XIX: En reise til jordens indre (VE 3 ”Voyage au centre de la Terre”)

* 1873. ”Reise til Jordens Centrum”
P. F. Steensballe, Christiania.
 Efter den franske Originals 11te Oplag.  230 s.  H. Tønsbergs Bogtrykkeri.  Helshirtingsindbinding m. guldtryk.
 Kilder: BIBSYS, HWC.

* 1934. ”Reisen til jordens centrum”.
 Steensballe, Oslo.
 På norsk ved Øystein Orre Eskeland.  174 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1967 (1968). ”En reise til jordens indre”.
 Den norske bokklubben, Oslo.
 Oversatt av Trond Winje.  Illustrert.
 Sammen med: 5 uker i ballong.  266 s.
1967  (1968, trykår,udgivelsesår), 1971, 1973, 1974 (HWC), 1995 (LIBRIARTE A/S)

* 1986. ”En reise til jordens indre”.
 Hjemmet, Oslo.
 Gjenfortalt og oversatt av Svein Erik Søland.  Serien: Disney junior bokklub. 169 s.

XX: Skuddet på Kilimanjaro ( VE 34 ”Sans dessus dessous”)

* 1968. ”Skuddet på Kilimanjaro”.
 Den norske bokklubben, Oslo.
 Oversatt av Trond Winje etter tysk utgave. Sammen med: ”En reise gjennom solsystemet”.
 Serien: Fantastiske historier, 4. 253 s.
1. opl. 1968, 2. opl. 1974 (HWC), 1995  (LIBRIARTE A/S)
 

XXI: Det store loddet” (Roman fra Telemark) (VE 29 ”Un billet de loterie”)

* 1971. ”Det store loddet” (Roman fra Telemark).
 C. Huitfeldt, Oslo.
 Oversatt av Georg Wankel.  Illustrert av Roux.  159 s.
 Kilde: BIBSYS.
 

XXII: To års ferie” (VE 32 ”Deux Ans de vacances”)

* 1902. “To Aars Ferie”.
 Kristiania.
 Børnenes Bogsamling. Bind 12.
 Kilder: Chr. Winther:”Chr. Erichsen”, København 1967, BIBSYS.

* 1925. ”Ei ferieferd som vart til tvo aars fangetid paa ei Stillehavsøy”.
 Norsk Barneblad, Oslo.
 Umsett fra engelsk av Johannes Horvei.  263 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1943. ”Ei ferieferd som vart til to års fangetid på ei Stillehavsøy”.
Norsk Barneblad, Oslo.
 Omsett av Johannes Horvei.  160 s.
 Kilde: BIBSYS.

* U. år. (1940´erne?) ”På harde livet”.
 Ekko forlag, Oslo.
 Oversatt av Per Glad.  175 s.  Tryk: P.M.Bye & Co. A.s, Oslo.  Indbinding: Karton m. shirtingsryg.
 Kilde: HWC:

* 1950. ”To års ferie”.
 Tiden, Oslo.  Oversatt av Cecilie Krog.  255 s.
 (Omslagstegning av Finn Havrevold).  Kilder: BIBSYS og ”Antikvariat net”.

* 1966. ”I Stillehavets favn”.
(1. del af ”To års ferie”)
 Ingar Weyer Tveitan Forlags-Aksjeselskap, Oslo.
 Oversatt etter en engelsk revidert ungdomsutgave: A drift in the pacific.
 Til norsk ved Thor Solberg.  Serien: ”10 på top bøkene”, 4. 
Sats, trykk og innbinding Aktietrykkeriet i Trondhjem, Trondheim. 190 s.
Kartonindbinding med shirtingsryg. Kilder: BIBSYS, HWC.

* 1967. ”To års ferie”.
(2. del af ”To års ferie”)
 Inger Weyer Tveitan Forlags-Aksjeselskab, Oslo.
 Serien: ”10 på top bøkene”, 5. 188 s.
Kilde: BIBSYS.

* 1988. ”I Stillehavets favn”.
Ansgar, Oslo.
Til norsk ved Thor Solberg.  Serien: 10 på topp, Serie II. (2. udgave?)
Kilde: BIBSYS.

* 1988. ”To års ferie”.
Ansgar.
(2.del af 10 på topp, Serie II udgaven) (2. udgave?)  188 s.
 Kilde: BIBSYS.
 

XXIII: Tsarens kurér” (VE 14 ”Michel Strogoff”)

1896. ”Zarens kurér”. Reiseeventyr fraa Moskov til Irkutsk.
Oslo. S. & Jul Sørensens Bogtrykkeri. 270 s. Forlagsbind. Grøn rygg m. striper . 
 Mange teikningar 
Kilde: BIBSYS og HWC.

* 1901. ”Zarens Kurer”.
 Allers Familie-Journal, Christiania.
 Serien: I ledige Timer, Bind 23.  s. 317-619.
 Kilde: BIBSYS.

1902. ”Zarens kurér”.
 Kristiania.
 160 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1933. ”Tsar-kureren”.
 Norsk barneblads forlag, Oslo. Illustreret. 
 1. oplag: 1933 (174 s), 2. oplag: 1945

* 1943. ”Tsarens sendebud”.
 Damm, Oslo.
 Oversatt av Jens Schultz. 139 s.
 Kilde: BIBSYS.

1952. ”Keiserens kurér”.
 Oslo. Ansgar forlag
 Forkortet utgave.141 s.
 Kilde: BIBSYS.


* 1957. ”Tsarens kurer”.
 Gyldendal norsk forlag, Oslo.
 Oversatt og bearbeidet av Knut Monrad.  Tegninger av Gunnar Bratlie. Omslaget er tegnet av Birger Imislund.
 1. udgave: 1957 (herover, 134 s + innhold, Tryk: Forum Boktrykkeri, Høvik), 2. udgave ?, 3. udgave: 1993 (nu serien: Gyldendals ungdomsklassikere, 7., 165 s), 4. udgave: 1997.

* 1959. ”Tsarens kurér”.
 Stabenfeldt, Stavanger.
 Norsk utgave ved A.S. Seeberg.  Serien: Verdens beste undomsbøker, 2.  188 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1969. ”Zarens kurer”.
 Fonna, ?
 240 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1979. ”Tsarens kurér”.
  Ansgar, Oslo.
 141 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1982. ”Tsarens kurér”.
 Hjemmets bokforlag, Oslo.
 Oversatt av Harald Mæle. Serien: Disneys junior bokklub. 154 s. 1. oplag: 1982 (154 s) , 2. oplag 1992

* 1984. ”Tsarens kurér”.
 Damm, Oslo.
 Serien: Damms udødelige. 130 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1988. ”Tsarens kurér”.
 Ansgar, Oslo.
 Til norsk ved Reidun Berg.  Serien: 10 på topp, Serie 2. 2. utgave. 191 s.
Kilde: BIBSYS.

* 1995. ”Tsarens kurer”.
 Ex libris, Oslo.
 Oversatt fra dansk av Jørn Roheim etter dansk forkortet utgave.  Serien: Berømte klassikere, 20.  108 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 2005. ”Tsarens kurér”.
Gyldendal, Oslo.
Gjenfortalt av Maj Bylock. Oversatt fra svensk av Jørn Roeim.
Serien: Gyldendals juniorklassikere. 95 s. Illustrert av  Tord Nygren. 

XXIV: Den underjordiska byen (VE 16 ”Les Indes noires”)

* 1993. ”Den underjordiske byen”.
 Samlaget, Oslo.
 Frå fransk ved Ragnar Hovland.  Serien: Klassikerserien for barn, Ny rekke, 4.  191 s.
 KILDE: BIBSYS.

XXV: Verdens behersker (VE 53 ”Maître du Monde”) 

* (1918) ”Verdens behersker”.
 Alb. Cammermeyer – Lars Swanstrøm, Kristiania.  Ill.
 Kilde: Reklame i “Den hemmelighetsfulde ø”, 1918 + Forsiden af hefte 1 +2 (Per Johan).
 

XXVI: En verdensomseiling under havet (VE 6 ”Vingt Mille Lieues sous les mers”)

* 1894. ”En Verdensomseiling under Havet”.
Aas´ Forlag, Kristiania.
Kilde: BIBSYS.

* 1930. ”En verdensomseiling under havet”.
Aschehoug, Oslo.
Oversatt av Constance Wiel Schram. Tegninger av De Neuville og Riou. (1. udgave)  206 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1943. ”Jorda rundt i kavbåt”.
 Norsk barneblads forlag, Oslo.
 Fritt omsett av Petrine Ramstad. Illustrert. 164 s. Kilde: BIBSYS.

* 1950. ”En verdensomseiling under havet”.
 Tiden, Oslo.
 Oversatt av Carl Fredrik Prytz. Omslag, overtrekk og forsats tegnet av Finn Havrevold. 279 s.
 Kilde: BIBSYS, Antikvariat net.

* 1951. ”En verdensomseiling under havet”.
 Gyldendal, Oslo.
 Bearbeidet for ungdommen av Hugo Gyllander. Oversatt av Jo Ørjasæter. Tegninger av Gunnar Bratlie.
 Serien: De aller beste nr. 9. 143 s.
 Kilder: BIBSYS, HWC.

* 1960. ”En Verdensomseiling under Havet”.
 (Stabenfeldt, Stavanger) 
Illustrert. Serien: Verdens beste ungdomsbøker, 11. 188 s. Tryk: Oslo.
 Kilde: BIBSYS.

* 1963 (ell. 1962?). ”En verdensomseiling under havet”.
 Gyldendal, Oslo.
 Bearbeidet for ungdom av Hugo Gyllander. Oversatt av Jo Ørjasæter.  Tegninger av Gunnar Bratlie. Serien: De aller beste. (2. udgave), 129 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1968. ”En verdensomseiling under havet”.
 Stabekk, Den Norske Bokklubben, Oslo.  Illustrert.
 Sammen med: ”Dr. Ox´s idé”.
 Serien: Fantastiske historier, 3 .  259 s.
1. opl. 1968. 2. opl. 1974 (HWC). 1975, 1995 (LIBRIARTE A/S)

* 1978. ”En verdensomseiling under havet”.
 Gyldendal, Oslo.
 Oversatt av Jo Ørjasæter etter en bearbejdet svensk utgave av Hugo Gyllander.
 Serien: GG bøkene. (3. udgave)
 1. oplag: 1978 (156 s), 2. oplag: 1979 , 3. oplag: 1982, 4. oplag: 1985

* 1989. ”En verdensomseiling under havet”.
 Gyldendal, Oslo.
 Oversatt av Jo Ørjasæter.  Ungpocket.  3. utg. (=4. udgave), 156 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1994. ”En verdensomseiling under havet”.
 Gyldendal, Oslo.
 Oversatt av Jo Ørjasæter etter bearbeidet svensk utgave.  Serien: Gyldendals ungdomsklassikere.
 (5. udgave?)  172 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 1997. ”En verdensomseiling under havet”.
 Gyldendal Tiden, Oslo.
 Oversatt av Jo Ørjasæter etter en bearbeidet svensk utgave ved Hugo Gyllander. Efterord af Tormod Haugen.  Serien: Gyldendals ungdomsklassikere, 15.  5. utgave.
 1. oplag: 1997 (172 s), 2. oplag: 1999, 7. udgave: 2002.
 Kilde: BIBSYS.

* 2001 En verdensomseiling under havet.
Gyldendal Tiden. Ron Miller; Paul Wright (Illustratør) ; m.fl. 64 sider

* 2003. ”En verdensomseiling under havet”.
 Schibsted, Oslo.
 Oversatt til norsk av Ane Herland Johnsen.  Bearbeidet for barn av Clementina Coppini.
 Illustrert av Tony Wolf. Serien: Schibsteds klassikere for barn.  43 s.

* 2005. ”Ei verdensomsegling under havet”. Blåmann barnebokklubb.
 Samlaget, Oslo.
 Fritt omsett av Petrine Ramstad. 191 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 2005. “En verdensomseiling under havet”.
 Aschehoug, Oslo.
 Oversatt av Constance Wiel Schram.  Bearbeidet av Brit Bergan.
 Illustrert.  Serien: Berømte bøker.  282 s.
 Kilde: BIBSYS.

* 2005. ”En verdensomseiling under havet”.
  Gyldendal, Oslo.
 Gjenfortalt av Maj Bylock.  Oversatt fra svensk av Jørn Roeim.
 Illustrationer av Alvaro Tapia Lagunas og Tord Nygren. Serien: Gyldendals juniorklassikere.  99 s.