NORSKE JULES VERNE-FORLAG:

Stabekk, Den norske bokklubben.


 
Den norske Bokklubben ble etablert 1. september 1963 av forlagene Gyldendal, Aschehoug, Tiden Norsk Forlag og Cappelen. Klubbens profil var gjenutgivelse av kjente bøker.

Da Cappelen forlag i 1987 ble kjøpt av det svenske forlagskonsernet Bonniers, trakk forlaget seg ut av samarbeidet om De norske Bokklubbene tre år senere, og etablerte egen bokklubb i 1991.

Den norske bokklubben udgav i begyndelsen af halvfjerserne en fin samling Verne på 5 bind. De kom alle i flere udgaver som omtalt nedenfor. Ifølge vores norske kontakt Per J. Moe blev 1995 udgaven udsendt på forlaget LIBRIARTE A/S , ISBN 82-445-0035-2
 

Serien indeholder:
Bind 1: "En reise til jordens indre" + "Fem uker i ballong".
Bind 2: "Reisen til månen"+ "En ferd rundt månen" + "Et drama i luften".
Bind 3: "En verdensomseiling under havet" + "Dr. Ox´ idé".
Bind 4: "En reise gjennom solsystemet" + "Skuddet på Kilimanjaro".
Bind 5: ""Den hemmelighetsfulle øy" + "Fantasten i tårnet"

"Fantasten i tårnet" er en Jules Verne biografi + en bibliografi over hans værker.


Henriks 1974-75 udgave

Ukendt udgave:Det norske 5-binds verket fra Libriarte 1995 er vist herunder.
Såvidt jeg (Per J) vet er egentlig dette en selvstendig forlags-utgivelse. Ikke i regi av D.N.Bokklubben. Den er forøvrig trykket i min naboby Larvik.
Bindene inneholder de samme JV-romaner som 1975-serien og samme oversettere, men har ikke tillegget i bind 5; med bibliografi og historiske betraktninger ved Bing&Bringsverd. (norske fabelprosa-guruer i 30 år). 

1995-udgaven:nobokklub95

1:  ”En reise til jordens indre” + 5 uker i ballong”.
 Den norske bokklubben, Oslo.
 Oversatt av Trond Winje.  Illustrert. 266 s.
 Kilde: BIBSYS.

1. opl. 1967  (1968) - trykår + udgivelsesår
2. opl. 1971
3. opl. 1973
4. opl. 1974 (HWC)
5. opl. 1995

2:  ”Reisen til månen” + ”En ferd rundt månen” + ”Et drama i luften”.
 Stabekk, Den norske bokklubben, Oslo.
 Oversatt av Trond Winje fra en tysk utgave.  Illustrert. 262 s.
 Kilde: BIBSYS.

1. opl. 1967.
2. opl. 1973
3. opl. ?
4. opl. 1975 (HWC)
1995
 

3:  ”En verdensomseiling under havet” + ”Dr. Ox´s idé”.
 Stabekk, Den Norske Bokklubben, Oslo.  Illustrert.  Serien: Fantastiske historier, 3 .  259 s.

1. opl. 1968
2. opl. 1974 (HWC)
1975 + 1995  (Kilde: BIBSYS)

4:  ”En reise gjennom solsystemet” + ”Skuddet på Kilimanjaro”.
 Den norske bokklubben, Oslo.
 Oversatt av Trond Winje etter tysk utgave. Serien: Fantastiske historier, 4.  253 s.
 Kilde: BIBSYS.

1. opl. 1968
2. opl. 1974 (HWC)
1995

 5: ”Den hemmelighetsfulle øy” + "Fantasten i tårnet"
 Stabekk, Den Norske Bokklubben, Oslo.
 Etterord av Jon Bing, Tor Åge Bringsværd.  Illustrert.  267 s.
 Kilde: BIBSYS.

1. opl. 1969
2. opl. ?
3. opl. 1975 (HWC)
1977 ?
1995

I et par andre serier har bokklubbene udsendt:

1986. Jorden rundt på 80 dager
Oslo.Oversatt av Erik Farland. Etterord av Brikt Jensen. Illustrasjoner av Jules Hetzel. 
Den hører til serien: "Bokklubbens Levende Klassikere" , 271 s. 
Denne oversættelse er tidligere udsendt af Tiden (1950 og 1960) 
Orig.bd. med smussomsl. . 

Jorden rundt på 80 dager. De norske bokklubbene. Kari Risvik (Oversetter) ; Kjell Risvik (Oversetter). Denne oversættelse er tidligere udsendt på forlaget Kagge (i 2 udgaver 2004) 

2007, 1. utg. 274 s (med og uden beskyttelsesomslag)


 

NORSKE JULES VERNE-FORLAG:

Tiden Norsk Forlag, Oslo.


 
Tiden Norsk Forlag  ble grunnlagt i 1933 av Arbeiderpartiet. Forlaget ble omorganisert i 1947 med Arbeiderpartiet, Landsorganisasjonen (LO) og Norges Kooperative Landsforening (NKL) som de største aksjonærene. I 1991 ble Tiden et datterforetak av Gyldendal Norsk Forlag.  1. januar 2004 overtok Gyldendal alle aksjer, og forlaget ble organisert som en avdeling i Gyldendal-konsernet. Tidens og Gyldendals barne- og ungdomsbokavdelinger ble slått sammen til Gyldendal Tiden ANS i 1996. Avdelinga heter fra 2004 Gyldendal Barn & Ungdom.

Tiden udgiver omkring 1950 en fin serie Verne på 8 bind (her de 7 af dem med støv):

1: 1950. ”Jorden rundt på 80 dager”.
 Tiden, Oslo.  Oversatt av Erik Farland. Omslag, overtrekk og forsats tegnet av Finn Havrevold.
 244 s.  Kilde: BIBSYS, Antikvariat net.

Detalje, der afslører en lidt mere vovet forsiden end normalt til Vernes bøger: Den skønne Aouda i gennemsigtige gevanter:

Der er tale om en meget smuk udgave:

2: 1950. ”Reisen rundt månen”.
 Tiden, Norsk forlag, Oslo. Oversatt av Sigmund Strømme. Omslag, overtrekk og forsats tegnet av Finn Havrevold.  213 s.  Tryk: Arbeidernes aktietrykkeri, Oslo. Indbinding: Karton med shirtingsryg.
(Forlaget Tiden gir sin 1950-utgivelse det noe misvisende navnet:”Reisen rundt månen” 

(på forsatsblad refereres originalens tittel: ”Autour de la Lune”), MEN boken inneholder i virkeligheten BÅDE ”Reisen til månen” og ”En ferd rundt månen” dvs ”De la Terre à la Lune” +  ”Autour de la Lune”. Per Johan)
 
 

3: 1950. ”To års ferie”.
 Tiden, Oslo.  Oversatt av Cecilie Krog.  255 s. Omslagstegning av Finn Havrevold.  Kilder: BIBSYS og ”Antikvariat net”.

4: 1950. ”En verdensomseiling under havet”.
 Tiden, Oslo.  Oversatt av Carl Fredrik Prytz. Omslag, overtrekk og forsats tegnet av Finn Havrevold. 279 s. Kilde: BIBSYS, Antikvariat net.

5-6: 1951. ”Den hemmelighetsfulle øy”.
 Tiden, Oslo.  Oversatt av Sigmund Strømme.  2 bind.  Kilde: BIBSYS.

7:   1951. ”Kapteinen på femten år”.
 Tiden, Oslo.  Oversatt av Sigurd Dyvik.  250 s.  Kilde: BIBSYS.

8: 1951. “Kaptein Grants barn”.
 Tiden, Oslo.  Oversatt av Wanda Øgrim.1. udgave: 1951 (292 s), 2. udgave: 1954.  Kilde: BIBSYS.

Et enkelt af de 8 bind genudsendes i 1960:

1960. ”Jorden rundt på 80 dager”.

Tiden Norsk Forlag, Oslo. Oversatt av Erik Farland. 192 s.  Tryk: ”Sørlandet”s Trykkeri, Kristiansand S.
 Indb.: Karton med shirtingsryg.  Kilder: BIBSYS, HWC.