Norske Jules Verneforlag:

Samlaget, Oslo 1993 - 2005.

Samlaget blei skipa 1868. 
Forlaget gir ut alle typar litteratur på nynorsk og norske målføre, skolebøker også på bokmål. 
I dag er Samlaget eit av dei mellomstore norske forlaga, og reknar seg blant dei leiande. Det Norske Samlaget er delt i to organisasjonar: Litteraturselskapet er ein kulturpolitisk interesseorganisasjon som skal leggje tilhøva til rette for nynorsk bokutgiving, medan forlaget frå 1978 er utskilt som sjølveigande, forretningsdrivande stifting (fra forlagets hjemmeside). 

  • 1993. ”Den underjordiske byen”.  Samlaget, Oslo. Frå fransk ved Ragnar Hovland. Serien: Klassikerserien for barn, Ny rekke, 4. 191 s.  KILDE: BIBSYS.

  • 2005. ”Ei verdensomsegling under havet”.  Samlaget, Oslo.  Fritt omsett av Petrine Ramstad. 191 s. Blåmann barnebokklubb. Kilde: BIBSYS.