Norske Jules Verne-forlag:

Tiden Norsk Forlag, Oslo 1950 - 1960.

 
Tiden Norsk Forlag  ble grunnlagt i 1933 av Arbeiderpartiet. Forlaget ble omorganisert i 1947 med Arbeiderpartiet, Landsorganisasjonen (LO) og Norges Kooperative Landsforening (NKL) som de største aksjonærene. I 1991 ble Tiden et datterforetak av Gyldendal Norsk Forlag.  1. januar 2004 overtok Gyldendal alle aksjer, og forlaget ble organisert som en avdeling i Gyldendal-konsernet. Tidens og Gyldendals barne- og ungdomsbokavdelinger ble slått sammen til Gyldendal Tiden ANS i 1996. Avdelinga heter fra 2004 Gyldendal Barn & Ungdom.

Tiden udgiver omkring 1950 en fin serie Verne på 8 bind., her er vist 7 af dem med støv:


 

 


  • 1950. ”Jorden rundt på 80 dager”.  Tiden, Oslo.  Oversatt av Erik Farland. Omslag, overtrekk og forsats tegnet av Finn Havrevold. 244 s. 

Detalje, der afslører en lidt mere vovet forsiden end normalt til Vernes bøger: Den skønne Aouda i gennemsigtige gevanter:

Der er tale om en meget smuk udgave:

  • 1950. ”Reisen rundt månen”.  Tiden, Norsk forlag, Oslo. Oversatt av Sigmund Strømme. Omslag, overtrekk og forsats tegnet av Finn Havrevold.  213 s.  Tryk: Arbeidernes aktietrykkeri, Oslo. Indbinding: Karton med shirtingsryg.

(Forlaget Tiden gir sin 1950-utgivelse det noe misvisende navnet:”Reisen rundt månen” 

(på forsatsblad refereres originalens tittel: ”Autour de la Lune”), MEN boken inneholder i virkeligheten BÅDE ”Reisen til månen” og ”En ferd rundt månen” dvs ”De la Terre à la Lune” +  ”Autour de la Lune”. Per Johan)
 
 

  • 1950. ”To års ferie”.  Tiden, Oslo.  Oversatt av Cecilie Krog.  255 s. Omslagstegning av Finn Havrevold.  


  • 1950. ”En verdensomseiling under havet”. Tiden, Oslo.  Oversatt av Carl Fredrik Prytz. Omslag, overtrekk og forsats tegnet av Finn Havrevold. 279 s. 

  • 1951. ”Den hemmelighetsfulle øy”.  Tiden, Oslo.  Oversatt av Sigmund Strømme.  2 bind.  

  • 1951. ”Kapteinen på femten år”. Tiden, Oslo.  Oversatt av Sigurd Dyvik.  250 s.  
 (m/forside-illustrasjon v/ Finn Havrevold).

  • 1951. “Kaptein Grants barn”. Tiden, Oslo.  Oversatt av Wanda Øgrim.1. udgave: 1951 (292 s), 2. udgave: 1954.  

Mindst et  af de 8 bind genudsendes i 1960:

  • 1960. ”Jorden rundt på 80 dager”. Tiden Norsk Forlag, Oslo. Oversatt av Erik Farland. 192 s.  Tryk: ”Sørlandet”s Trykkeri, Kristiansand S.
     Indb.: Karton med shirtingsryg.