Svenske Jules Verne-Forlag:

  Adolf Johnsons förlag 1889 - 1906.
 


 
Ungdomens bibliotek og Godtköps-Romaner

Adolf Johnson  (1846-1913)  drev 1874-75 en bokhandel i Jönköping och köpte också ett förlag där. 1886 flyttade han till Stockholm.  

Adolf Johnson övertog 1886 Bokförlagsbyrån och drev den därefter under sitt eget namn som Adolf Johnsons förlag. Utgivningen dominerades av handböcker och barn- och ungdomsböcker. Serien ”Folkskrifter” kom med 20 titlar åren 1888-1895, ”Ungdomens bibliotek” kom med inte mindre än 132 titlar 1886-1924, och ”Äfventyrsböcker” gavs ut med 102 titlar 1892-1907. Härtill kommer ”Godtköpsromaner”, som år 1894 hade kommit ut med 52 titlar. Serien, som på vissa titlar hade underrubriker som ”Ångbåtslektyr” och ”Jernvägslektyr” bestod huvudsakligen av restupplagor av tidigare utgivna titlar, som försetts med nytryckta omslag.  1890 köpte man J J Flodins förlag (Denne J J Flodin var broder till Sigfrid Flodin, känd Jules Verne-utgivare!)  och R. Gustafssons förlag. Huvuddelen av P A Huldbergs förlag köptes 1907. Vad som hände med förlaget på slutet har jag inte lyckats ta reda på.

Adolf Johnsons förlag udgiver omkring århundredskiftet 1900 bl.a. en hel række "indianerromaner" med farvestrålende omslag. Indianerromaner udkommer der mange af på denne tid i Sverige.

Men forlaget udsender også 7 bind Jules Verne, og der er her bl.a. tale om nogle af de mere sjældne værker. Johnson samler mange af sine ungdomsbøger i Ungdomens Bibliotek. På følgende bagside fra  Blokadbrytaren se en liste over de fleste af seriens første 130 bind omkring 1906

 Man genfinder de forskellige Verneudgaver og andre af de kendte klassikere, men bemærk især overvægten af indianere.  Forlaget udgav også andet end børnebøger, hvilket fremgår af følgende oversigt fra bagsiden af første udgave af Blokadbrytaren. 

Der er sikkert blevet spillet mange Johnsonspel omkring år 1900 rundt omkring i de svenske hjem.

Endnu en af de mange indianerromaner bind 14: Trohjerta eller Ödemarkens son af Aimard, hvoraf der findes en del romaner i oversigten:

"Robinson den yngre" från Adolf Johnsson 1902, i en andra upplaga.

Følgende oversigt viser Johnsons Verneudgivelser kronologisk efter første oplag:

1.  Jorden rundt på 80 dagar.

1889:  "Jorden rundt på 80 dagar".  I serien Ungdomens bokskatt No. 9. 93 s. 

I Uno Asplunds bok står den som utgiven av J Seligmanns Förlag.

1890:  Jorden rundt på 80 dagar. Bearbetning för ungdom af Franz Hoffmann efter Jules Verne. Ungdomens Bibliotek nr 18. Adolf Johnsons förlag. M W Wallberg & C:o Boktryckeri, Norrköping 1890. Översättning af J. Granlund (från tyskan). (4), 228 sidor. 4 osignerade, opaginerade planscher. Blå klotrygg med kartongpärmar med påklistrad pärmbild i färg. Pris 2.50.

I den svenska upplagan är alla fyra illustrationerna med. Och boken är tryckt i Sverige, hos M. W. Wallberg & C:o Boktryckeri i Norrköping 1890. Däremot tror jag att illustrationerna är desamma och tryckta i Tyskland, som Henrik föreslår. Troligen är den danska upplagan ungefär samtida.

Det finns fyra varianter av den svenska upplagan. Två har röd klotrygg, två har blå klotrygg. Och både den röda och den blåa finns med två olika bakre omslag: det ena med reklam för seriens 13 första böcker, den andra med reklam för 17 böcker i serien.

   

     

1898: Jorden rundt på 80 dagar. Fritt efter Jules Verne af Richard Krone. Äfventyrsböcker nr 38.  Adolf Johnsons förlag. Johan Jönssons Boktryckeriaktiebolag (f d M W Wallberg & Comp. Boktryckeri), Norrköping 1890. Anonym översättning. 72 sidor. Häftad med omslagsbild i färg. Pris 50 öre.

Det är alltså frågan om två olika översättningar, bägge från tyskan, och den senare, från 1898, starkt förkortad. Omslaget på 1890-utgåvan är detsamma som den danska utgåvan från samma tid från N Hansen & Co’s forlag, och precis som denna innehåller den svenska en tillagd berättelse om hur det gick för Phileas Fogg senare i livet – lyckligt, förstås.

Det är intressant med parallellen mellan den danska och svenska utgåvan av ”Jorden rundt” på Hansens och Johnsons förlag. Den svenska första utgåvan, ”den tjocka”, med 228 sidor, kom ut i Sverige 1890, och man kan väl anta att den danska kom ut ungefär samtidigt. Förebilden är tysk – på titelsidan till den svenska upplagan står ”Bearbetning för ungdom af Hoffman”, vem nu denne Hoffman var, och översättningen anges ju vara från tyskan.

Illustrationerna är desamma som i den danska utgåvan – men i den svenska är alla fem med i bägge de exemplar jag har. De sitter så här: 

1)       omslagsbild

2)       som frontespis

3)       efter sidan 48

4)       efter sidan 128

5)       efter sidan 208.

Inget av mina exemplar har någon sifferbeteckning nederst på omslaget, som de flesta danska versionerna tycks ha!

Den andra svenska utgåvan av samma bok från Adolf Johnson kom 1898 och har ett helt annat, enklare omslag, föreställande Aoudas räddning. Inga andra illustrationer finns. Det är en helt annan, starkt förkortad anonym översättning, även denna från tyskan. Den anges vara ”fritt efter Jules Verne af Richard Krone”. Är Krone mannen bakom det tyska originalet, på samma sätt som Hoffman är mannen bakom det tyska originalet till 1890-upplagan? Vem kan finna de tyska originalen? (L-E N)

2. Upp- och nedvända världen.

1890: "Upp- och nedvända världen". 199 s. Översättning P. E. M. Fischier. 

Denne udgave udsendes også som Godtköps-Roman, se nedenfor. Til gengælde dukker den ikke op i Undomens Bibliotek.

3.  Blokadbrytaren.

1903: Blokadbrytaren. Johan Jönssons Boktryckeriaktiebolag, Norrköping. Övers. N. Nisbeth. Åtta illustrationer av T. Ödberg. 98 sidor. Ungdomens Bibliotek No.76. Originalkartonnerad med röd klotrygg. Omslagsillustration av G L Fürth. Pris 1:75. 

Version 1: Prisuppgift på främre omslaget, förteckning över seriens böcker t o m nr 79 på bakre omslaget, samt förteckning över sällskapsspel. Ryggtext i guldtryck.

Version 2: Saknar prisuppgift på främre omslaget, förteckning på bakre omslaget över seriens böcker t o m nr 130. Ryggtitel saknas. Denne version må stamme fra ca. 1905, men der er tale om samme udgave, blot med forskellig reklame påklistret bagsiden.

4: I kolgrufvan.

1904: "I kolgrufvan". 164 s. 1 plansch och 7 illustrationer av Paul Férat. Översättning av N. Nisbeth. . Ingår i serien Ungdomens bibliotek, No. 85. Tryckår: 1904.


5: Chancellors skeppbrott.

1905: "Chancellors skeppsbrott". 253 s. 10 illustrationer av E. Riou och Paul Férat. Översättning av N. Nisbeth. Ingår i serien Ungdomens bibliotek, No. 88. Tryckår: 1905

En variant:  Omslaget är ett helt annat än det vi sett på tidigare exemplar. Pärmpappret är blekgrönt och illustrationen i svartvitt, en av Rious illustrationer, som också förekommer inne i boken. Röd klotrygg utan text och bakre omslaget är blankt.
Rygg utan text och blankt bakre omslag pekar på en senare version; i så fall har vi fortfarande inte sett en första version av denna titel från Ad. Johnson, som ju bör ha ryggtext och förteckning över seriens böcker som slutar omkring nr 88.
.(Nils 2015)

6. Martin Paz.

1905: "Martin Paz". 95 s. 8 illustrationer av Paul Férat. Översättning av N. Nisbeth. Ingår i serien Ungdomens bibliotek; 89. Tryckår: 1905.

Kendes med blå og rød ryg uden rygtekst. (Nils + Lars-E)

       

7. En kines på äfventyr.

1906: "En kines på äfventyr". 174 s. 5 illustrationer av T. Ödberg. Översättning av N. Nisbeth. Utgivningsår: 1906.

Findes også med blå klotrygg utan ryggtext och bakre omslag helt utan text.

.


"Godtköps-Romaner" , "Jernvägs-Lektyr" og "Ångbåts-Lektyr".

Ad. Johnson udsender en del af sine restoplag som Godtköps-Romaner til en lidt lavere pris end den oprindelige udgave.

Her er vist en sådan speciel udgave fra Nils' samling i Odense: Ångbåts-lektyr , Jernvägs-lektyr, Godtköps-Romaner 36. Pris 1 kr 25 öre.

Et andet eksempel på "godtköps-roman"  fra Lars-Eriks samling:

Om dette skriver Lars-Erik:

Idag var jag på UB i Lund och tittade i Svensk Bokförteckning för åren kring 1890, för att se om Ad. Johnsons Godtköpsromaner möjligen var förtecknade. Det var de förstås inte.
Björn Nilsson i Alingsås, en av Sveriges kunnigaste samlare på äldre kriminalia, berättade att han har en bok i serien: Louis Andrieux’ ”En polisprefekts memoarer”, Ad. Johnsons förlag 1889. 
När jag kom hem, låg ett brev från Dag Hedman och väntade. Han hade kollat på UB i Göteborg om deras ex av Andrieux bok hade bakre omslag. Det hade förstås inte Godtköps-versionen! Ursprungsversionen hade det däremot, med reklam för 12 av förlagets böcker. Tack, Dag!
Ikväll rotade jag så i mina hyllor med ”gamla” böcker, och i bakre raden fann jag Israel Zangwills ”Tiggarkungen” från Ad. Johnsons förlag 1894. Häftad, med rubriken ”Godtköps-Romaner 47” överst på omslaget! Det är ett elände när man inte själv vet vad man har!  Omslaget, och bakre omslaget bifogas som bilagor. Förteckningen på bakre omslaget är ju inte komplett, man har väl bara tagit med de böcker man har kvar på förlaget vid tryckningen. Något tryckår anges inte på omslaget. Men flera Jules Verne-utgåvor finns det inte i serien; Ad. Johnson gav ju inte ut fler förrän 1903-1905 i serien ”Ungdomens Bibliotek”.

Bagsiden af Lars-Eriks fund:

Det fanns förstås fler utgivare av ångbåts- och järnvägslitteratur i Sverige också. Dag Hedman redovisar i sin ”Prosaberättelser om brott på den svenska bokmarknaden 1885-1920” också Emil Rolands (pseud för Emerich Eiben) bok ”Anna”  från 1892, med uppgiften att det på omslaget står ”Godtköpsbibliotek för Svenska folket” (mitt eget ex är förstås inbundet utan omslag…). Och Nordiska förlagets 10-öresserie 1912 gavs ut i en version med texten ”Gen. Sv. Pressbyrån å tåg och järnvägsstationer 15 öre”. Det finns säkert fler sådana! Jag har ett minne av att jag någon gång sett en deckare från omkring 1930 med ett alternativomslag för just tågförsäljning. Någon som minns?

Tilføjelse 2008: Jag nämnde där att jag hade ett minne av en deckare från 1930-talet som också var tåglitteratur. För en stund sen kom jag på, att det rörde sig om Agatha Christies ”Badortsmysteriet (The Peril at Enb House) som om ut på svenska 1933. Den gavs ut i Vårt Hems Populära Romaner, häftad med blått-vitt-rött omslag. Samma bok finns också, samma år, i en utgåva från Åhlén&Åkerlund/Bonniers i serien ”Böcker för fritiden och resan”, och är då försedd med ett omslag med ett tåg. 

       

 

Og fra Henrik: Vedr. paralleller til "Ångbåtslektur" i Danmark, så lavede "Politiken"/"Ekstrabladet" i samarbejde med Eiby´s Forlag omkring 1905 en serie på ca. 40 titler med serietitlen "Rejsebiblioteket".
Jeg har desuden i min samling af mærkværdig triviallitteratur en hæfteagtig bog udgivet af "Dansk Rejsebibliotek" i 1918. Den ligner også en del af en serie.Så der er danske paralleller til den svenske.