Svenske Jules Verne-Förlag:

Antologier med tekster af Jules Verne.

Med antologier menes der her samling af tekster, hvor der optræder noget af Jules verne, men også af andre forfattere.  Der er således ikke medtaget novellesamlinger kun med Verne-noveller.

Askild & Kärnekull og "En bok för alla":

1973:  Åkermark, Bo E. (red.):  Drömmen om Transsibiriska järnvägen. A & K.
Antologi med inslag av Jules Verne (afsnit fra Tsarens kurir), Sommerset Maugham, Sven Hedin, Han Suyin m. fl., pocket, Stockholm 1973, 192 s., 

1998: Åkermark, Bo E (Red.): Drömmen om den transibiriska järnvägen. En bok för alla. 192 sider.


     

BONNIER:

1947: Frank Heller (red.): All världens sällsamma berättelser. Novellesamling, heri Gil Braltar . 7 s (261-268).

Folket i Bilds Förlag:

1961: Mårten Edlund (red.): Historier från de sju haven. Omnibusbok, her i ”Äventyr på havets botten” av Jules Verne, på sidorna 23-44. Översättning Eyvind Johnson.Natur och kultur:

1964: Ragnar Henriksson och Lennart Skaaret (red.): På liv och död. Läsebok för grundskolans högstadium, årskurs 8. Heri:. Ett äventyr i Indien. Utdrag ur Jorden runt på 80 dagar.


Lundwall Fakta & fantasi:

1998: Sam Lundwall (red.): Utopia, Fakta & Fantasi,  innehåller Vernes ”En amerikansk journalists vardag år 2889”.

 

U.å.:  Sam Lundwall (red): Fire hefter  Den fantastiska roman om Sci. f. historie. I hefte 1 finns: En amerikansk journalists dag år 2889.  I hefte 3 finns: Den evige Adam.