Svenske Jules Verne-Forlag:

  

Wilhelm Billes förlag 1891 - 1915 (ca).

 

af Lars-Erik Nygren.

En typ av böcker som ofta förbigås av samlare är språkövningsböckerna. De är ju på ett annat språk och hamnar lite mellan stolarna. Men om de i Sverige tryckta språkövningsböckerna inte tas upp i en svensk bibliografi, så glöms de ju bort – de tas ju knappast upp i någon annan bibliografi heller!

Det är egentligen ett spännande samlarfält. Niloés NU-böcker, som är så vanliga och ofta bedöms som tråkiga, finns i ett oanat antal varianter och är spännande av den anledningen. Andra är betydligt mindre vanliga, vilket kanske beror på att de ofta betraktades som läroböcker och kastades eller klottrades ner. 

Wilhelm Billes förlag startade på 1890-talet en serie språkövningsböcker – eller snarare två: Moderna engelska författare och Moderna franska författare. Som band 1 i den franska serien kom Jules Vernes Le Tour du Monde en quatre-vingts jours. Det var en förkortad upplaga med anmärkningar av D:r E. Edström. Den kom ut i minst fem olika upplagor. Till boken hörde dessutom en ordlista i separat häfte. Att språkövningsböcker inte var någon svensk uppfinning visas av att det finns en tysk utgåva av samma bok från 1887. 


tysk version 1887

Wilhelm Billes förlag köptes troligen upp av Bonniers förlag, eftersom de senare upplagorna gavs ut på detta förlag men med samma trycksats. Endast anmärkningsdelen i slutet av boken gjordes om mellan upplagorna.

Boken gavs ut i ett mörkblått klotband med text i svart på främre omslag och rygg, med små förändringar endast då utgivningen gick över till Bonniers. De övriga data jag fått fram återges i följande förteckning. 

Sista upplagan av ordlistan bär den dubbla förlagsbeteckningen Bonniers-Svenska Bokför­laget. Det senare förlaget gav ju senare ut åtskilliga språkövningsböcker, också på franska – t ex av Georges Simenon. Kanske finns det fler senare upplagor av denna bok också?

Nyt fund af Lars-Erik, januar 2015: I Kungliga Bibliotekets katalog fann jag kompletterande uppgifter om "Le Tour du monde en quatre-vingts jour", utgiven av Billes förlag från 1891 och framåt. Ordentligt katalogiserade! Det framgår att upplagan 1915 hade Bonniers förlag som utgivare, vilket vi inte visste tidigare. Av ett följande kort framgick också att det finns en femte upplaga, utgiven 1925 - okänd för oss! Ordlistans andra upplaga är tryckt 1895, och fjärde upplagan av ordlistan trycktes 1923. Men många av upplagorna har jag fortfarande inte sett!

Le Tour du Monde en Quatre-Vingts Jours par Jules Verne.
Förkortad upplaga med anmärk­ningar af D:r E. Edström, lektor. Moderna franska författare för goss- och flickskolornas högsta klasser, band I. Wilhelm Billes Bokförlags Aktiebolag. Nya Tryckeri-Aktiebolaget, Stockholm, 1891. 5+250 sidor. Berättelsen omfattar sidorna 1-216, därefter vidtar anmärkningsdelen. 

Samma. Andra upplagan. 1894.

Samma. Tredje upplagan. 1902.


1902
Samma. Fjärde upplagan. 1915. Udgivet på Bonniers förlag

Samma. Femte upplaga:  1925. Albert Bonniers Förlag. Alb. Bonniers Boktryckeri, Stockholm 5+251+1  sidor plus en utvikbara karta över Paris. Berättelsen omfattar sidorna 1-216, därefter vidtar anmärkningsdelen. Extrasidan på slutet upptar en förteckning över läroböcker i franska språket, utgivna av E. Edström. 
 

1925 version 1 og 2

Anmärkning. Bandet till den femte upplagan finns i två varianter. Den ena är identisk med bandet till de tidigare upplagorna från Billes, bortsett från att förlagsnamnet är utbytt. Det andra – senare? – saknar Bille-versionens svarta dekorlinjer och har Bonniers förlagsemblem. 

Ordlista till Le Tour du Monde en Quatre-Vingts Jours par Jules Verne. Förkortad upplaga med anmärk­ningar af D:r E. Edström, lektor. Wilhelm Billes Bokförlags Aktiebolag. Nya Tryckeri-Aktiebolaget, Stockholm, 1891. 72 sidor. Häftad (ej sett omslag).

Samma. Andra upplagan. 1895.

Samma. Tredje upplagan. 1907.


1907

Samma. Fjärde upplagan. 1923. 

Samma. Femte upplagan. Albert Bonniers förlag. Svenska Bokförlaget. Alb. Bonniers Boktryckeri 1936. 72 sidor. Häftad. Omslag på gult papper med tryck i svart


1936