En verldstidning år 2889.
ved Lars-Erik.

= SH 1,14: La Journée d’un journaliste américain en 2890.

Kopi fra Illustrerad Familj-Journal nr 41-42, 1889. På sidorna 324-325 respektive 334-335. Se den tilsvarende danske version:   dansk 2889