Jules Verne på teater og i revy.


Svenske teateropførelser.


Denne side rummer ikke et forsøg på at omtale alle svenske opførelser på teater af Jules Vernes værker.  Her kan man med fordel gå til Asplunds bog.  Her blot hvad der tilfældigvis er sendt til Portalen især af Lars-Erik.  Yderligere bidrag er særdeles kærkomne !

Manegen på Djurgården.

En annons i Dagens Nyheter den 8 juni 1876, där det framgår att ”Jorden rundt på 80 dagar” har premiär dagen därpå, den 9 juni. ”Ett dramatiserat rese-äfventyr i 14 tablåer”. Jag har inte kunnat finna några recensioner, dessvärre, så jag har inga uppgifter om pjäsen i övrigt. Datum för premiären är alltså fel hos Asplund.

 

Nästa annons från den 12 juni 1876 visar att ”Tsarens kurir” visades för sista gången denna dag. Den hade gått i flera månader då. Det anges att dekorationerna är av F Ahlgrensson och H Müller. Denna uppsättning finns ej alls hos Asplund.

Se Vernes teaterversion af Tsaren på svensk:  http://www.fritenkaren.se/Tsarens.pdf

 

Så ett litet hopp i tiden till den 27 juni 1879. Då annonseras premiären av ”Kapten Grants barn” till dagen därpå, även nu på Djurgården. Texten är dålig, så jag citerar: ”Dramatiseradt reseäfventyr i 5 akter med prolog (1:a akten indelad i 2 tablåer) af Jules Verne & A d’Ennery, efter J Vernes roman. … Öfversättning af A B. Musiken af **. Dekorationerna af H. H Müller.”

A. B. är A. Bosin. Om honom har jag inga uppgifter. Fritz August Ahlgrensson (f. 1838) var dekorationsmålare vid de kungliga teatrarna 1858-1868. Han var också verksam vid Köpenhamns kungliga teater ett par perioder.

I Sydsvenska Dagbladet den 5 december 1894 fanns bifogade annons för pjäsen ”Tsarens kurir”. 


I Lunds Dagblad från den 30 augusti 1907 fann jag idag en liten notis om landsortsteatrarnas repertoar för säsongen 1907-1908. Av denna framgick, att Karin Svanströms turnéteater avsåg att spela ”Jules Vernes utstyrselstycke Kapten Grants barn” med början på Hippodromteatern i Malmö. Asplund uppger i son bok endast att den hade premiär på Östermalmsteatern den 11 juni 1908, men den började alltså spelas redan efter sommaren 1907.


Hippodromen i Malmö. Opført år 1900

I Sydsvenska Dagbladet från den 1 december 1876 finns en annons för ”Jorden rundt på 80 dagar” som har premiär på teatern i Malmö. Tjugofemte och sista föreställningen annonserades till den 24 januari 1877, men därefter infördes annons om att man ”på begäran” skulle ge ytterligare två extraföreställningar den 2 och 4 februari 1877. Det måste ha varit en populär föreställning!


Mere Tivander (fra Per Johan):

Teatersjef Knut Tivander havde en Jorden Rundt -forestillinger i både Sverige og Norge. Dokumentasjon på dette finner vi bl.a.i Kalmars avis i

Hösten 1888 uppfördes ”Jorden rundt på 80 dagar” på teatrar i Lund och Malmö – d v s den uppfördes tydligen inte i Lund på grund av förbud av något slag. Istället transporterades teaterbesökarna med tåg från Lund till Malmö (annons i Skånska Aftonbladet den 27 september 1888). Dessförinnan hade pjäsen uppförts i Malmö med sin sista föreställning den 21 mars (Skånska Aftonbladet den 21 mars), fast sen återkom den alltså för teaterintresserade besökare från Lund!

.

        
.

Annonserna undertecknades av Therese Elfforss (1823-1905), som var en av tidens mest framgångsrika teaterdirektörer under 1870- och 1880-talen. Hon var elev vid Dramaten 1839 och anställdes sedan vid Nya Teatern i Stockholm. Senare turnerade hon med Elfforss teatersällskap – hon gifte sig med dess direktör och övertog senare hela teatersällskapet. 1888 slutade hon som teaterdirektör och återgick till skådespelandet. ”Jorden rundt” var alltså en av hennes sista pjäser med egen teater!

Groteska pennritningar:

För ett tag sen visade L-E en annons från Dagens Nyheter 1876 om en bok, FergusJorden Rundt på 80 dagar, Groteska pennritningar”.

     

Som jag nog redan berättat för Jean, var jag på UB i Lund i fredags och fick beskåda boken. Omslagen var fuktskadade, men är kopierade här i alla fall, tillsammans med ett par sidor ur det lilla häftet. Fergus är en pseudonym för Adolf August Scheele, och bokens hela titel är ”Jorden rundt på 80 dagar. Groteska pennritningar urklippta af Fergus under resan sommaren 1876”. Något titelblad finns inte. Enligt Libris är boken förlagd på Huldbergs bokförlagsaktiebolag och tryckåret 1876. Nederst på omslaget finns en rad text, förmodligen tryckeriet, men jag kan bara urskilja ”… otto(?)Lith. … Stockholm”. Jag har funnit två litografiska anstalter i Stockholm via Libris, men ingen av dem passar riktigt in i texten, tycker jag: Lundquist & Co:s Lithografiska institut, och Stockholms Artistiska Lithografiska anstalt.

Nåja, bilderna är naturligtvis inspirerade av det teaterstycke, i 14 tablåer, som detta år gavs bland annat i Stockholm. Trevliga är de i alla fall!

Hälsningar!  Lars-ErikAlbert Ranft – teaterdirektör

 Albert Ranft (1858-1938) var skådespelare och senare teaterledare vid olika teatersällskap, dels kringresande, dels i Stockholm och Göteborg. Under en period stod han för alla Stockholms privatteatrar! Han var bra på att leta upp bra pjäser och att finna duktiga skådespelare, och var mycket framgångsrik. Han gav ut en självbiografi 1928.

1921 gav han ut en liten skrift, ”Min Repertoir 1892-1921”, som svar på ett angrepp om att han skulle ha framfört stycken som var ”komprometterande” ur sedlighetssynpunkt. I denna redovisar han alltså alla pjäser han satt upp under denna tid, teater för teater! Skriften är intressant för oss Jules Verne-intresserade, eftersom där framgår de Verne-pjäser som Ranft och hans sällskap framfört. Man finner en del egendomligheter, som t ex att Selma Lagerlöfs ”Gösta Berlings saga” tas upp under Algot Sandberg, som tydligen var den som gjorde om boken till teaterpjäs!

 

Resan omkring jorden på 40 dagar. 

Äventyrsdrama i 16 tablåer. Fortsättning efter Jorden runt på 80 dagar. Tillskriven Algot Sandberg. Framförd på Oscarsteatern, 1914.

 
Kin Fo. 

Kinesiskt reseäventyr i 3 akter. Fritt dramatiserat av Frans Hedberg efter en berättelse av Jules Verne med kinesiska originalmelodier arrangerade av Björn Halldén. Framförd på Djurgårdsteatern 1892 (premiär den 14 september enligt Uno Asplund).

 
Jorden runt på 80 dagar. 

Dramatiserat reseäventyr i 15 tablåer av Jules Verne och A d’Ennery. Översatt av Frans Hedberg. Framfört på Djurgårdsteatern 1895.

 
Jorden runt på 80 dagar. 

Dramatiserat reseäventyr i 15 tablåer med körer och kupletter av Jules Verne och A d’Ennery.. Fritt efter E. Böghs danska bearbetning. Framförd på Östermalmsteatern 1904.

 
Kapten Grant och hans barn. 

Dramatiserat reseäventyr i 5 akter med prolog av Jules Verne och A d’Ennery. Framförd på Östermalmsteatern 1908 (premiär den 11 juni enligt Uno Asplund).

 
Influerad av Jules Verne kan kanske också – åtminstone beträffande titeln – vara Emil Norlanders revy ”Stockholm runt på 140 minuter, på Södra Teatern 1915.

 

Kanske inspirerades införandet av att man haft en teaterföreställning av Vernes och d'Ennerys pjäs "Kapten Grant och hans barn" någon månad tidigare. Den 10 mars annonserades premiären i Linköping i samma tidning. Man höll föreställning både denna fredag och på lördagen. En kort recension infördes också dagen efter premiären. Troligen är det väl samma pjäs som hade urpremiär i Stockholm redan 1879.  Dessvärre dåligt bildkvalitet...

.

 

Skådespelerskan Karin Svanström, som drev teatersällskapet, var född 1873 i Norrköping, död 1942 i Stockholm. Hon drev sitt teatersällskap fram till 1920. 1921 filmdebuterade hon i en Mauritz Stiller-film; sammanlagt var hon med i ett femtiotal filmer och ett antal teaterpjäser. Senare var hon verksam inom Svensk Filmindustri, SF.

.


En programforside fra en opførelse i Borås 1970: