Svenske Jules Verne-Forlag:

  Fire ældre Jules Verne-Forlag 1873 - 1909.

Hjalmar Ewerlöfs förlag 1873.
Isaac Marcus’ Boktr.-Aktiebolag, Stockholm 1889.
Fröléens förlag, Stockholm 1902.
Svithiods förlag. Stockholm 1909.Disse fire små forlag hører alle til i  Stockholm og udgiver hver en enkelt Verne omkring år 1900.

A. Hjalmar Ewerlöfs förlag.

Blokadbrytarne. En flytande stad. Tvenne berättelser. Hjalmar Ewerlöfs förlag. A J Lindholms, Gefle.  Anonym översättning, 
1873 (s. 1-77, ialt 243 s)

B. Isaac Marcus’ Boktr.-Aktiebolag, Stockholm 
 

Arkipelagen i eld och lågor. Historisk berättelse. Isaac Marcus’ Boktr.-Aktiebolag, Stockholm Anonym översättning. Med 20 illustrationer av L. Benett insprängda i texten. 197 sidor. Häftad med omslagsillustration av L. Benett. Pris 2 kr.

1889 (197 s). 

Anmärkning: I Svensk Bokförteckning anges F&G Beijer som förlag – kanske som distributör eller för en restupplaga?

C. Fröléens förlag, Stockholm. 

Fröléen & Co, Stockholm.
Förlaget grundades 1880 och sammanslogs 1912 med Ljus förlag. Båda förlagen såldes 1914 till Norstedts. 1920 återupptog Fröléen sin verksamhet i firman AB Stockholmstryckeriet, som 1934 blev självständigt bolag under namnet Fröléen & Comp. AB. 1970 försattes firman i konkurs.


Från jorden till månen. Fröhlen  1902.

Jorden rundt på åttio dagar. Illustrationer av P Hedman. Fröléens förlag, Stockholm. 

Utgivningsår: 1902 (287 s).

Den kom först i häften med bägge böckerna!
Fröléens gav ut "Från jorden till månen" 1902 i Nordenskiöld-versionen, dels i samma band som "Jorden rundt", dels separat. Här ser vi ett återbruk av samma anonyma översättning, obetydligt friserad, ända sedan Lamms utgåva 1871 och Hugo Petterssons 1873.

"Från Jorden till Månen" finns separat i det röda bandet, och så finns bägge böckerna i det tjocka gulaktiga bandet. Däremot har jag aldrig sett "Jorden rundt" i separat utgåva.

 D. Svithiods förlag. Stockholm

 

Blockadbrytaren. Berättelse. Bokförlaget Svithiod. P A Nymans Eftertr. Tryckeri, Stockholm 1909. Svithiods 15-öresbibliotek nr 1. Omslaget tryckt hos R. W. Statlander, Stockholm 1909. Översättning S. E. 31+1 sidor. Häftad, 141x213 mm, med omslag med text och bild i brunt tryck. Pris 15 öre.

3.