Svenske Jules Verne-Forlag:

 Sigfrid Flodins Förlag  1872 - 1873.


 
 

Sigfrid Flodin (1827-1909) började 16 år gammal arbeta i broderns bokhandel i Stockholm. 1846 startade han sitt eget förlag. Han gav ut massor av barnböcker. 1865 gifte han sig med Louise Söderqvist, som var ägare till ett tryckeri, så därefter trycktes allting i det egna tryckeriet.

Jorden rundt på 80 dagar. Sigfrid Flodins förlag. Sigfrid Flodins boktryckeri, Stockholm 1872. Översättning Axel L. Ericsson. Häftad, 120x192 mm, i två delar. Omslaget till andra häftet tryckt 1873. 274+2 sidor, varav  första häftet har 120 sidor. Främre omslag med text och illustration i svart tryck; författarnamnet i grönt tryck. Pris 1kr respektive 1:25.

Anm. Andra häftet saknar titelblad och tryckuppgifter. Bakre omslagets insida har recensioner av första häftet och bör alltså ha kommit ut lite senare, vilket också det faktum att andra häftets omslag tryckts 1873 tyder på.

1: 1872-73 (274 s. (120 + 154). 2: ?.  3: 1873 (264 s)    

Bind fra Lars-Eriks samling.  Næsten samme bind kendes fra Hugo Pettersson og  Lamm, men her altså Flodin:. så hvad er egentlig et "originalband" ?

.

Annonce i Dagens Nyheter :  Den 23 december 1872 annonserade Sigfrid Flodins förlag att första häftet av ”Jorden Rundt på 80 dagar” hade kommit ut. Priset var 1 Rdr. Andra häftet kom som bekant ut först efter årskiftet. Boken säljs i brodern J J Flodins bokhandel.