Svenske Jules Verne-Förlag:
Folket i Bilds Förlag, Stockholm 1961.

Historier från de sju haven”, redigerad av Mårten Edlund. Den innehåller bland annat ett utsnitt ur Jules Vernes ”En världsomsegling under havet”. Boken ingår i serien Omnibusböckerna, som väl från början är en dansk serie (på Carit Andersens Forlag), som översatts till svenska.   I den danske tilsvarende omnibusbog er der dog ikke medtaget noget af Verne.


1961: Historier från de sju haven. Red Mårten Edlund. Folket i Bilds Förlag, Stockholm 1961. Omnibusböckerna. Innehåller bl a ”Äventyr på havets botten” av Jules Verne, på sidorna 23-44. Översättning Eyvind Johnson.