Svenske Jules Verne-Forlag:

  

Folkskolans Barntidning  1904 - 1929af Lars-Erik Nygren.

Folkskolans Barntidning började ges ut av folkskollärarinnan Stina Quint 1892 och fortsatte långt fram i tiden, från 1950 under namnet Kamratposten
Bonniers köpte förresten Folkskolans Barntidnings förlag 1930 och lät det gå upp i Åhlén & Åkerlunds, men det påverkade väl knappt Verne-utgivningen.


forside 1904

Det är ju väl känt att (förlaget) Folkskolans Barntidning också gav ut Jules Verne-romaner: Tsarens kurir, tryckt 1904 med nya upplagor 1907, 1917 och 1928, samt Den hemlighetsfulla ön, tryckt 1907 med nya upplagor 1912 och 1929, allt enligt vad som uppges i Uno Asplunds Jules Verne-bok. Tsarens kurir är ”fritt återgiven” av Alfred Smedberg och illustrerad av Karl Aspelin, och Den hemlighetsfulla ön, likaså fritt berättad av Alfred Smedberg, är illustrerad av Brita Ellström. Aplund anger att  Tsarens kurir skulle vara utgiven i häften 1904 och att det skulle finnas två upplagor av Den hemlighetsfulla ön från 1907. Detta är dock något slags missförstånd, som kanske kan förklaras med nedanstående.

Tzaren 1904

Det som inte uppmärksammats är att dessa bägge berättelser ursprungligen utgavs som urklippsföljetonger i tidskriften Folkskolans barntidning! Tsarens kurir gavs ut under större delen av året med (vanligtvis) två blad i vartannat nummer som en vanlig urklippsföljetong: varje blad bestod av åtta sidor, som veks ihop till ett ark. I nummer 33, i slutet av året, anmäles så att det finns pärmar till följetongen att köpa. En pärm kostade 25 öre, inklusive postporto. Ingenting anges om pärmens utseende, men det ex jag har består av en röd, blindpressad klotpärm med ryggtext i guld i format ca 9x13 cm. I nummer 30 från november 1905 meddelas sedan att Tsarens kurir, ”som så mycket efterfrågats”, nu finns att köpa i bokform, inbunden till priset 60 öre. Jag har inte sett detta band, men jag tror att det var samma halvklotband med påklistrad pärmbild, som finns till 1907 års upplaga, vilken torde vara identisk med 1905-utgåvan, sånär som på tryckåret och uppgift om andra upplagan på bakre pärmen (1907 är priset dock 75 öre).


Bilden från nr 30-1905 (som inte är någon Jules Verne-bild) är tecknad av Jenny Nyström, som en kuriositet. 

Den hemlighetsfulla ön utgavs som urklippsföljetong på samma sätt under år 1907. Den började ges ut i nr 2, den 30 januari. I nummer 36 anmäles så pärmen till följetongen, även nu till priset 25 öre. Troligen är även detta ett rött helklotband, likt det som hörde till Tsarens kurir. Året efter kom sedan Den hemlighetsfulla ön i bokhandelsupplaga till priset 75 öre i ett halvklotband med pärmbild. Texten på baksidan talar faktiskt om att boken gick som följetong i Folkskolans barntidning  under 1907! Det är kanske dessa bägge band som Asplund avser med två upplagor, men det är samma inlaga i bägge banden.


bogudgaven 1908

De senare upplagorna från Folkskolans Barntidning av bägge dessa berättelser har inte samma format utan mäter 13,5 x 18,5 cm. Jag har 1912 och 1929 års upplagor av Den hemlighetsfulla ön. Man har gjort en ny trycksats och moderniserat stavningen i bägge dessa upplagor. De har röd klotrygg med guldtext och pärmbild. 1912-upplagan har samma bild som 1907-upplagan, medan 1929 års upplaga har en nytecknad färgbild av Brita Ellström. Asplund anger felaktigt att dessa senare upplagor har 344 sidor, men 1912-upplagan har 176 sidor och 1929-upplagan har 191 sidor. 


1912

1928- och 1929-upplag­orna ingick i serien Barnbiblioteket Kamraterna. Alla upplagorna är illustrerade, men jag har inte räknat antal bilder. 


1929

Det vore intressant att veta om någon har sett ett helklotband av Den hemlighetsfulla ön från 1907 eller 1928 och kan beskriva dem! Jag hoppas att det ska komma fler bilder efterhand på Verneportalen också. I tabellform skulle det för enkelhets skull se ut så här:

Tsarens kurir:

1904. Urklippsföljetong i Folkskolans Barntidning. 352 sidor. Illustrerad av Karl Aspelin. Litet format.  Till urklippsföljetongen såldes en inbindningspärm i rött helklot med blindpressningar. Format ca 95x130 mm. Illustrerad av Karl Aspelin.

1905. 1904-upplagan ges ut i bokhandelsversion med halvklotband med pärmbild. Samma format som 1904.  Omslagsillustration och illustrationer av Karl Aspelin.

1907. Nytryck av den tidigare upplagan i samma lilla format. Halvklotband med pärmbild. Moderniserad stavning.  Omslagsillustration och illustrationer av Karl Aspelin.

1917. Ny upplaga. 182 sidor. Halvklotband med  pärmbild (samma som 1905 och 1907). Större format, ca 135x183 mm. Omslagsillustration och illustrationer av Karl Aspelin. Ingår nu i serien ”Barnbiblioteket Kamraterna” som band nr 3.

1928. Nytryck av 1917-upplagan, troligen i halvklotband med pärmbild.

Her vist 1907 og 1917 udgaverne:

 Den hemlighetsfulla ön

1907. Urklippsföljetong i Folkskolans Barntidning. 344 sidor. Illustrerad av Brita Ellström. Litet format. Inbindningspärm, 

          troligen i rött helklot med blindpressningar?

reklame fra 1907

1908. 1907-upplagan ges ut i bokhandelsversion med halvklotband med pärmbild. Litet format.

1912. Ny upplaga med ny trycksats och moderniserad stavning. 176 sidor. Större format. Halvklotband med pärmbild. 

          Troligen samma pärmbild som på 1908-utgåvan?

1929. Ny upplaga. 191 sidor. Halvklotband med pärmbild. Ny pärmbild i färg, även denna signerad Brita Ellström.