Svenske Jules Verne-Forlag:

  En række meget små svenske Jules Verne-Förlag 1921 - 1956.

Holmquists boktryckeris förlag 1921
Nutidens förlag, Stockholm 1926
Ugglan, Stockholm 1945
Kvällsstundens förlag 1949
Ehlins bibliotek 1956 - 1957

Ud over de store, berømte Jules Verne-forlag er der også i Sverige en række forlag der kun udgiver et enkelt eller to
bind Verne.
De 5 forlag, der er samlet her sender deres Verne-udgave ud i  nyere tid, medens en tilsvarende samling samler forlag med enkelt udgivelser før 1920.


Holmquists boktryckeris förlag 1921.

Bland slavjägare. Omslag av G. Crawe. 5 illustrationer. Översatt av A. Berg. Förlag Holmquists boktryckeris förlag, Stockholm.  Häftad eller kartonbind med kartonryg. Forsideillustrationen på den kartonerede udgave er et påklæbet farvebillede.  (romanen = En Kapten om 15 år). 

Av det häftade exemplaret framgår att boken ingår i en serie ”Illustrerade ungdomsböcker”, medan den kartonnerade kallas ”Illustrerade äventyrsböcker” – nogsamt uppdelad för flickor och pojkar. Bägge varianterna har 171 sidor text + 2 sidor med annonser med illustrationer från andra böcker i serien. Pris 1:25 respektive 1:75.

1921 (171 s).


Nutidens förlag, Stockholm 1926

Slottet i Karpaterna. 5 illustrationer av G. Lannmark. Översatt från franskan av Oscar Nachman. Nutidens förlag, Stockholm. Tryckt i Stockholm. 

1926 (208 s).

Ugglan, Stockholm 1945.

Kazallons loggbok : äventyrsbok från havet. Bokförlags AB Ugglan, Stockholm. Tryckt i Göteborg. 
1945 (228 s)

.
Kvällsstundens förlag  1949.


Förlaget ger ut Tidningen Kvälsstunden, grundad 1938. Fram till 2001 kom tidningen ut som bilaga til  Västerås Nyheter. Därefter som en fristående tidning. Tidningen riktar sig främst till äldre läsare och är den största svenskspråkiga tidningen i USA.

Kazallons loggbok. Kvällstundens förlag. Tryckort: Västerås 1949.

Ehlins bibliotek 1956 - 1957.

Kapten vid femton år. Översatt och bearbetad av Bertil Lagerström. Förlag Ehlins bibliotek, Stockholm. 

1956 (130 s).

Jorden runt på 80 dagar. Fritt berättad av Helmer Norman och Helmer Unander. 59 illustrationer av Curt Sture. Förlag Ehlins bibliotek. Ingår i serien Ehlins Skotteserie. 1957 (183 s).