Svenske Jules Verne-Forlag:

  h:ström - Tekst & Kultur 2005.

Bokförlaget h:ström - Text och Kultur er et svensk bogforlag i Umeå.  Forlaget blev grundlagt i 2000 og udgiver bl.a. klassikere herunder et enkelt bind Jules Verne. Desuden er det interessant, at forlaget har benyttet Vernes artikel om Poe i sin udgivelse af Poes værker.


En världsomsegling under havet.  I komplett nyöversättning av Erik Carlquist. Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 

2005 (464 s).

POE, EDGAR ALLAN. Samlade noveller I. Översättning Erik Carlquist. Efterord Jules Verne. Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2005. 334, (10) s .

Vernes efterord er en oversættelse af  Edgar Poe et ses œuvres, fra Musée des Familles, vol. 31, no. 7, April 1864. 

Her skriver Verne bl.a.:

"Tillåt mig därför att berätta för er om mannen och hans verk: båda intar en viktig plats i fantasins historia, för Poe har skapat en egen genre, som bara framgått ur honom själv, och vars hemlighet det tycks mig viktigt att förstå. Man skulle kunna kalla honom ”den fantastiska litteraturens mästare”; han har trängt tillbaka det omöjligas gränser; han kommer att få imitatörer. Dessa kommer att försöka gå ännu längre och att överdriva hans manér; men ju mer man tror sig ha överträffat honom, desto längre kommer man att befinna sig från hans nivå." – ur Jules Vernes efterord.