SVENSKE JULES VERNE-FORLAG:

G. Lindströms Boktryckeri 1950

  

 
Jorden runt på 80 dagar.  Berättad för dövstumma av L.-E. Hedenborg. 41 illustrationer av Edvard Forsström. G. Lindströms Boktryckeri, Stockholm. 

1950 (121 s.).