Svenske Jules Verne-Forlag:

 

Ljus förlag 1907 - 1910.


 
 


 

Det råder en viss förvirring kring Ljus utgåva av ”Den hemlighetsfulla ön” från 1907-1908. Asplund anger två poster, dels att den skulle ha getts ut 1907 i ett band, med en parentesuppgift om samma upplaga i 20 häften 1908. I en andra post anger han samma upplaga i två band i Ljus enkronasserie. På Verneportalens bibliografi  redovisas tre poster: en utgåva i ett band 1907, två band 1908 i Ljus 1-kronasserie samt 20 häften 1908 (jeg har nu rettet det til kun én udgave, Bjørn).

Dessa uppgifter förefaller inte helt korrekta. Förlaget gav först ut ”Den hemlighetsfulla ön” i 20 häften. Dessa häften började ges ut 1907, men de sista häftena kom först 1908. Detta framgår av tryckdata på baksidan av häftesomslagen (häftesomslagen trycktes hos Isaac Marcus Boktr.-Aktiebolag). I denna häftesupplaga anges tryckåret till 1907 på kolofonen. Därefter gavs samma upplaga ut i Ljus 1-kronasserie, fortfarande med tryckuppgift 1907 på kolofonen. Eftersom de sista häftena trycktes och gavs ut först 1908, kom väl 1-kronasversionen ut i bokhandeln först 1908. Någon upplaga med 1908 på kolofonen, som alltså skulle utgöra ett nytryck, har jag inte kunnat belägga. Är det någon som har en sådan version? 

Tilføjelse fra Lars-Erik, julen 2007:
Jag har lyckats finna ett exemplar av Ljus utgåva av ”Den hemlighetsfulla ön” från 1907 i häften, med en lös inbindningspärm bilagd! 
Berättelsen utkom alltså i 20 häften, de flesta med omslag av blått papper, men några med gult papper (häftena 5-12). Alla häftena kostade 10 öre per styck. De flesta häftena har Arthur Sjögrens fina omslag, men några har ett omslag med huvudsakligen text (se bifogade illustrationer!). Från och med häfte nr 10 är häftesomslagen tryckta 1908! Häfte nr 20 är extra tjockt och innehåller sidorna 457-533 samt ett extra blad på slutet (opaginerat) med reklam för Ljus Enkronasbibliotek. Där framgår att Den hemlighetsfulla ön i 1-kronasversion kostar 1 kr per del, häftad. 


Hefte 2


Hefte 5


Hefte 9

Den indbundne version:

Originalt bind fra Ljus. Sammenlign med Engströmbindet.

Ryggtexten består av författarnamn och titel i svart tryck; bakre omslaget är utan text. Häftesomslaget är klätt med klot (shirting säger man i Danmark?). Försättsbladen är originella.


 

   


To farvevarianter: Den ena har med en gröngul jämnfärgad klotpärm medan den andra har en grönare, vattrad klotpärm.

     

Även enstaka häften skiljer. På de flesta häftena är häftesnumret påtryckt, men på enstaka häften verkar de vara påstämplade:

 


Jean Claesson har berättat för mig, att det är Arthur Sjögren som illustrerat omslaget till både häften och detta band. Arthur Sjögren levde 1874-1951 och är känd som bokillustratör. Han har bl. a. illustrerat flera Aug. Strindberg-band. Senare i livet ägnade han sig alltmera åt forskning kring ex libris och författarskap.

I sammanhanget kan kanske sägas, att just detta med att böcker vid den här tiden ofta först gavs ut i häftesform vanligen har förbisetts av bibliografer i vår tid. Men denna kolportageliknande verksamhet var väldigt vanlig en bit in på 1900-talet. Dessvärre har heller inte många häften överlevt till vår tid. Dessutom var det ju ett smart sätt att maximera sin utgivning, och därmed inkomsten av en bok: först gav man ut 20 häften ā 10 öre = 2 kr, sedan en tid senare kom den i enkronasversion till de som hade is i magen…

1910 gav Ljus förlag i samråd med Kommittén för nöjesläsning ut en serie häften i stort format med litteratur som ansågs vara lämplig för de unga – detta var vid en tid då debattens vågor gick höga om ”onyttig Nick Carter-litteratur” i Sverige. Första numret i serien var Jules Vernes ”En världsomsegling under havet”.

En världsomsegling under havet. Ljus förlag i samarbete med Kommittén för nöjesläsning. Dagens Nyheters tryckeri, Stockholm 1910. Omslaget tryckt i Centraltryckeriet, Stockholm 1910.Roliga Böcker N:o 1. 64 sidor. Stort format, ca 188x272 mm. Anonym översättning (förkortad). Omslagsteckning i färg av David Ljungdahl. Vinjetteckning till kapitel 1 av okänd konstnär. Främre omslagets insida upptar en biografi över Jules Verne. Pris 25 öre.