Svenske Jules Verne-Forlag:

  Sörlins förlag, Norrköping 1960 - 61

 
 
 
Sörlins förlag startades 1939 av bokhandlaren Karl Sörlin med målsättningen att ge ut bra ungdoms- och bilderböcker samt erbjuda lättare underhållningslitteratur. 1973 fick förlaget en ny ägare, Torsten Johansson,  och 2005 tillträdde en ny ägarduo, Ingemar och Kjell Svensson.

1: Blockadbrytaren. bearbetad av Roland Adlerberth. Omslag och illustrationer av Eric Palmquist. Sörlins förlag, Norrköping. Tryckt i Vadstena. 

1960 (142 s, ny upplaga samma år)


karton med shirtingsryg.

2: Kin-Fo i knipa. Översatt och bearbetad av Roland Adlerberth. Illustrationer av Gunnar Brusewitz. Sörlins förlag, Norrköping. Tryckt i Örebro. 

1961 (186 s).