Ta' mej me'
     

Ta mej me’, Jules Verneska berättelser är en häftessvit med korta berättelser av anonyma författare. Det kom ut tre nummer omkring år 1900, vardera med 28 sidor plus häftesomslag. Nr 1 innehöll berättelsen ”Staden under jorden”, nr 2 ”Resan till Mars” och nr 3 ”Två engelsmäns äventyrliga resa” – alla är titlar som ju ligger Jules Verne nära! Nr 2 känner vi sen tidigare genom ett faksimil som gavs ut av Delta på 1970 –talet. Något tryckår finns inte, men däremot anges tryckeriet vara F A Geisler & Sønners Bogtr., Kbhvn.

       

Deltas genudgivelse af hefte 2 fra 1970-erne.