Jules Verne på teater og i revy.


Erik Nicolai Bøgh (1822 - 1899)
Casino (1847 - 1939)

Erik Bøgh (1822 - 1899) var oprindelig skolelærer, men blev siden digter og komponist. Han skrev sine første stykker til Casinoteatret i 1850 og var direktør for samme teater 1855 - 1860. Han skrev en række meget kendte viser, men hans største succes var oversættelserne af Vernes og d'Ennerys stykker Jorden rundt i 80 Dage og Czarens kurér.

Erik Bøgh: "Jorden rundt i 80 Dage", C. C. Lohses Bog- og Musikhandel, 1878.

 Dramatiseret Reiseeventyr med Sange og Kor i 4 Afdelinger (14 Tableauer), frit bearbejdet efter Jules Vernes og d'Ennery [Adolphe Philippe d'Ennery, 1811-1899] af Erik Bøgh. 110 sider.    

   


Det interessante ved ovenfor viste eksemplaret er dels, at der er indbundet 4 skuespil i et bind, dels at der er håndskrevet rollelister til skuespillene.
Ved nærmere eftersyn ses, at beskæring ved indbinding er så tæt på det håndskrevne, så teksterne nok er indbundet, efter at der er håndtilskrevet rollelister.


Henrik har sammenlignet rollelisten med en fra 1883 (Alfr. Jacobsens Teaterbladet sæson 1883/84). Denne sammenligning viser, at rollerne
Phileas Fogg: Hr. Knoblauch (Hr. Knobelauch)
Passepartout: Hr. Helsengreen
Fix: hr. Neumann
En Parser: Hr. Albrecht
Overbramin: Hr. Larsen
er med samme besætning; mens resten af rollerne er forskelligt besat.
Der er vel ikke tvivl om, at det er en tidlig rollebesætning; men jeg kan ikke umiddelbart huske, om vi har kilder til den tidligste rollebesætning
 - som der godt kunne være tale om. Måske får vi opklaret det senere.
I alle tilfælde er det en teaterhistorisk interessant bog.
De andre medindbundne skuespiltekster som er bearbejdede eller af Erik Bøgh er:
"I den nye Verden" frit efter Victorien Sardou´s "L´Oncle Sam", 1878.
"Cornevilles Klokker" frit efter Clairville og Gabet med musik af Robert Planquette, 1878;  og
"Fra Sorrento" sangcyklus af Erik Bøgh, 1878.

I førsteudgaven af "Før og Nu" er der i bind 2 fra 1916 også en grundig omtale af Casino på side  205-215. Her kan man finde portrætter af teatrets førstekræfter. Af de navne, der er nævnt i Henriks nye udgave af teksten til Jorden rundt , finder man:

Danmarks første Aouda.

Den første Aouda blev spillet af en Frk. Schwartz. I "Før og Nu" 1916 er der både et billede af skønheden og en beskrivelse.


"En absolut Primadonna ejede Casino for et længere Tidsrum i Frk. Thora Schwartz, senere Fru Schwartz-Nielsen, der mere end nogen anden var københavnernes Kælebarn og af Naturen var udstyret med Evner, der sikkert kunne have ført hende vidt, saafremt de var bleven dyrkede med fornøden Alvor. Særlig i Operetten gjorde hun sig udmærket gældende ved sine ypperlige Stemmemidler og sin pikante Personlighed."

Heftet eksemplar:Eksemplar der har tilhørt de "Massmanske Søndagsskoler" , der var søndagsskoler for unge håndværkere stiftet i 1800 af en sognepræst Massmann på Christianshavn. I bogen er med blæk skrevet "Solgt ved Auktion", og det kan nemt være sket i 1920, hvor skolerne blev nedlagt.

     


Det er interessant at læse den berømte tekst, der bl.a. overrasker ved, at Passepartout køber sin stilling af sin forgænger for 40 Pund.  Desuden noder til sangene.
 Kopi af noder og sange

 

  
"Jorden rundt i 80 Dage", dramatiseret Rejseæventyr frit efter Jules Verne med tildigtede Sange af Erik Bögh.

Wilhelm Hansens Forlag. U. år. Hefte på 14 s. inkl. omslag - men mangler 1 blad m. s. 5-6, som sandsynligvis indeholder
sangen "Fra London til Kalkutta".
Indholdet svarer til nodeheftet fra 1920´erne, og er sandsynligvis udgivet sidst i 1870´erne i forbindelse med Casino´s første opførelse
af teaterstykket. Stilen i trykket svarer fint til "Kaptajn Grants Børn"-noderne fra 1880.
Wilh. Hansen nummererede deres noder, og hvis man har koden, kan man datere noderne - med det forbehold, at genudgivelser
fik samme nr.
Denne har nr. 3303 - og det har genoptrykket fra 1920´erne også. "Kaptajn Grants Børn"-noderne har nr. 8086.
(Jeg har desværre ikke koden) 
Jeg kender ikke nogen kilder til disse noders eksistens - de er ikke nævnt i Dansk Bogfortegnelse,
og findes ikke i KBs REX - hvilket normalt betyder, at de ikke findes i Det kongelige Bibliotek.
Den eneste lille antydning af at de kunne eksistere ses af nodeheftet fra 1920´erne, som er markeret med et romertal "II".
På den baggrund er det - trods manglen på et blad - et interessant fund. 
Formatet er større end A4 ( 34x27 cm.) - så scan-billedet er beskåret. Noderne er stemplet med to ejerstempler,
hvoraf det frengår, at ejeren var Chr. Jensen, Musikinstruktør, Kjøbenhavn.

Dette eksemplar har sort tryk på forsiden, mens det tidligere eksemplar jeg havde var trykt med orange tryk. En anden forskel er en anden typografi og dekoration. Endelig er der forskel i formatet, idet det orange   har formatet 34,5x27 cm mens det sorte har formatet 31x24,5 cm.

.

Der er ikke noget der daterer de 2 tryk - men Wilhelm Hansen har vel genoptrykt, når det forrige oplag var udsolgt og hvis  der var efterspørgsel. Stilen i trykkene tyder dog på, at de begge er fra 1800-tallet.

.

 

De 2 noder er scannet i hver 2 dele, da de er større end A4

78-er med indspilning af nogle af Bøghs sange til Jorden rundt i 80 Dage. Med Harald Holst, Lise Thomsen og kor med Aage Juhl Thomsens orkester. 

Side1:
    Robert Bly
    Ostindiefarernes Sang
    Fra London til Kalkutta

Side2:
    Den bortstjålne Skat
    Cascarinette-Visen
    Jim og John

 Hør sangene fra pladen side 1

 Hør sangene fra pladen side 2


Kejserens Kurér: Dramatiseret Rejse-Eventyr i 5 Akter (11 Tableauer), frit oversat efter Jules Vernes og Dennery af  af Erik Bøgh.


Casino var et teater i Amaliegade i København grundlagt af Georg Carstensen (ham med Tivoli) i 1847, lukket som teater i 1939 og revet ned i 1960. Her opførtes 4 stykker af Jules Verne:  Jorden rundt i 80 Dage (1876 - 1898 + 1923) ,  Kaptajn Grants Børn (1880 - 1900),  Czarens Kurér (1883) og Rejsen til Maanen (1885- 1886)..

Litografi efter tegning af F. Larsen ca. 1865

Bal i Casino , Ill. Tidende 1859/60

Maleri af Paul Fischer, 1885 , bag kulisen af en opførelse af "En Tur til Maanen" (Før og nu, 6,282).

En udførlig beskrivelse af Casinos historie med mange billeder finder man i København, før og nu - og aldrig, bind 6, Palle Fogtdal 1989, side 273 - 283.