Jules Verne på teater og i revy.


Jorden rundt i 80 Dage.

Casino 1923 - 1926.

1923 .

Jorden rundt i 80 Dage:
Dramatiseret Reiseeventyr med Sange og Kor i 4 Afdelinger (14 Tableauer), frit bearbejdet efter
Jules Verne og d'Ennery af Erik Bøgh    

Iscenesættelse: Emanuel Gregers, musik ved C. J. Brandt.

Premiere 24. januar 1923 - 21. dec 1923 (132 opførelser). Stykket genoptages 8. august 1926 - 10. oktober 1926 (19 opførelser).

Fogg: Martinius Nielsen. Som programmet viser, er Gregers dog også trådt til og har spillet Fogg. Passepartout:  Aage Redal. Aonda: Else Gunnløgsson. 

 Billederne viser dels forsiden af programmet, dels de sider, der har rollebesætningen og dels stykkets opdeling i afdelinger og tableauer. Desuden fra samme program en uddybende tekst om stykket af "fix" alias "Bøvse".


 
 


 


 

Efter sommeren 1923 genoptages stykket på Casino i efteråret 1923. Der udsendes nyt program (som dog ligner det forrige bortset fra årstallene). Der ændres på nogle roller: Viggo Wiehe og Hans Neergaard bytter roller og der kommer nye til i biroller som "en Sømand, Maskinisten, Styrmand og Piccolo". Hovedrollerne spilles af de samme. 


 

I tidsskriftet "Teatret" Hefte Nr. 5 fra Marts 1923 bringes 2 scenebilleder fra forestillingen. Her er alle de hovedmedvirkende afbildet i deres kostumer, så man kan få et lille indtryk af hvordan forestillingen har set ud.

I samme tidsskrift Hefte Nr. 15-16 fra December 1923 er der i artiklen om Casino´s jubilæum en beskrivelse af en tilskuers oplevelser med forestillingen.
Heraf fremgår, at Martinius Nielsen ikke har spillet Phileas Fogg i alle opførelser, idet Knoblauch nævnes som hovedrolleindehaveren.

Genoptrykte noder til sangene til Jorden rundt med forsidebillede, der forestiller Martinius Nielsen i rollen som Phileas Fogg. I Henriks samling findes 3 forskellige tryk med dette forsidebillede. Enten har det været en bestseller, eller også har Wilhelm Hansen trykt små oplag for at være sikker på at kunne sælge dem.

Sanghefte med sangene til Erik Bøghs version af Jorden rundt i 80 Dage.
Heftet er trykt  hos C. V. Petersens sønners bogtrykkeri, Nestved. Det er på 8 sider og har kostet 10 Øre. Det stammer sikkert fra 1923 opførelsen.

Johanne Alberta Hassing, 15 years old, performing with dance and ballet in 'Around the World in Eighty Days' at the Casino Theatre in 1923.


1926.

Genoptagelse af forestillingen fra 1923 med Erik Bøgh´s oversættelse af d´Ennery og Jules Vernes dramatiserede rejseeventyr i 4 afdelinger, 13 tableauer.
Opført 19 gange fra 8. august - 10. oktober 1926.
Direktører: Emanuel Gregers og C. Biering-Petersen.
Iscenesættelse: Emanuel Gregers.
I hovedrollerne:
Fileas Fogg: Viggo Wiehe/E. Gregers
Passepartout: Aage Redal
Aonda: Else Gunnløgsson
"POLITIKEN" onsdag d.18. august 1926. 
Heri er en reklame for Casino´s næstsidste forestilling af "Jorden rundt i 80 Dage", som opføres kl. 7 3/4.