Jules Verne på teater og i revy.


Kejserens Kurér.


August Rasmussens Selskab 1883

Jacob Lunds Seskab 1883


1883 August Rasmussens Selskab (Jylland).

I "Teaterbladet" 2. Aarg. Nr. 2 fra august/september 1883 står der - i en rubrik med titlen "Provinsscenen" - bl. a. følgende interessante oplysninger: "August Rasmussens Selskab begynder sine Forestillinger i Malmø den 16. September. Repertoiret vil her væsentligst komme til at bestå af "Kalifen paa Eventyr", "Surrogater" og "Et Kompagniskab"; fra Malmø rejser Selskabet til Lund, derfra til Helsingborg og saa til Jylland, hvor "Kejserens Kurér" i Erik Bøghs Oversættelse vil komme til Opførelse første Gang. Til dette stykke har Teatermaler Aagaard malet 11 ny Dekorationer, og i Balletten vil en udenlandsk Solodanserinde komme til at optræde, ja, ikke en Gang den lille Hest vil komme til at mangle." 

1883/84 Jacob Lunds Selskab (Horsens, Odense, Næstved).

Samme kilde (Teaterbladet, 2.2 1883):
"Jacob Lunds Selskab (Kristiania Folketeaters Personale) vil i den kommende Sæson bestaa af Fruerne Warburg og Sick, Frøknerne Lebrecht, Marie Andersen, Helga Rasmussen, Emilie Christensen og Maja Sick samt af Herrerne Warburg, Frederik Hansen, William Petersen, Jensen, Lehmann og Jacob Lund. Selskabet begyndte den 2den September i Horsens og rejser derfra til Odense. Fra 2den Julesdag spilles der i Næstved og fra April i Norge. Blandt nye Stykker vil "Kejserens Kurér" komme til Opførelse i Bearbejdelse af William Petersen. 

1883/84 Aalborg og Fredericia.

Samme kilde: 
"Kejserens Kurér" vil yderligere baade blive opført af Aalborg Teaterpersonale under Direktør Julius Petersen og af Fredericia Teaterpersonale under Tycho Schmidt. 

Om disse 2 forestillinger også er turnéer eller der er tale om faste forestillinger på de 2 teatre fremgår ikke.