Jules Verne på teater og i revy.


Rejsen til Maanen.

Casino 1885.

1885: Rejsen til Maanen. Casino.

Opført på Casino med titlen "En Tour til Maanen" med prémiere d. 18. Oktober 1885. 
Stykket spilles 50 gange frem til 18. Januar 1886.
Fantastisk Rejseeventyr i 5 Akter (15tableauer) af Vanloo, Leterrier og Mortier. Oversat af Poul Marcussen. Musik af Jacques Offenbach.

I tidsskriftet "Nutiden" Nr. 475 fra søndag d. 25. oktober 1885 (altså en uge efter prémieren) skrives der:

"Kasino er kommet til Ro for lange Tider med Udstyrsstykket "En Tur til Maanen."Hr. Aug. Rasmussen har derved uomtvistelig sat sit Direktorats Fane fast i Hovedstadens Jordbund. Han har naaet det ved at flytte den adskillige Alen frem i Flothedens og Ødselhedens evropæiske Territorium. Thi vor Hovedstad har aldrig set noget saa straalende som "En Tur til Maanen". Den har aldrig jublet mere henrykt end over Sneflokkenes vidunderlig skjønne Ballet. Kjærnerne i det forgyldte Æble ligger ganske vist noget løst, men deres Raslen passer til Glimmeret.
 "Nutiden" refererer udførligt i næste Numer i baade Billeder og Text denne Hovedstadsscenernes mest effektfulde Begivenhed.  Da "En Tur til Maanen" ikke staar Fare for at være endt i nogen overskuelig Fremtid, vil det foreløbig være nok at notere den stormende Sukces, som tilhører i første Række Tableauerne, i anden Række det lystige Spil og den smukke Sang, fyldigst repræsenteret ved Hr. Sophus Neumann og Frk. Brock."

Her nævnes altså 2 af skuespillerne.

I "Nutiden" Nr. 476 A. fra  søndag d. 1. november 1885 bringes (som lovet) både billeder og en udførlig omtale.

 Billederne er tegnet af den kendte kunstner Poul Fisher og giver et levende indtryk af, at det har været en overdådig forestilling, som sagtens står mål med vor tids store operetteforestillinger. Iøvrigt er tegningerne af en charmerende kunstnerisk kvalitet, så det har nok været god reklame for forestillingen.
Bemærk iøvrigt de 2 elefanter nederst tv som bærer 2 (Carlsberg-) pilsnerflasker! 

I København, før og nu - og aldrig , bind 6, er der en lang artikel om Casino med mange billeder bl.a.:  
Maleri af Paul Fischer, 1885 , bag kulisen af en opførelse af "En Tur til Maanen" (Før og nu, 6,282).