Den tyske Jules Verne Club

Den tyske Jules Verne Club
Nautilus.

  Nr. 20 af "Nautilus" , oktober 2011 . nr. 21, april 2012

   
20:  Nummeret er næsten et temanummer om "Cesar Cascabel" -  artikler om romanen, om den "virkelige" Cascabel og om udgivelsen i Tyskland af Herm. J. Meidingers forlag og ikke Hartleben. Det sidste endnu et interessant indblik i tysk forlagshistorie. Desuden fortsættelsen af "Robur" som tegneserie i naivistisk streg og som i hvert nr. en rubrik om tyske nyudgivelser. Et smukt nr. til den rimelige pris af 5 euro.

21: Dette nummer er helliget artikler om Jules Vernes "Robinsonader" og de sandsynlige forbilleder i litteraturen i midten af attenhundredetallet.
Bladet indeholder desuden en liste over Vernes robinsonader som lydbøger, tegneserier og film
På det bibliografiske område er der en interessant artikel om en serie af sene indbindinger(1929-30) af Hartleben pragtudgaver fra 1800-tallet.
De er udsendt af Hermann Mickel Verlag. Artilen er illustreret med gode billeder, og der henvises til en komplet liste over titler med disse bind på
Jules Verne Club´s web site.

Alle medlemmer af vort søsterselskab, Den tyske Jules Verne klub, har modtaget den første tyske oversættelse af "Le Chemin de France" / "Der Weg nach Frankreich". En særdeles smukt udført bog i rødbrunt hellærred i Hartleben-stil med alle originale kort og illustrationer, heraf nogle i farver. Bogen er fremstillet i 120 nummererede eksemplarer. J

Nautilus nr. 22, april 2013
Hovedemnet er romaner der foregår i Afrika - inspireret af  150 året for udgivelsen af  Jules Vernes første roman "5 uger i ballon", men også "Byen i luften" behandles. Der er flere artikler om emnet og den tilhørende forskning og viden om Afrika på den tid og desuden afbildninger af en sjælden serie samlermærker til "Fem uger i ballon" Som sædvanlig er der også afsnit om tyske nyudgivelser; såvel bøger som tegneserier, lydbøger og film. Endelig er der Friedemann Prose´s opfordring til at bidrage til næste no. om Skandinavienrejserne. 
Specielt er der på bagsiden en smuk illustration af "Fem Uger i Ballon" fra Andr. Schous Forlag 1874 fra volker Dehs samling.
Alt ialt et smukt blad  som kan erhverves for 5 Euro.

 23. nummer af Nautilus. Temaet er bl. a. Vernes omtaler af Tyskland og tyskere i sine værker. En artikel af Bernhard Krauth kommer vidt omkring og også vort selskabs Wilhelm Storitz nævnes. En artikel omhandler Vernes skandinaviensrejser. Der er også en omfattende oversigt over hørespil med Rejsen til Jordens indre.Nr. 24. Som altid et fremragende og flot hefte på 52 sider.
Af indholdet bør nævnes første del af Per Johan Moes Jules Verne in den Fahrwasser des Nordens.  Desude fortsætter Stefan Marniok med at vise en utrolig mængde af tegneserier og film.  Temaet er denne gang Von Goldsuchern und anderen Abenteurern, og her dukker både Mark Twain og Jack London op.


 Nautilus 25.25. udgave af medlemsbladet "Magazin des Jules Verne Clubs".  Denne gang med bl.a. anden del af Per Johans artikel om  "Jules Verne in der Fahrwasser des Nordens", grundigt referat af begivenhederne i Kiel omkring 15. juni ( med mindst 3 billeder af Nils og Per Johan + hustruer),  og et fortsat kig ned i Stefan Marnioks samlinger, denne gang med 39 eksempler på tegneserieversioner af Rejsen til Jordens indre.

"Nautilus" nr. 26

Et temanummer, der fejrer 150 året for Rejsen til Månen, men det er også et nummer, der mindes den store tyske Verne-ekspert Wolfgang Thadewald.

Udover to artikler om Thadewald i Nautilus er der medsendt et helt mindeskrift fra Phantastische Bibliothek.

.

   

Der er artikler om bl.a. matematikken bag Rejsen til Månen, endnu en vigtig registrant over tegneserier, film og lydbånd med 40 eksempler på Rejsen til Månen, en lang artikel om det i Danmark ukendte tidsskrift Der Stein der Weisen (1889-1910) og anden del af en artikel om Mark Twain. Og så naturligvis som altid Andreas Fehrmanns konkurence. 
Som ekstra gave er forsendelsen forsynet med selskabets "frimærke" i anledning af 150 årsdagen

Fra Nautilus hæftede jeg mig ved Thadewalds store samling, og hans udtryk - "der Markt ist leergefegt", hvad angår bøger fra det 19. århundrede.

Nautilus nr. 27.

 Dette nummer fejrer selskabets 15 års jubilæum med bl.a. en grundig artikel af Bernhard Krauth: 15 Jahre Jules-Verne-Club - In der Pubertät ?.

Som vanligt er der benyttet et særligt Jules Vernefrimærke samt et reklamemærke lige til at klistre i bilens bagrude.

 Nautilus nummer 29. Igen et pragtnummer på 48 sider, der fejrer 150 året for udgivelsen af Kaptajn Hatteras med artikel om JVs fyrtårne, tegneserier og meget andet, Som det er blevet sædvane er forsendelsen forsynet med et "frimærke", der fejrer den runde fødselsdag. Pris kun 5 euro.Nautilus no. 30,
Magazin des Jules-Verne-Clubs. interessante artikler, bl.a. om

Karel Zeman, der skabte flere Jules Vernefilmatiseringer (se Karel Zeman-film )

André Laurie, der skrev mindst tre af Jules Vernes romaner, men også selv skrev verne-lignende romaner, hvoraf fem findes i Familie Journalens 72 bind "I Levende Timer". (se I ledige Timer )

og meget mere.  Interessant er også den velkendte forside fra den kroatiske "Hansen-udgave" af Jorden rundt i 80 dage. Her sammen med den danske og svenske   
Se N. Hansens Forlag
.
Som altid medfølger der et nyt Verne"frimærke". Denne gang fejres 150 årsdagen for udgivelsen af Kaptajn Grants Børn.
.


Se vores beskedne frimærkesamling:  Frimærker og anden post
Nautilus nr. 31.
Fr
a den tyske "Jules-Verne-Club" er kommet det flotte nr. 31 af deres tidsskrift Nautilus. Blandt meget andet er hovedhistorien denne gang om opførelser af 
teaterudgaven af Jorden rundt i 80 dage. Som altid er der masser af lækre illustrationer .

     Forsendelsen var denne gang med et "frimærke" til fejring af 150 årsdagen for udsendelsen af Kaptajn Grants Børn
.

Nautilus nummer 32.

nummer 32 af det fremragnede medlemsblad for den tyske Jules-Verne-Club.Der er - som forsiden viser - spændende oplysninger om den roman, der på dansk hedder "Det sorte Indien" (Les Indes Noires, 1877). Der er også en tysk oversættelse af  et af de velkendte interviews med Verne, "Zuhause bei Jules Verne", med mange billeder fra Amiens og masser af andre godbidder. Og som altid er forsendelsen udstyret med et særligt Verne-frimærke, denne gang et mærke, der markerer udgivelsen af  Das Wrack der Cynthia på tysk sidste år.


.
Nautilus nummer 33.
.
F
ra den tyske Jules-Verne-Clubs er ankommet det 33. nummer af deres Magazin.  Der er en del stof om kortromanen "Die Welt des Doktor Ox"  (illustreret af danskeren Lorenz Frølich). Desuden er som en gave (kærkommen!) vedlagt et særnummer af Nautilus med indlæg fra "Wikipedia-Symposium Wiki Loves Jules Verne". Afholdt i Braunschweig i maj 2018. 186 sider særdeles interessante artikler på tysk.  Og endelig er konvolutten som altid forsynet med et sær-frimærke, denne gang for at fejre 125 året for "Der Findling von Jules Verne".
.
   
.Klubbens "frimærker".It might be an idea to link the releted sites from the Club to this, giving more details informations: http://www.jules-verne-club.de/Kaleidoskop/Vignetten.html and following sites ...


 "frimærker" fra den tyske klub:Som ekstra bonus er konvolutten til Nautilus 25 atter forsynet med "frimærker" fra den tyske klub, nu med et 100 års mærke for Michel Vernes roman om Barsac:  22. november ankom mit længe ventede eksemplar af Den Tyske Jules Verne Klubs udgave af "Hittebarnet fra Cynthia", en meget smuk bog i samme udstyr som klubbens "På vejen til Frankrig" for nogle år siden. Denne udgave er forsynet med alle illustrationer i farvelagt såvel som i sort-hvid udgave samt omfattende kommentarer i et appendiks. Bogen er trykt i et mindre antal nummererede eksemplarer.

.

      

.

.

Unter https://www.jules-verne-club.de/jvc/clubleben/publikationen/neues_vom_club/ sind jetzt auch ein paar Bilder aus der Produktion der Buchbinderei Zwang zu sehen.